Vi skaber adgang til
sikker sanitet


 

Gode toilet- & sanitetsforhold
er stadig for de få

Adgang til gode toiletforhold er et grundlæggende behov og en menneskerettighed. Men i dag er det stadig mere end halvdelen af ​​verdens befolkning, der ikke har adgang til sikker sanitet - altså bruge et toilet, der kan skylle ud og vaske hænder med vand & sæbe. Og 673 millioner har ikke andre muligheder end at gå på toilettet i det fri.

En trussel for børns helbred

Det er et kæmpe problem for børns sundhed. Når det ikke er muligt at vaske hænder, inden man laver mad eller spiser, spreder bakterier sig. Mange må bade i beskidte floder, hvor også dyr bader og laver afføring. Det udgør en alvorlig trussel for børns helbred, og kan give dem livstruende sygdomme.

UNICEF vurderer, mere end 1.000 børn under fem år hver dag mister livet på grund af diarré, som typisk er forårsaget af beskidt vand, dårlig sanitet og hygiejne. De tab af liv kunne næsten alle nemt være forebygget, hvis familierne havde haft adgang til rent vand, gode toiletforhold, sanitet og viden om hygiejne.

En lille koleraramt dreng hviler sig på et UNICEF-støttet behandlingscenter i Somalia.

En lille koleraramt dreng hviler sig på et UNICEF-støttet behandlingscenter i Somalia. Kolera er en af de sygdomme, børn kan få på grund af dårlige hygiejneforhold.

Alt for mange er uden gode toilet- og sanitetsforhold

UNICEF kæmper for alle verdens børn med nødhjælp og humanitært arbejde
0

- eller ca. halvdelene af verdens befolkning - har ikke adgang til de mest basale toiletforhold. Alt for mange børn bliver hver dag syge på grund af de manglende forhold.

Hjælp UNICEF med at skabe bedre forhold for verdens børn

Vand og toiletter på skolerne

Siden år 2000 har 2,1 milliarder mennesker fået adgang til basal sanitet såsom toiletter, der kan skylle ud, og håndvaske. Rent vand og toiletter på skoler er højt prioriteret af UNICEF. Det giver sundere og gladere elever, men det motiverer også eleverne til at møde op i skolen hver dag. Især for pigerne er det vigtigt med kønsopdelte toiletter, der har ordentlige forhold, når de f.eks. skal vaske sig i perioder med menstruation. Alternativet er, at de bliver hjemme.

Faciliteterne ved skolerne understøttes af undervisning i hygiejne. Nogle af eleverne uddannes som sundhedsambassadører, der lærer deres klassekammerater og familier om god hygiejne.

 

Hvad gør UNICEF

Der er utroligt stor ulighed i adgangen til ordentlige toilet- og sanitetsforhold. Det er især fattige og folk, der bor i landområder, der mangler adgang til vandforsyninger og gode hygiejne- og toiletforhold. Derfor fokuserer UNICEF særligt på at gøre forholdene bedre og udbrede kendskab til hygiejne i de her udsatte områder, hvor bedre forhold kan redde mange børneliv.

Det er en vigtig prioritet for UNICEF at udbrede viden om god hygiejne. Mange familier mangler viden om, hvordan blot små forbedringer kan forbedre deres børns helbred og livschancer. Det kan for eksempel ske ved at uddanne sundhedsambassadører på skolerne, som bagefter kan dele deres viden i lokalsamfundet.

Det er afgørende for UNICEF at skabe gode sanitets- og toiletforhold på skolerne. Gode forhold gør, at mange børn, særligt piger med menstruation, bliver i skolen og ikke dropper ud. Uddannelse er vigtigt for at skabe en god fremtid for børnene.

Børn fra en skole i Adjake, Elfenbenskysten, viser deres vandflasker frem. De går på en af de skoler, hvor UNICEF har fået etableret vand og sanitetsforhold.

Børn fra en skole i Adjake, Elfenbenskysten, viser deres vandflasker frem. De går på en af de skoler, hvor UNICEF har fået etableret vand og sanitetsforhold.

17-årige Hornelie Mpiko, som er UNICEF-støttet radiojournalist i Mbandaka, Congo, smiler foran sin radiostation. UNICEF har uddannet Hornelie og 29 andre unge reportere som sundhedsambassadører, så de kan sprede vigtig viden om god hygiejne i lokalsamfundene.

Hornelie Mpiko, en UNICEF-støttet radiojournalist i Mbandaka i Congo, smiler foran sin radiostation. UNICEF har uddannet Hornelie og 29 andre unge reportere som sundhedsambassadører, så de kan sprede vigtig viden om god hygiejne i lokalsamfundene.

Hjælp UNICEF med at skabe bedre forhold for verdens børn

Støt nu

 

Læs mere om UNICEFs arbejde for børns
overlevelse & sundhed