Vi bekæmper
mødredødelighed


Mødredødelighed - en konsekvens af fattigdom

Omkring 94 % af verdens årlige dødsfald blandt mødre, indtræffer i verdens fattigste lande. Komplikationer ved graviditet eller fødsel skyldes i høj grad manglende adgang til behandling, pleje, rent vand og hygiejne. Det både kan og skal forebygges.

 

 

et tilbageslag for kvinders sundhed

Fra 2000 til 2020 skete der store fremskridt i forhold til, hvor mange mødre, der døde af komplikationer ved graviditet eller fødsel – dødsraten blandt vordende og nye mødre faldt med hele 34 procent.

Den udvikling er nu gået i stå. Hvert andet minut dør en kvinde i dag under graviditeten eller fødslen. Det er et tilbageslag for kvinders sundhed i de seneste år, hvor antallet af dødsfald under graviditet eller fødsel enten steg eller stagnerede i næsten alle regioner i verden.

De nye tal viser, at graviditet eller fødsel, tragisk nok, kan være en farlig oplevelse for millioner af kvinder rundt om i verden. Og de viser et presserende behov for at sikre, at enhver kvinde og pige har adgang til kritiske sundhedstjenester før, under og efter fødslen.

UNICEF bekæmper mødredødelighed
Hvert andet minut dør en kvinde i dag under graviditeten eller fødslen.
UNICEF

En verden til forskel

94 % af verdens dødsfald blandt mødre indtræffer hvert år i verdens fattigste lande. Hele to tredjedele af den globale mødredødelighed sker i afrikanske lande syd for Sahara, hvor høje fertilitetsrater, kombineret med utilstrækkelig adgang til kvalitetspleje med kompetent sundhedsprofessionel tilstedeværelse ved fødslen, forhøjer risikoen for død ved graviditet og fødsel i denne region.

Verden har som hele forbedret adgang til denne form for pleje, og 71 % af alle kvinder i verden føder i dag med støtte fra en faglært sundhedsprofessionel – sammenlignet med 59 % i 1990. Men denne fremgang går ikke hurtigt nok. Og der er en tydelig forskel i, hvilke kvinder der har adgang til kompetent støtte og pleje under graviditet og fødsel afhængig af mødrenes indkomst, uddannelse og det land de bor i.

90 % af kvinderne i de rigeste dele af verden føder med en kvalificeret sundhedsprofessionel til stede, mens færre end halvdelen af kvinderne i de fattigste dele af verden har en jordemoder, læge eller sygeplejerske til stede under fødslen. Denne forskel har ikke ændret sig i de sidste 15 år, og alt for lidt er blevet gjort for at mindske denne store kløft mellem verdens kvinders virkelighed.

Risikoen for at dø som konsekvens af komplikationer under graviditet eller fødsel er 1 ud af hver 49 kvinder i lavindkomstlande som fx i Afrika syd for Sahara, mens risikoen kun er 1 ud af hver 5.300 kvinder i de rigeste dele af verden.

bankoverførsel UNICEF Danmark støt

For 217 kroner

kan du give en mor og hendes barn en sikker fødsel

DONER STETOSKOP, SKALPEL, SAKS, TANG, KIRURGISK TRÅD OG HÅNDKLÆDE

Hvorfor dør nybagte mødre?

Forblødning er den største grund til, at mødre dør. 27 % af de mødre, der dør grundet komplikationer ved graviditet eller fødsel, dør grundet blødning. Et stort antal mødres liv bliver også tabt på grund af blodforgiftning, infektioner, forhøjet blodtryk og usikre aborter.

Disse komplikationer kan forekomme uden varsel på et hvilket som helst tidspunkt under graviditet og fødsel. De fleste af disse dødsfald kan forebygges, hvis sundhedsprofessionelle (læger, sygeplejersker eller jordemødre) er til stede ved fødslen og til rådighed under graviditeten – hvis de har det rette udstyr og forsyninger, både i form af antiobiotika, blodtransfusioner, samt mulighed for at henvise kvinderne til akut obstetrisk pleje ved alvorlige komplikationer.

Hvad gør UNICEF?

UNICEF arbejder benhårdt på at reducere uligheden i adgangen til pleje, styrke sundhedssystemer globalt og på at fokusere på reduktionen af ungdomsgraviditeter.

UNICEF fremmer en rettighedsbaseret tilgang til mødres og børns sundhed. Med henblik på dette søger UNICEF at styrke kvindernes rolle, at forebygge børneægteskab, øge pigernes uddannelse samt at støtte udviklingen af livskvalifikationer i teenageårene.

UNICEF underviser desuden sundhedspersonale verden over til at blive endnu bedre til deres arbejde, og forældre i basal hygiejne og tegn på fare. Med hjælp fra UNICEFs støtter kan vi sørge for det rette udstyr og forsyninger, så vi kan hjælpe kvinder sikkert igennem graviditet og fødsel samtidig med, at vi kan arbejde mod at udrydde ekstrem fattigdom og halvere antallet af børn, der lever i fattigdom – som FN fattigdomsmålet for 2030 lyder.

Ved at hjælpe familier ud af fattigdom, ved blandt andet at sikre uddannelse og overkommelig sundhedspleje til verdens børn, kan vi redde millioner af fremtidige mødre og børn – og nå FNs Verdensmål om at reducere mødredødeligheden til færre end 70 dødsfald per 100.000 fødsler.

 

UNICEF hjælper børn med at overleve og trives.

En glad og stolt mor, Hawa Diawara, og hendes nyfødte sunde dreng Youssouf Sanogo fra Koumata, Mali.

Hjælp UNICEF med at beskytte mødre og deres børn

støt nu

 

Læs mere om UNICEFs arbejde for børns
overlevelse & sundhed