Støt

Viden om børn & unges

rettigheder i Danmark

Vi står på FNs børnekonvention

Rettighederne i Børnekonventionen gælder for alle børn under 18 år, men det er langt fra alle børn, der ved det. Derfor arbejder vi kontinuerligt med at sikre viden om, hvordan børns kendskab til egne rettigheder udvikler sig over tid. Og vi arbejder systematisk med at dokumentere den forandring, som vores initiativer skaber.

Voksenansvarslovens regler om magtanvendelse

UNICEF Danmarks bemærkninger angår udkast til Voksenansvarslovens regler om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten over for anbragte børn og unge vedr. midlertidig inddragelse af mobiltelefoner m.v., samt fratagelse af alkohol og euforiserendes stoffer med fysisk magt.

UNICEF Danmark: Nej til videreførelse af fraværsstraffen

I dag kan det offentlige standse børne- og ungeydelsen til forældre, hvis børn har for højt skolefravær. Regeringen ønsker at videreføre sanktionsmuligheden. UNICEF Danmark forholder sig kritisk til bestemmelsen, fordi der ikke er belæg for at økonomisk straf tager fat om de problemer, der er årsag til den enkelte elevs fravær. VIVE har lavet en evaluering, der underbygger UNICEF Danmarks bekymring.

Børn og unges relation til influencere

UNICEF Danmark har for første gang udarbejdet en analyse, om børn og unges relation og holdning til influencere. Dataindsamlingen er foretaget af Verian (tidligere Kantar Public).

Børn kender ikke deres rettigheder

Nye tal fra Kendskabsundersøgelsen 2023 viser, at det går den forkerte vej med børns kendskab til og respekt for deres rettigheder. Analysen er udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder og UNICEF Danmark.

Lov om ændring af databeskyttelsesloven

UNICEF Danmarks bemærkninger angår justering af aldersgrænsen fra 13 til 15 år for samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med informationssamfunds-tjenester (sociale medier m.v.).

Klimakrisen og børns rettigheder i Danmark

UNICEF Danmark gennemgår i denne undersøgelse af klimakrisen og børns rettigheder, de seneste tendenser på området. Vi kortlægger igangværende og afsluttede sager i lande vi sammenligner os med.

UNICEF Danmarks valgmanifest: Giv din stemme til børnene

Som et af de mest velstående lande i verden har vi forudsætninger for at skabe gode børneliv, men vi har indrettet et samfund, som ikke er tilstrækkeligt børnevenligt. UNICEF Danmarks valgmanifest fra 2022 giver forslag til forandringer.

UNICEF Danmarks valgmanifest

Husk børns rettigheder i ny læreruddannelse

Lærere i grundskolen spiller en nøglerolle i at fremme børns rettigheder. Kommende lærere bør derfor klædes på til at undervise i børns rettigheder og skabe et miljø, der er funderet i børns ret til beskyttelse, og inddragelse.

Barnets Lov

Selvom barnets lov indeholder gode intentioner, er der også områder, hvor Danmark bør være mere ambitiøse på børnenes vegne – bl.a. ift. børneinddragelse og endnu stærkere retssikkerhed.

Inkorporering: FNs Børnekonvention bør være dansk lov

UNICEF Danmark opfordrer Folketinget til at fremme beskyttelsen af børn ved at inkorporere FNs Børnekonvention i dansk lov. Det gør vi på linje med FNs Børnekomité og menneskerettighedseksperter og børneorganisationer.

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine

UNICEF Danmark anbefaler blandt andet en monitorering af de potentielt negative konsekvenser, der kan opstå, hvis det bliver en langvarig udbredt praksis at undervise ukrainske elever i klasser adskilt fra andre børn i Danmark.

Færøerne og Grønland i folkeskolens historiekanon

Det er helt centralt, at børn og unge i højere grad arbejder med de positive aspekter for alle tre lande i Rigsfællesskabet. UNICEF peger på det vigtige i at skabe et større fokus på positive fortællinger og vores interesser i at være en del af et Rigsfællesskab.

Elevers rolle og indflydelse i skolebestyrelsen

UNICEF Danmark og Danske skoleelever har for første gang undersøgt omfanget og kvaliteten af elevinddragelse i skolebestyrelsen – set fra elevernes perspektivt.