Støt

Vi støtter fritidsklubber og

influencere i at være All Right

Børn og unge skal kende deres rettigheder online, og vide hvor de kan få hjælp, hvis deres rettigheder krænkes. De skal også opleve voksne, der engagerer sig i deres digitale liv. Derfor går UNICEF Danmark forrest i et nyt projekt finansieret af TrygFonden, hvor personalet på fritidsklubber og influencere klædes på til bedre at kunne anvende børns rettigheder i den digitale verden.

Hvorfor all right?

Over 99% af børn og unge mellem 9 og 17 år er til stede på digitale medier, platforme og spil. Halvdelen af børn mellem 1-15 år spiller dagligt online spil og 1/4 spiller i skole eller institution. Samtidig har 99% af de 12-18-årige en profil på et eller flere sociale medier. Men sociale mediers platforme er ikke designet til børn. De er i høj grad digitale markedspladser, hvor børn og unges opmærksomhed og data sælges til højestbydende, og hvor negative sociale normer og kulturer blomstrer ureguleret.

All Right projektet sætter fokus på, hvordan voksne ansvarsbærere kan vejlede og guide børn og unge, så de rustes bedre til det digitale liv. Og dét er der brug for. Kun halvdelen af børn i 4. og 7. klasse oplever nemlig, at de voksne, de bor sammen med, interesserer sig for deres online aktiviteter. Kun 2% oplever en interesse fra klubpædagoger.

All Right projektet

Projektet skal klæde influencere, moderatorer og voksne i klubber på med viden og kompetencer til at engagere sig i og tage ansvar for at skabe trygge rammer om børns digitale liv, så børn og unge kender deres rettigheder, kan sige til og fra online og er trygge ved, at de voksne kan og vil hjælpe.

Projektet står på tre ben. Det første handler om at indsamle mere viden om børn og unges liv online med særligt fokus på de sociale medier.

Det andet ben har fokus på fritidsklubbernes arbejde med børn og unges digitale rettigheder. Gennem et helt nyt forløb – Det Digitale Værksted – vil UNICEF Danmark, sammen med blandt andre Center for Digital Pædagogik, inspirere klubberne til at arbejde aktivt med pædagogiske værktøjer på de digitale arenaer. Det sidste ben fokuserer på en række influencere og moderatorers kommunikation til og interaktion med børn og unge i Danmark.

De tre ben i All Right projektet

All Right projektet er organiseret i tre komponenter, der alle har til formål at fremme børns rettigheder online. I samarbejde med Center for Digital Pædagogik og Esport Danmark faciliterer UNICEF Danmark en række aktiviteter, som skal skabe opmærksomhed om børns rettigheder online.

Komponent 1

Produktion af ny viden

Gennem analyser af online moderatorers rolle ifm. børns gaming og influenceres virkning på børn og unge er det ambitionen at UNICEF Danmark bidrager med ny viden på underbelyste områder og dermed kvalificerer indsatserne i særligt komponent 3.

Vi ved allerede før projektets start, at fire ud af ti børn og unge i Danmark mellem 9-17 år inden for det seneste år har oplevet at blive udsat for en digital krænkelse, og 29 % af børn og unge i 6.-10. klasse har ikke lyst til at dele deres holdninger på sociale medier på grund af den hårde tone.

Gennem undersøgelser er det formålet at komme bag tallene og blive klogere på samspillet mellem influencerne og deres unge followers.

Komponent 2

Fritidsklubber

Tryggere digitale rammer i fritids- og ungdomsklubber er et af All Right projektets vigtigste målsætninger.

Gennem kompetenceudvikling af klubpersonale, herunder workshops, e-læring og løbende understøttelse, samt redskaber til børneinddragelse og dialogskabende aktiviteter mellem klub, forældre og børn, vil UNICEF Danmark facilitere et helt nyt forløb – Det Digitale Værksted – som er målrettet mindst 30 fritidsklubber i hele landet.

Børns rettighederne er skrevet ned i FN’s Børnekonvention for over 30 år siden. Dengang var der ikke noget internet, ingen sociale medier – ingen online computerspil, sms’er eller fora på nettet. Alt er ændret i dag. Hele vores sociale liv er en sammensmeltning af off- og online fællesskaber, som børn færdes i samtidig. Derfor er der behov for Det Digitale Værksted, hvor der er fokus på at tænke rettighederne aktivt ind i en pædagogisk praksis, som tager højde for den nye virkelighed vores børn og unge lever i.

Komponent 3

Influencere & moderatorer

Børn idoliserer, imiterer og betror sig til influencere, som dermed både er kulturbærere online og en vigtig kanal ift. at nå børn og unge. Derfor inviterer UNICEF Danmark, som en del af All Right projektet, en række influencere og moderatorer fra forskellige digitale platforme, med ind i et forløb, der tilbyder viden og inspiration til at promovere og efterleve børns rettigheder og redskaber til børnebeskyttelse online.

Der er åbenlyse udfordringer med mange børn og unges onlineliv og færden i dag, hvor der mangler trygge rammer og vejledning fra voksne. De voksnes manglende viden og/eller interesse fører til, at nogle børn ikke oplever, at de kan få hjælp, hvis de kommer galt afsted på nettet.

Hvis influencerne ved mere om børns rettigheder online kan de bedre tage bestik af dem i deres interaktion med børn og unge og dét kan blive en start på mere tryghed online. Det er ambitionen med All Right projektet, at flere influencere tager ansvaret for børns rettigheder på sig.

KARLA sætter fokus på god stil online

Vi skal sammen hjælpe hinanden med at sikre, at børns rettigheder overholdes, også online – og der er flere gode måder at gøre det på. Rapperen KARLA har skrevet en sang om, hvordan man håndterer lede kommentarer på sociale medier.

Et trygt digitalt liv

for alle børn

Der findes digitale markedspladser, hvor børn og unges opmærksomhed er til salg, hvor negative sociale normer og kulturer blomstrer ureguleret, og hvor børns rettigheder er under pres. Eksempelvis har fire ud af ti børn og unge i Danmark mellem 9-17 år inden for det seneste år oplevet at blive udsat for en digital krænkelse, og 29 % af børn og unge i 6.-10. klasse har ikke lyst til at dele deres holdninger på sociale medier på grund af den hårde tone.

På trods af de åbenlyse udfordringer foregår mange børn og unges onlineliv og færden i dag uden trygge rammer eller vejledning fra voksne. De voksnes manglende viden og/eller interesse fører til, at nogle børn ikke oplever, at de kan få hjælp, hvis de kommer galt afsted på nettet. Eksempelvis har størstedelen af de børn og unge, der har oplevet en digital krænkelse, ikke fortalt det til en forælder eller anden voksen.

 

Læs mere om børns rettigheder

Om Børnenes Nytårstale