Støt

Det Nationale Rettighedsråd

Rettighedsskolernes Råd

Foruden rettighedsskolernes lokale rettighedsråd er der også et nationalt råd. Det Nationale Rettighedsråd (DNR) består af elever fra Rettighedsskoler, og har fokus på, at børn og voksne samarbejder om at bruge de bestemmelser og principper, der gør sig gældende i Børnekonventionen.

Hvorfor et Nationalt Rettighedsråd?

Det Nationale Rettighedsråd er med til at give børn en stemme og blive hørt og inddraget, som der står i Børnekonventionens artikel 12.

Rådet arbejder for at fremme meningsfuld inddragelse af børn og unge som ligeværdige samarbejdspartnere og dermed give børn og unge i Danmark en stærkere stemme lokalt, regionalt og nationalt.

Rådets mission er at tilskynde børn og unge, relevante aktører, beslutningstagere og politikere til at bruge Børnekonventionen og en rettighedsbaseret tilgang i sager, der vedrører børn og unge. Som medlem af Det Nationale Rettighedsråd er man med til at gøre opmærksom på børns rettigheder og sætte fokus på emner, som er relevante for børn og unge i Danmark.

Medlemmer af Det Nationale Rettighedsråd skoleåret 24/25

Emma fra Næsby Skole, Odense
Helene fra Byens Steinerskole, København
Hjalte fra Munkebjergskolen, Odense
Katrine fra Vestegnens Privatskole, Taastrup
Lola fra Langelinieskolen, København
Matilde fra Borgerskolen, Taastrup
Nikoline fra Vestbjerg Skole, Aalborg
Sarah fra Lisbjergskolen, Aarhus
Star Moon fra Vestbjerg Skole, Aalborg

Rådets fokusområder

Rådets første opgave er at udarbejde dets resolution inden UNICEFs årlige Børnetopmøde i efteråret. Resolutionen tager udgangspunkt i en eller flere artikler fra Børnekonventionen og handler om et relevant tema fx klima eller mental trivsel. I skoleåret 23/24 er temaet fritid. Den indeholder konkrete opfordringer til centrale beslutningstagere og præsenteres til møder med fx landspolitikere og erhvervsledere. Her finder du resolutionerne:

Resolution
23/24

Resolution
22/23

Resolution
21/22

Resolution
20/21

Resolution
19/20

Med DNR på arbejde

Det Nationale Rettighedsråd er synlige mange af de steder, hvor børns rettigheder skal på dagsordenen.
Her kan du se et udpluk af rådets begivenheder.

I skoleåret 23/24 består rådet af: Caroline fra Vestegnens Privatskole (Taastrup), Emma fra Næsby Skole (Odense), Hjalte fra Munkebjergskolen (Odense), Matilde fra Borgerskolen (Taastrup), Mina fra Strandgårdskolen (Ishøj), Oskar fra Hyllehøjskolen (Middelfart), Sarah fra Lisbjergskolen (Aarhus), Sebastian fra Lisbjergskolen (Aarhus) og Smilla fra Mørke Skole (Mørke).

Børnekonventionen er vigtig for os børn og unge, fordi det giver os tryghed, at rettighederne er nedskrevne, så vi altid kan henvise til dem. Konventionen understreger, at vi alle er ligeværd, og at vi har ret til indflydelse og medbestemmelse. Den giver os et trygt og godt fundament for både vores opvækst og fremtiden

  • Medlemmer af Det Nationale Rettighedsråd.

Mere om Det Nationale Rettighedsråd

Det Nationale Rettighedsråds arbejde koordineres af en projektleder fra UNICEF Danmark. Vi vil gøre vores bedste for, at medlemmerne føler sig trygge, set og værdsat i deres arbejde. All får detaljeret viden om FN’s Børnekonvention og redskaber til, hvordan de bedst kommunikerer deres synspunkter. De får også et unikt indblik i UNICEF Danmarks nationale indsats. De mødes fysisk mindst tre gange årligt og flere gange online.

Rådets sammensætning

Det Nationale Rettighedsråd består af ni medlemmer fra forskellige egne af landet og repræsenterer et bredt udsnit af vores UNICEF Rettighedsskoler.

Medlemmerne opfylder følgende tre krav: Er elev på en certificeret UNICEF Rettighedsskole; Er eller har været med i skolens Rettighedsråd;  Går i 7., 8. eller 9. klasse.

Medlemmerne udpeges for en periode på to år. Hver periode følger skoleåret. Normalt udskiftes fire til fem medlemmer hvert år, for at sikre kontinuitet og fornyelse.

Projektlederen er ansvarlig for optagelse af ny medlemmer.

Årets møder (23/24)

Som medlem af DNR lærer du …

  • at beskrive hovedformålet med Børnekonvention.
  • at formidle budskaber kort, præcist og effektfuldt.
  • at blive bevidst om egne og andres rettigheder og bruger dem i din dagligdag.
  • at indgå respektfuldt i forskellige fællesskaber og samarbejder.
  • om forskellige muligheder og grader af inddragelse.
  • at gå til voksne og fremføre dine synspunkter.