Støt

UNICEFs

internationale arbejde

UNICEFs arbejde ude i verden

Vores internationale arbejde favner bredt, men er koncentreret omkring nødhjælpsarbejde i forbindelse med krig og katastrofer, langsigtet udviklingshjælp samt forskning og dataindsamling om børn. Desuden påligger der en stor opgave i at præge og samarbejde med verdens regeringer.

Et af UNICEFs helt centrale områder ude i verden, er at yde humanitær nødhjælp til børn, som er ramt af en katastrofe. Katastroferamte børn har ofte de samme behov, uanset om de er tale om krig, konflikt eller naturkatastrofe.

UNICEF hjælper børnene og deres familier med husly, varme tæpper, mad, rent vand, medicin og lægehjælp. Vi giver børnene vacciner mod dødelige sygdomme og sørger for adgang til ordentlige toiletforhold og hygiejne for at forhindre spredning af sygdomme i de kaotiske forhold efter en katastrofe. Og vi etablerer børnesikre områder, hvor børnene kan lege i trygge rammer.

Hvert år er vi til stede ved omkring 300 katastrofer. Dog har vi de senere år oplevet et stigende antal kriser og konflikter, som varer længere og har mere alvorlige konsekvenser for børn end tidligere.

Langsigtede udviklingsarbejde

UNICEFs tilgang til hjælpearbejdet betyder, at vi ikke nøjes med at levere akut nødhjælp. Vi bliver og deltager i genopbygningen ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Vi samarbejder med de lokale og sikrer medejerskab, og skal en ødelagt skole bygges op igen, bygger vi en skole, der bedre kan modstå en lignende katastrofe. På den måde støtter vi bedst børnenes udvikling og fremtid.

Vi har mange års ekspertise i at hjælpe traumatiserede børn med at bearbejde deres oplevelser, og når de allermest akutte behov er dækket, etablerer vi midlertidige skoler og børnesikre områder, hvor børnene kan lege i trygge rammer. Her sørger vi for undervisningsmaterialer og legetøj, som kan få børnenes tanker lidt væk fra katastrofen og give en følelse af normalitet.

UNICEFs dataindsamling & forskning

Dataindsamling og forskning er fundamentalt for UNICEFs arbejde. Vi baserer vores arbejde på data og mener den er afgørende for forbedringen af børns liv.

Vores forskningscenter i Firenze gennemfører projekter, der fremmer børns rettigheder i hele verden. Ved at fokusere på de resultater, der understøtter politisk forandring, kan vi forbedre vilkårene for børn i en stor del af verden.

UNICEFs forskning, tal og viden om børn bliver brugt som kilder og dokumentation af politikere, journalister, forskere og andre professionelle, og anses for at være verdens førende referencebase.

Vi udgiver årligt flere rapporter, hvor du kan finde tal om børn i alle verdens lande: det hele er gratis og frit tilgængeligt.

Fokus på overholdelse af børns rettigheder

Udover vores arbejde med den akutte nødhjælp, den langsigtede udviklingshjælp og dataindsamling, har UNICEF nogle helt overordet fokusområder at

Samarbejde er essentielt for UNICEFs arbejde

UNICEF samarbejder med regeringer og myndigheder, men også med lokale frivillige og andre hjælpeorganisationer.

Vi indgår stærke partnerskaber med virksomheder og fonde, fx LEGO, Novo Nordisk, Pandora og Hempel Fonden, som bidrager med både ressourcer og innovation til vores kamp for alle børn.

Netop støtten fra virksomheder, men i høj grad også fra privatpersoner, er helt afgørende for, at vi kan gøre en forskel for så mange børn rundt om i verden.