UNICEFs internationale arbejde

UNICEF internationale
arbejde


UNICEFs arbejde ude
i verden

Vores internationale arbejde favner bredt, men er koncentreret om nødhjælpsarbejde i forbindelse med krig og katastrofer, langsigtede udviklingshjælp og forskning samt dataindsamling om børn. Desuden påligger der en stor opgave i at præge og samarbejde med verdens regeringer i forhold til overholdelse af børns rettigheder.


 

Nødhjælpsarbejde i krig & katastrofe

Et af UNICEFs helt centrale områder ude i verden, er at yde humanitær nødhjælp til børn, som er ramt af en katastrofer. Katastroferamte børn har ofte de samme behov, uanset om de er tale om krig, konflikt eller naturkatastrofe.

UNICEF hjælper bl.a. børnene og deres familier med husly, varme tæpper, mad, rent vand, medicin og lægehjælp.

Hvert år er vi til stede ved omkring 300 katastrofer. Dog har vi de senere år har vi oplevet et stigende antal kriser og konflikter, som varer længere og har mere alvorlige konsekvenser for børn end tidligere.

Læs mere om vores nødhjælpsarbejde.

Langsigtede udviklingsarbejde

UNICEFs tilgang til hjælpearbejdet betyder, at vi ikke nøjes med at levere akut nødhjælp. Vi bliver og deltager i genopbygningen ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Vi samarbejder med de lokale og sikrer medejerskab, og skal en ødelagt skole bygges op igen, bygger vi en skole, der bedre kan modstå en lignende katastrofe. På den måde støtter vi bedst børnenes udvikling og fremtid.

Vi har mange års ekspertise i at hjælpe traumatiserede børn med at bearbejde deres oplevelser, og når de allermest akutte behov er dækket, etablerer vi midlertidige skoler og børnesikre områder, hvor børnene kan lege i trygge rammer. Her sørger vi for undervisningsmaterialer og legetøj, som kan få børnenes tanker lidt væk fra katastrofen og give en følelse af normalitet.

Læs mere om vores langsigtede udviklingsarbejde.

UNICEFs langsigtede udviklingsarbejde

Støt UNICEFs arbejde for alle verdens børn

støt nu

UNICEFs dataindsamling & forskning

Dataindsamling og forskning er fundamentalt for UNICEFs arbejde. Vi baserer vores arbejde på data og mener den er afgørende for forbedringen af børns liv.

Vores forskningscenter i Firenze gennemfører projekter, der fremmer børns rettigheder i hele verden. Ved at fokusere på de resultater, der understøtter politisk forandring, kan vi forbedre vilkårene for børn i en stor del af verden.

UNICEFs forskning, tal og viden om børn bliver brugt som kilder og dokumentation af politikere, journalister, forskere og andre professionelle, og anses for at være verdens førende referencebase.

Vi udgiver årligt flere rapporter, hvor du kan finde tal om børn i alle verdens lande: det hele er gratis og frit tilgængeligt.

Gå til UNICEFs globale side og find data.
Læs mere om UNICEFs forskningscenter i Firenze.

UNICEFs dataindsamling
At gøre verden til et bedre sted for børn forener os alle.
Liam Neeson, Goodwill Ambassadør.

 

Fokus på overholdelse af børns rettigheder

Udover vores arbejde med den akutte nødhjælp, den langsigtede udviklingshjælp og dataindsamling, har UNICEF fokus på børns ret til at overleve og udvikle sig. Til at vokse op uden overgreb i en bæredygtig verden. Og at alle børn skal have en fair chance i livet, hvor de har mulighed for at lære og uddanne sig.

Mere om vores fokusområder.

UNICEFs fokusområder

Samarbejde er essentielt for UNICEFs arbejde

UNICEF samarbejder med regeringer og myndigheder, men også med lokale frivillige og andre hjælpeorganisationer. Vi indgår stærke partnerskaber med virksomheder og fonde, fx LEGO, Novo Nordisk, Pandora og Hempel Fonden, som bidrager med både ressourcer og innovation til vores kamp for alle børn. Og netop støtten fra virksomheder, men i høj grad også fra privatpersoner, er helt afgørende for, at vi kan gøre en forskel for så mange børn rundt om i verden.

Se eksempler på globale samarbejdspartnere