Støt

Vi kæmper for

klima & bæredygtighed

Børn skal beskyttes mod klimaforandringer

Alle børn har ret til at leve i et miljø, som bidrager til deres vækst og sikkerhed. Men verden over er millioner af børns liv og trivsel truet af klimaforandringer, forurening, vandmangel, naturkatastrofer og utilsigtet tiltagende urbanisering.

Klimakrisen kræver akut nødhjælp

Et rekordhøjt antal børn og unge befinder sig lige nu i en katastrofesituation, som kræver akut, humanitær nødhjælp. Naturkatastrofer og påvirkning af klimaforandringer tvinger millioner af børn fra deres hjem med risiko for at blive udsat for vold, udnyttelse, underernæring og livstruende sygdomme.

 • Over 2 milliarder børn (90% af børn i verden) lever i områder hvor luftforureningen overstiger WHOs standarder.
 • 240 millioner børn er ofte udsat for oversvømmelser.
 • Hver dag henter 159 millioner mennesker drikkevand direkte fra floder, søer og andre usikre kilder.
 • I øjeblikket er 400 millioner børn meget udsat for cykloner.
 • 815 millioner børn er udsat for blyforurening på grund af eksponeringer af forurenet luft, vand, jord og fødevarer.
 • Vandmangel rammer mere end 920 millioner børn. I 2040 forventes hvert fjerde barn i verden, at bo i områder med ekstremt begrænset adgang til vand.

Vi har ødelagt Jordens naturlige system og for længst krydset den grænse, hvor planeten kan nå at genskabe selv. Tab af biodiversitet, stigende forureningsniveauer og højere temperaturer er med til at skabe klimaændringerne.

 • Klimakrisen er en børnerettighedskrise
 • UNICEF publikation

UNICEF kæmper for børns ret til at bo i en bæredygtig verden

UNICEF er til stede i over 190 lande og territorier, og vi er der både før, under og efter en klimakatastrofe.

I katastrofesituationer er det ofte UNICEF, der styrer og koordinerer den fælles indsats med at sikre børnene adgang til rent drikkevand, toiletter, skolegang og mad. Næsten uanset, hvor i verden det brænder på, kan vi typisk pakke, sende og få nødhjælpen frem i løbet af 72 timer.

Vi bliver i området. Også efter det mest akutte ved katastrofen er overstået. Det gør vi for at styrke områdets modstandskraft og katastrofeberedskab i fremtiden og for at sikre langsigtede forbedringer, når vi hjælper med genopbygningen. Vi kalder det ’build-back-better’.

Vi rykker ud med humanitær hjælp til børn og deres familier, når katastrofen rammer.

Vi sørger for rent vand til mennesker, der er ramt af humanitære katastrofer.

Vi hjælper med adgang til trygge og forbedrede sanitære forhold.

Tørke & Oversvømmelse

Det ekstreme vejr har mange former, men to af de allerværste og hyppigste klimakatastrofer er tørke og oversvømmelse.

 • I 2040 vil 1 ud af 4 børn leve med ekstrem vandmangel.
 • Tørke ødelægger afgrøder og får madpriser til at stige, hvilket kan betyde udbredt undernæring og lede til øget migration og optrapning af konflikter.
 • Klima-relaterede katastrofer forårsager alvorlige fødevarekriser. 80% af al landbrugsskade er forårsaget af tørke.
 • Omkring 503 millioner børn bor i øjeblikket i områder med ekstrem høj risiko for oversvømmelser.
 • Oversvømmelserne sker hyppigere i takt med det mere ekstreme vejr og stigende vandstande forårsaget af globale klimaforandringer.
 • Vand-relaterede katastrofer øger også risikoen for at piger ikke fuldfører deres skole, men i stedet indgår i tvangsægteskab, bliver offer for trafficking, seksuel udnyttelse eller overgreb.