Støt

Vi sikrer læring

og uddannelse

Læring er nøglen til en fremtid

UNICEF hjælper børn med at komme i skole og få en uddannelse, så de kan realisere deres fulde potentiale og skabe sig en god fremtid. Uanset hvem de er, og hvor de bor.

240 millioner børn går ikke i skole

Gennem flere årtier er der sket store fremskridt i forhold til verdens børn og skolegang. Siden 2000 er antallet af børn, som ikke kommer i skole faldet, men udviklingen er efter COVID-19 stagneret, og i dag er der stadig ca. 240 millioner børn, der ikke kommer i skole.

Selvom flere børn end nogensinde kommer i skole, er det en stor udfordring at fastholde dem. Mange går der kun i kort tid, især piger, hvis uddannelsesmuligheder i nogle lande er stærkt begrænsede. Flere timers transporttid og pligter derhjemme er ofte årsag til, at børnene dropper ud.

Også børn der lever med politisk ustabilitet, krig, konflikter eller naturkatastrofer, er mere tilbøjelige til at blive afskåret fra skolegang – ligesom dem med handicap eller fra etniske minoriteter.

Dårlig kvalitet er en anden udfordring. I mange lande er kvaliteten af undervisningen så dårlig, at det i sig selv forhindrer børnene i at lære. Over 600 mio. børn og unge verden over, opnår ikke basale læse- og matematiske færdigheder, selvom 2/3 af dem går i skole.

Mange børn kommer ikke i skole

64.000.000

børn i grundskolealderen kommer ikke i skole. Værst ser det ud i Vest- og Centralafrika. I Liberia går 62 % af alle børn ikke i skole.

Hvorfor skolegang & uddannelse er vigtigt

Verden over er fattigdom stadig den væsentligste årsag til, at børn ikke kommer i skole.

Skolegang og uddannelse er et helt centralt fokusområde for UNICEF og er et af de mest effektive midler, til at bryde fattigdomscirklen.

Børn, der går i skole og får en uddannelse, har langt bedre chancer for at få et arbejde og klare sig i livet. De bidrager i højere grad til samfundet økonomisk, socialt og politisk. Deres egne børn klarer sig også bedre, da de har bedre forudsætninger for at tage sig af dem og holde dem sunde og raske.

Hvad gør UNICEF?

UNICEF bruger næsten 20% af sit samlede budget på skoleprojekter.

Vi støtter projekter, der hjælper piger med at komme i skole på lige fod med drenge. Det gør vi bl.a. ved at bygge separate toiletter til piger og drenge, så pigernes privatliv beskyttes.

Vi bygger, renoverer og støtter oprettelsen af lokale skoler, så piger og drenge både kan passe deres pligter og skolen.

Derudover leverer vi skolematerialer og vi sørger for at uddanne lærere.

Vi oplyser forældre og regeringer om vigtigheden af, at børn får en uddannelse. Samtidig bruger vi skolerne til at oplyse børnene om fx god hygiejne, konflikthåndtering, rettigheder og prævention.

Og vi laver børnevenlige skoler, hvor børn også må lege, mens de lærer nye ting.

Tal fra UNICEF om læring og uddannelse

43,4 millioner børn har fået lærematerialer til skolen.

301 millioner børn fik læring via fjernundervisning.

48 millioner børn, der tidligere var uden for skolesystemet fik undervisning.

Mere om UNICEFs arbejde for læring og uddannelse

    Skolegang ved krig og katastrofer

      Barnets tidlige udvikling

        Uddannelse og håndværk til unge