Støt

UNICEFs arbejde

Vores arbejde

Hvert år er UNICEF med til at redde millioner af børns liv og forbedre chancerne for endnu flere. Vi arbejder i 190 lande og territorier og er massivt til stede i de lande, hvor børn har mest brug for hjælp. Vi arbejder ud fra FNs Børnekonvention, der handler om at sikre nogle helt basale rettigheder for børn. Det handler ikke kun om husly, tryghed og omsorg, men også om at blive behandlet som individer med rettigheder. Det gælder i vores arbejde både i Danmark og ude i verden.

UNICEF ude i verden

Et af UNICEFs helt centrale områder er at yde humanitær nødhjælp i forbindelse med krig og katastrofer. Da vi er tilstede i 190 lande og territorier, er vi oftest først fremme med hjælp, når en katastrofe indtræffer.

Vi er desuden en af de helt store aktører, når det handler om langsigtet udvikling i de fattigste lande i verden. Det er takket være vores faste bidragydere og samarbejdspartnere, der gør et muligt, at være til stede både før, under og efter en katastrofe.

Vi bruger forskning og innovation for at skabe fremskridt og varige forbedringer for ALLE verdens børn.

Læs mere om vores internationale arbejde.

UNICEF i Danmark

UNICEF Danmark er én af i alt ​​34 nationale støttekomitéer for UNICEF. Støttekomitéerne arbejder for at samle penge ind til UNICEFs internationale arbejde, og for at oplyse både børn og voksne om børns rettigheder.

Herhjemme kæmper vi for børneinddragelse, investeringer i vores børn og unge samt en gennemgribende justering af de love, der gælder for vores børn. Derfor har vi forskellige initiativer, som har til formål at styrke arbejdet med børns rettigheder i Danmark.

Vi certificerer danske skoler til at blive Rettighedsskole, hvor børns rettigheder er dybt integreret i måden skolen fungerer på.

Vi udgiver læringsmaterialer om Børnekonventionen, gode eksempler på børneinddragelse eller indsigt i betydningen af et rettighedsbaseret børnesyn.

Og vores program ‘Børnevenlig By og Kommune’ har fokus på børns rettigheder og på at gøre byer og kommuner mere børnevenlige.

I Grønland arbejder vi tæt sammen med Grønlands Selvstyre om at styrke børns rettigheder.

Få det fulde overblik på vores indsatser i Danmark.

Vi vil aldrig acceptere, når børns rettigheder bliver krænket. Vi vil stå op for børnene og forblive politisk upartiske – men aldrig være neutrale over for krænkelser af børns rettigheder.

  • UNICEF