Ligestilling mellem kønnene

Lige muligheder
uanset køn


 

Vi kæmper for ligestilling mellem kønnene

UNICEF er en stærk fortaler for, at piger og kvinder har samme rettigheder som drenge og mænd. For kun på den måde får de mulighed for at udfolde sig, lære og udvikle sig på linje med drenge.

 

Piger arbejder i hjemmet

Desværre starter mange piger verden over med dårligere forudsætninger for at udvikle sig og lære end jævnaldrende drenge.

Piger i verdens udviklingslande har nemlig ofte en række pligter, et usynligt arbejde, som drenge ikke har.

Det er et ligestillingsproblem og en dobbelt belastning for piger. For når pigers tid er låst fast af huslige ansvarsområder som madlavning, rengøring, ansvaret for at hente vand og andet husligt arbejde, så stjæler det tid fra andre vigtige ting, som alle børn har ret til: at udvikle sig, lære og at nyde sin barndom og bare være barn.

14-årige Faozea Mahmout står i sit klasseværelse i Chad.
Ligestilling & beskyttelse mod diskrimination:
Princippet om, at alle rettigheder gælder for alle børn uden undtagelse. Statens forpligtelse til at beskytte børn mod alle former for diskrimination.

FN's Børnekonvention: Artikel 2

 

129 millioner piger verden over går ikke i skole

I mange udviklingslande får piger mindre uddannelse end drenge. Forskellen mellem piger og drenge starter allerede i de små klasser i grundskolen. 129 millioner piger verden over går ikke i skole.

Forskellen mellem kønnene bliver desværre kun større med alderen. Det kan skyldes, at pigerne skal hjælpe i hjemmet, eller at de bliver giftet væk tidligt. Mange forældre har måske kun råd til at sende nogle af deres børn i skole, og så bliver det ofte drengene. Mange piger dropper også ud af skolen, når de får menstruation, fordi der er mangel på gode toilet- og hygiejneforhold på mange skoler. Det er vigtigt for UNICEF at arbejde for uddannelse til piger, fordi det er så vigtigt for deres fremtidsmuligheder.

Piger skal uddannes

Hvad gør UNICEF

Derfor hjælper UNICEF lokalsamfund med at omdefinere kønsstereotyper, de eksisterende magtrelationer mellem kønnene og støtter kvinder og pigers ligeværdige deltagelse i deres landes og lokalsamfunds sociale, politiske og økonomiske udvikling.

Vi går i dialog med drenge og mænd for at forandre skæve kønsrelationer og for at skabe samfund, der er så lige mellem kønnene som muligt.

I vores politik, fortalervirksomhed og programarbejde arbejder vi for drenge og pigers beskyttelse, overlevelse og udvikling på lige vilkår.

Hjælp UNICEF med at kæmpe for ligestilling

Støt nu

 

Læs mere om UNICEFs arbejde for ligestilling