Gadebørn

- vi hjælper børn der lever på gaden


 

Gadebørn

Det er ikke til at sige præcist, hvor mange børn der lever på gaden, men FN vurderer, at det drejer sig om op mod 150 millioner.
Der er flere drenge end piger, der ender som gadebørn.

 

En usynlig befolkning

Et gadebarn bor, lever og sover på gaden, under broer, på togstationer, i slumområder eller lignende. Ofte forbliver grupper af børn i denne befolkning usynlige. Gadebørn findes ikke i de mange statistikker. De går ikke i skole, og de er ikke registreret hos en arbejdsgiver.

De er på gaden for at skaffe mad. Hver dag er en kamp mod fattigdom og sult. Nogle gadebørn har en familie, de kan tage hjem til. Andre er forældreløse eller er stukket af fra hjem med vold og misbrug. De finder ofte sammen i mindre grupper og sover på gaden eller i forladte bygninger. Mange gadebørn lever af at pudse sko, sælge slik, vaske biler eller tigge. Men der er også mange, der lever i kriminalitet. De er måske med i bander og nogle sælger narkotika. Andre børn sælger sig selv som prostituerede.

For at klare realiteterne ved at leve på gaden, såsom traumer, sygdom, sult, stigmatisering og diskrimination, tyr nogle børn til stofmisbrug som et middel til at undslippe smerten. Stofbrug i en ung alder, hvor børn stadig er i fysisk og psykisk udvikling, kan give langvarige problemer i voksenalderen.

Børn der bor på gaden

Derfor bliver børn gadebørn

Der kan være mange grunde til, at børn ender på gaden:

  • Væbnede konflikter og krig, hvor børn kommer væk fra deres forældre, eller forældrene dør.
  • Familien er fattig, og børn bliver tvunget på gaden for at arbejde, tigge eller bo.
  • Naturkatastrofer, hvor børn bliver væk fra deres familie.
  • Vold eller seksuelt misbrug i hjemmet, børnene flygter for at slippe for overgrebene.
  • Familien går i opløsning på grund af for eksempel skilsmisse.
  • Børnene sulter og ender på gaden for at skaffe mad.
  • Børn bliver forældreløse, fordi forældrene dør af hiv/aids.
  • Børnene bliver smidt ud af deres forældre.
  • Familien mister deres hjem, og hele familien lever på gaden.

Gadebørn bliver behandlet som skidt

For børn, der lever på gaden, er livet en evig kamp mod fattigdom, sult og overgreb, og hver dag er en kæmp for overlevelse.

De tvinges derfor til at tigge, prostituere sig og stjæle, hvorfor de ofte er upopulære og behandles uværdigt af befolkningen. Gadebørnene får øgenavne – I Rwanda bliver de fx kaldt ‘saligoman,’ der betyder møgunger, i Rio de Janeiro bliver de kaldt ‘pivetes,’ der betyder små kriminelle og i Honduras bliver de kaldt ‘resistoleros’, der betyder limsniffere.

Nogle gadebørn har en familie, der kæmper sammen med dem, men der er også mange, der ikke har nogen voksne til at tage sig af dem. Disse børn har ikke nogen til at give dem kærlighed og støtte. De har heller ingen, der sørger for, at de kommer til lægen, i skole eller får mad i maven. Og de har ingen til at beskytte dem mod kidnapning, vold eller seksuelle overgreb.

Hvad gør UNICEF?

UNICEF arbejder for at hjælpe børn, der har behov for beskyttelse. Og det har gadebørn. UNICEF hjælper blandt andet ved at støtte drop-in centre, hvor børnene kan få mad, medicin, husly og uddannelse. Vi støtter også særlige aftenskoler for gadebørn, der arbejder hele dagen, så de alligevel kan gå i skole.

Hjælp UNICEF med at bekæmpe ulighed

Støt nu

 

Læs mere om UNICEFs arbejde for
ligestilling