Vi hjælper unge til
uddannelse og håndværk

Hvor mange unge går ikke i skole?

De sidste mange år er der sket en stor fremgang i unge og børn, der kommer i skole. I 2000 var der 100 millioner unge, der ikke gik i skole, mens det tal i 2012 var faldet til 60 millioner. Men 60 millioner unge på verdensplan, der mister vigtig uddannelse, er stadig alt for mange. Værst står det til i udviklingslande. Derfor kæmper UNICEF for at sikre uddannelse til selv de mest udsatte unge i verden. Med en grundskole- og ungdomsuddannelse eller håndværkstræning i ryggen, har unge bedre muligheder for at få et job med en god løn eller for at tage videregående uddannelse i fremtiden.

Alt for mange unge mister vigtig uddannelse

0

På verdensplan står 60 millioner unge udenfor uddannelsessystemet. Skolegang er afgørende for unges fremtidsmuligheder.

Støt unges adgang til uddannelse

Alt for få unge piger får en uddannelse

Over halvdelen af de unge, der ikke får en grundlæggende uddannelse, er piger. Kun én enkelt region i verden har flere piger end drenge indskrevet i de ældre grundskoleklasser og ungdomsuddannelser, nemlig Latinamerika og Caribien. I Afrika syd for Sahara og Sydasien står det værst til med pigers uddannelse. Uddannelse til unge piger er afgørende for deres sundhed, velbefindende og økonomiske udsigter. Unge piger, der får en uddannelse, bliver generelt gift senere og får færre børn. Der er samtidig en lavere børnedødelighed blandt børn af piger, der har en uddannelse, fordi de er bedre rustede til at tage sig af barnet.

Alissati Namagambe, der blev mor mens hun selv var barn, blev reddet fra et børneægteskab, modtager undervisning på Faith Primary School i Iganga distriktet.

Alissati Namagambe sidder med sin lille søn. Hun var selv kun et barn, da hun blev gift ind i et voldeligt ægteskab. Da Allissati ringede til en UNICEF-støttet hjælpelinje, blev hun hjulpet ud af ægteskabet.

Alissati Namagambe modtager nu sin uddannelse efter at være blevet reddet fra børneægteskab

I dag er Alissati på vej mod en bedre fremtid. Hun går nu i skole, hvor hun lærer at regne, læse og skrive, så hun i fremtiden kan få sig et godt job og måske en videregående uddannelse.

Ved siden af skolen deltager Alissati i UNICEF-støttede håndværks-workshops.

Ved siden af skolen deltager Alissati i UNICEF-støttede håndværks-workshops. Her lærer hun at lave halskæder og armbånde. På den måde får Alissati en indtægtskilde til at forsørge sig selv og sønnen.

Hvorfor er det vigtigt, at unge får en uddannelse?

Investering i uddannelse til unge er en af de mest effektive måder at bryde med fattigdom og sikre unge langsigtede indtægtsgrundlag. Der findes 1,3 milliarder unge mellem 10 og 19 år i verden i dag. De unge udgør derfor en kæmpe ressource. Alt tyder på, at unge, der støttes af omsorgsfulde voksne og har adgang til grundlæggende ydelser og uddannelsesmuligheder, er langt bedre stillede i forhold til at bryde med fattigdom, diskrimination og vold. Med en ungdomsuddannelse i ryggen, hvad enten den er boglig eller håndværksmæssig, har den unge langt bedre muligheder for at få et job med en velbetalt løn eller adgang til videreuddannelse i fremtiden.

Samtidig er overgangen fra barn til voksen en skrøbelig periode i et menneskes liv. Vi ved, at unges hjerner udvikles betydeligt igennem ungdomsårene. Her udvikler den unge en række fysiske, mentale og følelsesmæssige færdigheder, der er så vigtige for videre trivsel og muligheder. Derfor er det vigtigt, at den unge i denne periode får adgang til både støtte og uddannelse, som kan sikre et godt fundament for den unges fremtid.

Men uddannelse af unge er også vigtigt for samfundet. En uddannet ungdom giver vigtig arbejdskraft, der kan skabe udvikling og vækst. Uddannelse skaber vidende og kritisk tænkende unge. Det giver unge ressourcer til at deltage i processer og beslutninger, der påvirker dem og samfundets udvikling, og til at holde politikere ansvarlige for deres handlinger. På den måde er uddannelse både med til at bryde fattigdom for den enkelte og for samfundet generelt.

15-årige Hawa Oimar står i klasseværelset på sin skole i sydlige Chad.

15-årige Hawa Oimar står i klasseværelset på sin skole i sydlige Chad. "Jeg elsker at lære nye ting, som jeg ikke forstår, det er derfor, jeg kommer i skole. En dag vil jeg gerne være læge, så jeg kan hjælpe andre," fortæller Hawa. UNICEF kæmper for at holde unge i skolerne, fordi det er et af de bedste våben imod fattigdom.

Der skal ikke meget til at give unge en bedre fremtid

Unicef beskytter børn

For 129 kroner

kan du give blyanter og skolehæfter til 50 unge

Giv dit bidrag til at unge kommer i skole

Hvad gør UNICEF?

UNICEF kæmper for at sikre gratis og god uddannelse til unge i verden. For UNICEF er det vigtigt at hjælpe unge til et solidt livsgrundlag, samtidig med at styrke unge til at engagere sig i samfundet omkring dem.

Det er vigtigt for UNICEF at give unge adgang til både boglige og håndværksmæssige uddannelsesmuligheder. Der er mange forskellige veje til en god fremtid, og UNICEF kæmper for at give unge adgang til den type uddannelse, der passer bedst til den unges færdigheder og livssituation. Eksempelvis støtter vi projekter, hvor unge piger og drenge lærer at sy tøj eller at reparere teknik. På den måde får de unge færdigheder, der kan skabe dem en langsigtet indtægtskilde.

Et af UNICEFs hovedmål er at sikre, at unge piger og unge med handicap bliver i skolen. UNICEF kæmper for at styrke pigers selvbestemmelse, og derfor investerer vi i projekter, der specifikt retter sig imod unge piger. Vi sikrer for eksempel gode sanitetsforhold for menstruerende piger på skolerne, og vi hjælper unge piger, der er blevet gift og har fået børn tidligt, tilbage i uddannelsessystemet.

17-årige Moussa er en af de 25 procent af unge drenge i Palæstina, der ikke går i skole.

17-årige Moussa er en af de 25 procent af unge drenge i Palæstina, der ikke går i skole. Heldigvis fik han muligheden for at tage en mekanikeruddannelse, og i dag har han et lille autoværksted med sin far.
UNICEF arbejder for at få så mange unge som muligt i skole eller i en praktisk uddannelse.

Hjælp UNICEF med at give unge uddannelse og en god fremtid

Støt nu

Læs mere om UNICEFs arbejde