Børnekonventionen

Fakta om børn &
Børnekonventionen


 

Hvad er Børnekonventionen?

Børnekonventionen hedder helt rigtigt ”FNs Konvention om Barnets Rettigheder” og den er et sæt regler for, hvordan man skal behandle børn. Der er 54 artikler i konventionen, der skal sikre, at alle børn har det godt. Børnekonventionen blev vedtaget 20. november 1989 på FN's generalforsamling.

 

Hvad står der i Børnekonventionen?

Børnekonventionen siger, at alle børn har ret til mad, sundhed og et sted at bo. Børn har også ret til at blive beskyttet mod misbrug og forskelsbehandling, og de har ret til at udvikle sig gennem skole og medbestemmelse. 196 lande i verden har skrevet under på Børnekonventionen.

Hvem gælder Børnekonventionen for?

Rettighederne i Børnekonventionen gælder for alle børn under 18 år, men det er langt fra alle børn, der ved det.

Hvad er FN?

FN står for Forenede Nationer, og det er en organisation, der blev dannet efter 2. verdenskrig af 51 lande. Organisationen skulle forhindre, at der nogensinde kom verdenskrig igen. I dag har FN 193 medlemslande, der mødes for at snakke om fred, og hvordan de kan skabe en bedre verden sammen. FN er det danske navn, på engelsk hedder det United Nations eller UN.

Læs mere om Børnekonventionen.

Læs mere om FN.

FN's Børnekonvention sikrer børns ret til:

a) at få opfyldt grundlæggende rettigheder (som f.eks. mad, sundhed og et sted at bo).
b) at udvikles (via f.eks. skolegang, fritid og information).
c) at blive beskyttet (mod f.eks. krig, vold, misbrug og udnyttelse.
d) at have medbestemmelse (som bl.a. indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed.
Download Børnekonventionen
børnekonvention pige rækker glad armene i vejret

Hvornår blev Børnekonventionen vedtaget?

Den 20. november 1989 blev Konventionen om Barnets Rettigheder vedtaget på et møde i FN. Den dag var statsledere fra hele verden samlet til møde, og de sagde ja til, at børn skulle have deres egne rettigheder. Danmark sagde ja til Børnekonventionen i 1991, og det betyder, at politikerne har lovet at følge alle reglerne, som også kaldes artikler.

Hvad har UNICEF med Børnekonventionen at gøre?

UNICEF er FNs børneorganisation, og vi har lovet, at vores arbejde skal sikre børns rettigheder i hele verden. Det er også derfor, UNICEF fortæller om Børnekonventionen, så børn ved, de har rettigheder, og at de har krav på at få dem opfyldt. Hvis politikerne ikke sørger for, at Børnekonventionen bliver overholdt, gør vi opmærksom på det.

For eksempel er det en rettighed, at børn kommer i skole. Derfor laver UNICEF skoleprojekter, der sikrer, at børnene får opfyldt deres ret til skolegang. Børn har også ret til at overleve, derfor vaccinerer UNICEF millioner af børn, så de ikke dør af sygdomme som mæslinger eller polio.

Skoleelever til klasse på en UNICEF-støttet grundskole i Elfenbenskysten.

Skoleelever til klasse på en UNICEF-støttet grundskole i Elfenbenskysten.

 

Læs mere om UNICEFs arbejde