Det Nationale
Rettighedsråd


 

Rettighedsskolernes Råd

Foruden rettighedsskolernes lokale rettighedsråd er der også et nationalt råd. Det Nationale Rettighedsråd (DNR) består af elever fra Rettighedsskoler over hele landet. De har fokus på, at børn og voksne samarbejder om at bruge de bestemmelser og principper, der gør sig gældende i Børnekonventionen.

 

Hvorfor et Nationalt Rettighedsråd?

Det Nationale Rettighedsråd er med til at give børn en stemme og blive hørt og inddraget, som der står i Børnekonventionens artikel 12.

Rådet arbejder for at fremme meningsfuld inddragelse af børn og unge som ligeværdige samarbejdspartnere og dermed give børn og unge i Danmark en stærkere stemme lokalt, regionalt og nationalt.

Rådets mission er at tilskynde børn og unge, relevante aktører, beslutningstagere og politikere til at bruge Børnekonventionen og en rettighedsbaseret tilgang i sager, der vedrører børn og unge. Som medlem af Det Nationale Rettighedsråd er man med til at gøre opmærksom på børns rettigheder og sætte fokus på emner, som er relevante for børn og unge i Danmark.

Det Nationale Rettighedsråd

 

Rådets fokusområder

Rådets første opgave er at udarbejde dets resolution inden UNICEFs årlige Børnetopmøde i efteråret. Resolutionen tager udgangspunkt i en eller flere artikler fra Børnekonventionen og handler om et relevant tema fx klima eller mental trivsel. I skoleåret 23/24 er temaet fritid. Den indeholder konkrete opfordringer til centrale beslutningstagere og præsenteres til møder med fx landspolitikere og erhvervsledere.

Har kan du finde resolutionerne: