Vi bekæmper
børnearbejde


 

Stigning i antallet af børnearbejdere

De seneste globale skøn viser, at antallet af børn i børnearbejde er steget til 160 millioner på verdensplan - en stigning på 8,4 millioner børn i de sidste fire år. Det svarer til næsten 1 ud af 10 af alle børn på verdensplan.


DERFOR ARBEJDER BØRN

Fattigdom, manglende uddannelse og gamle traditioner, er de hyppigste årsagerne til, hvorfor børn flere steder i verden, ender som børnearbejdere.

Når børn ikke kommer i skole, og dermed ikke lærer at læse og skrive, bliver det svært for dem, at få et ordenligt arbejde. På den måde holdes familier fast i fattigdom.

Fattigdom er også en af de største grunde til skadeligt børnearbejde. Hvis en familie er fattig og skal kæmpe for at få råd til mad, så arbejder børnene i stedet for at gå i skole, og det er ofte farligt arbejde. For jo fattigere en familie er, jo mere er den villig til at gøre alt for at tjene penge. Fattige familier kan være tvunget til at give deres børn væk som afbetaling på lån, fordi de ikke ved, hvordan de skal få penge til mad.

Hjælp UNICEF med at beskytte børn

Støt nu

Så skadeligt kan børnearbejde være

Arbejde på fabrikker kan give børnene forbrændinger, sygdomme i hals og næse, øjen- og øreskader samt hovedpine og hudsygdomme på grund af de kemikalier, som børnene arbejder med.

Det er også almindeligt, at børn brækker ben og arme og fx får revet en finger af, når de passer farlige maskiner, hvor de kan sidde fast.

Nogle børn bliver også slået og truet af deres arbejdsgivere. Det gør fx, at de har svært ved at lære noget senere, og at de ikke kan samarbejde med andre, fordi de ikke stoler på nogen. Børn der på forskellige måder er blevet udnyttet, kan blive skadet følelsesmæssigt, og ende med ikke føle kærlighed over for andre.

Børnearbejde er skadeligt når:

  • børn lever og arbejder på gaden under dårlige forhold
  • arbejdet gør børnene syge
  • arbejdet skader børns værdighed og selvværd, som for eksempel tvangsarbejde og seksuel udnyttelse
  • arbejdet er farligt for børnene
  • børnene arbejder så meget, at de ikke kan komme i skole
UNICEF/2017/Brown/Child/Labour/Myanmar

13-årige Rai Seng arbejder for 4,000 kyat (20 kr.) om dagen med at bygge og reparere veje langs Myitkyina-Bhamo, Kachin.

Piger sælger frugt på gaden i Korhogo, Elfenbenskysten. Det er ofte fattigdom, der tvinger børn til at arbejde.

Børn sælger mad på et marked i Korhogo i det nordvestlige Côte d’Ivoire. I landet udfører 1,4 millioner børn børnearbejde.

UNICEF/2017/El-Baba/Yunis/Child/Labour/Gaza/Palestine

13-årige Yunis forsørger alle hans 14 familiemedlemmer for 38 kr. om dagen ved at sælge kaffe på stranden i Gaza dagen lang.

HVAD GØR UNICEF?

UNICEF arbejder sammen med regeringer for at stoppe skadeligt børnearbejde. Blandt andet ved at deltage i lovgivningsprocesser, hvor vi bliver brugt som en vigtig sparringspartner, der taler børnenes sag.

Et af de vigtige tiltag, UNICEF altid fremhæver over for regeringerne, er at gøre skolegang gratis for alle børn. Så kan selv de fattigste børn få sig en uddannelse og bryde med den fattigdomscyklus, de ellers er fanget i, og som tvinger mange af dem ud i skadeligt børnearbejde.

UNICEF støtter også centre, der tager sig af tidligere børnearbejdere. De voksne på centrene finder børnearbejderne for eksempel på fabrikker, og så tager de dem med sig hen til centrene, hvor børnene blandt andet kommer i skole.

UNICEF er imod alle typer børnearbejde, der sætter barnets sundhed, uddannelse eller vækst i fare.

En dreng skriver på tavlen i sit klasseværelse på en UNICEF-støttet skole i Somalia.

En dreng skriver på tavlen i sit klasseværelse på en UNICEF-støttet skole i Somalia. Skolegang er vigtigt for børns fremtid, og kan hjælpe dem med at bryde en cyklus af fattigdom. Derfor arbejder UNICEF for at få børnearbejdere tilbage i skolen.

Hjælp UNICEF med at beskytte børn

Støt nu

 

Læs mere om UNICEFs arbejde for
beskyttelse af børn