Støt

Langsigtet

udviklingsarbejde

Langsigtede indsatser skaber økonomisk og social udvikling

Omfanget af katastrofer i verden stiger, og det samme gør den akutte nødhjælp. Men det sker mens den langsigtede, faste støtte falder. Det er en udvikling, der hverken er moralsk forsvarlig eller økonomisk hensigtsmæssig. Udfordrede samfund kan ikke bygges på en dag – det er de lange seje træk, der nytter.

Forskning og innovation

UNICEFs langsigtede udviklingsarbejde er altid basseret på forskning og innovation. Det er helt fundamentalt for vores arbejde, at vi bruger opdateret viden om børn samt nye innovative løsninger.

Derfor har vi vores eget forskningscenter, hvorfra vi gennemfører forskning, der fremmer børns rettigheder over hele verden. Forskningscenterets publikationer anses for at være verdens førende referencebase for forskning relateret til børns liv og sundhed.

UNICEF har også et innovationscenter, som samarbejder med en bred vifte af partnere, der er førende inden for globale innovationssystemer. Sammen udvikler vi teknologiske løsninger og produkter, fx droner kan hjælpe os med at nå frem til de børn, der er allersværest at nå.

Vi har konstant fokus på at forbedre vores livreddende løsninger og udvikle nye metoder til at løse komplekse problemstillinger. UNICEFs størrelse, format og tilstedeværelse betyder, at vi kan tage vores erfaringer og positive resultater, og udbrede dem i stor skala.

Samarbejde med regeringer

Når UNICEF samarbejder med regeringer, er målet at skabe positive forandringer for børnene i samfundet. Det sker bl.a. gennem dialog omkring politikker og programmer, der kan forbedre børns sundhed, uddannelse, beskyttelse og trivsel.

Samarbejdet med regeringer skal også sikre, at børns rettigheder respekteres og beskyttes i samfundet. Det omfatter også at støtte regeringer i at udvikle og håndhæve lovgivning, der beskytter børn mod vold, misbrug og udnyttelse.

UNICEF bidrager også med teknisk ekspertise og ressourcer til regeringer for at styrke deres evne til at forbedre børns liv. Dette kan omfatte uddannelse af sundhedspersonale, udvikling af sundhedsprogrammer eller forbedring af infrastruktur og tjenester, der er afgørende for børns sundhed og trivsel.

Afgørende globale partnerskaber

Samarbejde med store virksomheder og andre partnere er altafgørende for UNICEFs arbejde. Partnerskaberne yder fx økonomisk støtte, men også ekspertise og teknologiske knowhow, der kan bruges til at finansiere vigtige initiativer, som vaccinationer, nødhjælp, uddannelse og sundhedspleje til børn i nød. Nogle af UNICEFs største partnerskaber omfatter:

IKEA Foundation: Samarbejdet fokuserer på at styrke børns rettigheder og trivsel gennem uddannelse, sundhed og beskyttelse.

Microsoft: Samarbejdet med Microsoft fokuserer på at skabe innovative løsninger og digitale platforme, der kan hjælpe børn og unge med at lære, vokse og trives.

Lego Foundation: En betydelig donor til UNICEFs programmer og tjenester. Samarbejdet fokuserer på at fremme børns kreativitet, læring og udvikling gennem leg og spil.