Støt

Erhvervshjælper

Et CSR-samarbejde til glæde for verdens børn

Vis omverden, at I tager socialt ansvar

UNICEFs Erhvervshjælper program er for små og mellemstore virksomheder, der ønsker et fokus på socialt ansvarlighed. Med programmet viser I både kunder, leverandører og medarbejdere, at I er med til at gøre en positiv forskel i verden og bidrage til en mere bæredygtig og ansvarlig forretningspraksis.

Erhvervshjælper programmet er et CSR-samarbejde, hvor I med et fast årligt bidrag støtter UNICEFs arbejde med at hjælpe verdens mest udsatte børn.  I er med til at hjælpe, og sørge for, at vi kan være hurtigt til stede, når fx en katastrofe rammer.

Hvilken pakke passer jeres virksomhed?

Det årlige bidrag kan fradrages som markedsføringsudgift.

Årlig donation, som svarer til ca. 400 kr. om måneden


 • Brandingpakke
 • UNICEF Erhvervshjælper-logo
 • Mailsignatur
 • Nyhedsbreve (kvartalsvis)

Årlig donation, som svarer til ca. 650 kr. om måneden


 • Brandingpakke
 • UNICEF Erhvervshjælper-logo
 • Mailsignatur
 • Nyhedsbreve (kvartalsvis)
 • Virksomhedsnavn på
 • unicef.dk
 • LinkedIn (årlig takkeannonce)
 • SoMe-pakke
 • 3 billeder

Årlig donation, som svarer til ca. 1200 kr. om måneden


 • Brandingpakke
 • UNICEF Erhvervshjælper-logo
 • Mailsignatur
 • Nyhedsbreve (kvartalsvis)
 • Virksomhedsnavn på
 • unicef.dk
 • LinkedIn (årlig takkeannonce)
 • SoMe-pakke
 • 3 billeder
 • 1 video
 • Årsrapport med videomateriale

Et samarbejde om FN’s verdensmål

Som verden største børneorganisation giver et CSR-samarbejde med UNICEF virksomheder en reel mulighed for at arbejde målrettet med FNs verdensmål og herigennem gøre en positiv forskel for verdens børn. For alle 17 verdensmål involverer børn – direkte eller indirekte – fordi børn og unge er helt afgørende for vores fælles fremtid. Verdensmålene er et udtryk for vores fælles globale ansvar og repræsenterer verdenssamfundets mål om at skabe en bedre verden. Læs hvordan UNICEF arbejder med verdensmålene og hjælp os med at gøre verden til et bedre sted.

Om at samarbejde med UNICEF

Et samarbejdet med UNICEF kan tage mange forskellige former. Erhvervshjælper-programmet er én type samarbejde, men vi er ligeledes åbne for andre former for partnerskaber. Det kan være med fokus på udvalgte projekter eller programmer. Uanset vil vores samarbejde skabe en varig positiv forandring for verdens børn.

Kontakt os endelig for spørgsmål omkring Erhvervshjælper-programmet eller øvrige samarbejder.

Marie Louise Nørgaard

 • Senior Partnership Manager

Bliv Erhvervshjælper

– udfyld nedenstående formular

Oftest stillede spørgsmål

CSR står for Corporate Social Responsibility, som er en virksomheds ansvar for at have en positiv indvirkning på samfundet og miljøet ud over sin primære forretningsaktivitet.

Et CSR-samarbejde er et samarbejde mellem en virksomhed og en eller flere organisationer, fx UNICEF, der arbejder for at gøre en positiv forskel for samfundet og miljøet. Samarbejdet kan tage mange former, herunder donationer, frivilligt arbejde, partnerskaber og økonomisk støtte.

CSR-samarbejder er vigtige, fordi de kan hjælpe virksomheder med at have en positiv indvirkning på samfundet og miljøet. Det kan forbedre virksomheders omdømme og bidrage til at opfylde strategiske mål og skabe en mere bæredygtig forretningspraksis.

Et CSR-samarbejde kan være gavnligt for begge parter, fordi virksomheden kan opfylde deres ansvar og mål, samtidig med at UNICEF får den nødvendige støtte til arbejdet for verdens børn. Samarbejder kan også øge opmærksomheden omkring UNICEFs arbejde.

For at sikre autenticitet i et CSR-samarbejde er det vigtigt at undersøge organisationen. Som FNs børneorganisation og den største børneorganisation i verden, er UNICEF en sikker og anerkendt samarbejdspartner.

Som Erhvershjælper, har du tilladelse til at bruge de tilsendte Erhvervshjælper-logoer.

Virksomheder må kun bruge UNICEFs officielle logo, hvis der er indgået en skriftlig aftale herom, og virksomheden bidrager økonomisk til vores arbejde i et forhold, der modsvarer omfanget i det konkrete tilfælde. UNICEF skal desuden altid godkende al brug af vores logo, inden det markedsføres.

Når der indgår et element af modydelse (fx markedsføring) i forbindelse med et sponsorat, har virksomheden som hovedregel fradrag for hele beløbet som driftsudgift.

Det er op til virksomheden selv at bedømme, eventuelt efter samråd med virksomhedens revisor, om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning (fx reklameudgift). Jævnfør statsskattelovens § 6.

Når du støtter UNICEFs hjælpearbejde med en donation, er din virksomhed fradragsberettiget op til pr. år. Jfr. Ligningsloven § 8 A

Vi indberetter indbetalte donation til SKAT på virksomhedens CVR-nr (hvis I oplyser jeres CVR nummer). Indberetning er en betingelse for fradrag.

En YouGov-undersøgelse fra 2019 viste, at tre ud af fire danskere mener, at verdensmålene skal nås med hjælp fra virksomhederne. 70% svarer, at det helt konkret spiller ind i deres valg af produkter eller serviceydelser, og 75% af danskerne mener, at virksomhederne har et ansvar for at arbejde med verdensmålene. Det giver med andre ord samfundsmæssig og kommerciel mening at investere i målene.

Der er flere muligheder at støtte på, hvis I ikke ønsker at være del af Erhvervshjælper-programmet.

I kan f.eks. give en enkeltdonation her.

Er I på jagt efter en firmagave til leverandører, kunder eller medarbejdere, anbefaler vi, at I tager et kig i vores webshop. Her kan I både købe Verdensgaver og den populære SDG-pin.

UNICEF er FN’s børneorganisation, men vi modtager ikke faste budgetmidler fra FN. UNICEFs arbejde er udelukkende baseret på de frivillige bidrag, som vi modtager fra private, virksomheder, fonde og regeringer.

Din støtte går til UNICEFs arbejde for børns liv, trivsel og udvikling. UNICEF er verdens største humanitære børneorganisation. Vi arbejder med langsigtede udviklingsprojekter og nødhjælp i mere end 150 af verdens fattigste lande, hvor børns rettigheder og muligheder i livet ikke er, som de burde være. Vi prioriterer de mest udsatte børn, uanset hvor de er, og hvor svære de er at nå. Børn har ret til at leve og overleve, og derfor arbejder vi målrettet på at nedbringe børnedødeligheden og forbedre børns sundhed.

UNICEF er verdens mest indflydelsesrige børneorganisation. Vi har gennemslagskraft og samarbejder med beslutningstagere lige fra de enkelte landes regeringer til lokale græsrødder. UNICEF arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Når vi går ind i et projekt, sikrer vi, at landets regering tager ansvar, ligesom vi uddanner den lokale befolkning til at udføre det praktiske arbejde og køre projektet videre.

Du kan se, hvordan vi bruger pengene her.