Hjælp børn ramt af katastrofe

Hjælp børn
ramt af katastrofe

Jordskælv, krig, sult & oversvømmelse ...

Hver måned kan dine 299 kr. sende en nødhjælpspakke afsted til mindst 2 børn i katastroferamte områder.

Hver måned kan dine 199 kr. sørge for rent vand til over 2000 børn i en uge.

Hver måned kan dine 99 kr. sørge for nøddemos, som sikrer 2 børn mad i en uge.

Dine 576 kr. kan sørge for, at 2 familier hver får en stor presenning og 4 varme tæpper, så de kan skabe sig midlertidige hjem.

Dine 414 kr. kan købe to førstehjælpspakker der kan hjælpe børn, som er kommet til skade under en katastrofe.

Dine 299 kr. kan sende en nødhjælpspakke afsted til mindst 2 børn i katastroferamte områder.

 

Millioner af børn har akut brug for hjælp

Jordskælv i Afghanistan, hvor det fulde omfang af ødelæggelserne endnu er ukendt. Oversvømmelser i Libyen, som har ramt knap 300.000 børn. Ødelæggelserne efter det enorme jordskælv, der fornyeligt ramte Marokko. Naturkatastrofer, der har efterladt børn alene og uden tag over hovedet. De har desperat brug for hjælp!

Afghanistan, Libyen og Marokko er blot nogle af de mange katastrofer, som vi har været vidne til de seneste år. Krissituationen i Gaza, krig i Ukraine, jordskælv i Syrien & Tyrkiet og sultkatastrofe på Afrikas Horn har sat millioner af børns liv i fare.

Når katastrofen pludselig rammer, er børn særligt udsatte, og hjælpen de modtager lige efter en katastrofe indtræffer er altafgørende.

Støtter du UNICEFs katastrofeberedskab, sikrer du, at vi kan rykke hurtigt ud med nødhjælp til børnene, når en katastrofe rammer.
 

Hjælp børn ramt af katastrofe

Støt nu
Mere end 400 mio. børn lever i konfliktområder; næsten 1 milliard børn lever i lande, der er ekstremt sårbare over for klimaændringerne; mindst 36,5 mio. børn er blevet fordrevet fra deres hjem; og omkring 8 mio. børn under 5 år på tværs af 15 kriseramte lande er i fare for at dø af underernæring.
Katastroferamte børn har akut brug for hjælp!

Hurtig hjælp er afgørende

Børn er særligt udsatte, når katastrofen pludselig rammer og de første dage efter en katastrofe indtræffer er helt afgørende. Vores fokus er at hjælpe og beskytte børnene, og det allerførste vi gør i en katastrofesituationer, er:

  • Sørge for husly til de mange familier, som har fået ødelagt deres hjem
  • Forene bortkomne børn med deres familier
  • Sikre rent vand til de ramte familier

Støtter du UNICEFs katastrofeberedskab, er du med til at sikre, at vi kan rykke ud med akut hjælp til børnene. Og du er med til at sørge for medicin, ly, varme tæpper og beskyttelse.

For 414 kr. kan du fx give to førstehjælpspakker, der kan hjælpe børn, som er kommet til skade under en katastrofe.

 

Vidste du, at ...

UNICEF Danmark for alle verdens børn

VI ER HELT AFHÆNGIGE AF FRIVILLIGE GAVER OG DONATIONER

UNICEF er ikke finansieret af FN. Vores livsvigtige arbejde er kun muligt ved hjælp af frivillige bidrag fra staten, fonde, virksomheder og privatpersoner.

UNICEF Danmark for alle verdens børn

UD AF ÉN DONERET KRONE GÅR 3 ØRE TIL ADMINISTRATION

Når du donerer går 85,3% til arbejdet for børn, 8,7% til indsamlingsaktiviteter, som sikrer at vi får samlet så meget ind som muligt og 3% til administration.

UNICEF Danmark for alle verdens børn

DU FÅR SKATTEFRADRAG PÅ DONATIONER

UNICEF Danmark er godkendt som indsamlings-organisation af SKAT. Det betyder, at du kan trække hele dit bidrag fra i skat, når du donerer til UNICEF.

Hjælp børn ramt af katastrofe

Støt nu