Hjælp børn ramt af katastrofe

Hjælp
Katastroferamte børn

Jordskælv, oversvømmelse, sult & krig ...

Hver måned kan dine 299 kr. sende en nødhjælpspakke afsted til mindst 2 børn i katastroferamte områder.

Hver måned kan dine 199 kr. sørge for rent vand til over 2000 børn i en uge.

Hver måned kan dine 99 kr. sørge for nøddemos, som sikrer 2 børn mad i en uge.

Dine 576 kr. kan sørge for, at 2 familier hver får en stor presenning og 4 varme tæpper, så de kan skabe sig midlertidige hjem.

Dine 414 kr. kan købe to førstehjælpspakker der kan hjælpe børn, som er kommet til skade under en katastrofe.

Dine 299 kr. kan sende en nødhjælpspakke afsted til mindst 2 børn i katastroferamte områder.


 

Millioner af børn har akut brug for hjælp

Oversvømmelserne i Libyen har ødelagt alt. Dødstallet stiger fortsat. Knap 300.000 børn er ramt af naturkatastrofen. Dem der undgik druknedøden er nu i livsfare på grund af sult eller sygdomme som kolera og diarré fra det forurenede vand. De har akut brug for hjælp!

Også ødelæggelserne efter det enorme jordskælv, der fornyeligt ramte Marokko, har efterladt børn alene og uden tag over hovedet. De har desperat brug for hjælp!

Libyen og Marokko er en blandt mange katastrofer, som vi har været vidne til de seneste år. Krig i Ukraine, jordskælv i Syrien & Tyrkiet og sultkatastrofe på Afrikas Horn har sat millioner af børns liv i fare.

Når katastrofen pludselig rammer, er børn særligt udsatte, og hjælpen de modtager efter en katastrofe indtræffer er afgørende.

Støtter du UNICEFs katastrofeberedskab, sikrer du, at vi kan rykke hurtigt ud med nødhjælp til børnene, når en katastrofe rammer.

Støt nu og hjælp børn ramt af katastrofer!

 

Katastroferamte børn har akut brug for hjælp!

Hurtig hjælp er afgørende

Børn er særligt udsatte, når katastrofen pludselig rammer og de første dage efter en katastrofe indtræffer er helt afgørende. Vores fokus er at hjælpe og beskytte børnene, og det allerførste vi gør i en katastrofesituationer, er:

  • Sørge for husly til de mange familier, som har fået ødelagt deres hjem
  • Forene bortkomne børn med deres familier
  • Sikre rent vand til de ramte familier

Støtter du UNICEFs katastrofeberedskab, er du med til at sikre, at vi kan rykke ud med akut hjælp til børnene. Og du er med til at sørge for medicin, ly, varme tæpper og beskyttelse.

Hjælp børn i nød – støt nu!

Hjælp børn ramt af katastrofe

Støt nu

.

UNICEF er sat i verden for at hjælpe så mange udsatte børn som muligt. Vi er derfor påpasselige med vores omkostninger. Når du donerer 100 kr. til UNICEF, kan du derfor være sikker på, at mindst 85,3 kr. går til formålet.

Vidste du at ...

UNICEF Danmark for alle verdens børn

VI ER HELT AFHÆNGIGE AF FRIVILLIGE GAVER OG DONATIONER

UNICEF er ikke finansieret af FN. Vores livsvigtige arbejde er kun muligt ved hjælp af frivillige bidrag fra staten, fonde, virksomheder og privatpersoner.

UNICEF Danmark for alle verdens børn

UD AF ÉN DONERET KRONE GÅR 3 ØRE TIL ADMINISTRATION

Når du donerer går 85,3% til arbejdet for børn, 8,7% til indsamlingsaktiviteter, som sikrer at vi får samlet så meget ind som muligt og 3% til administration.

UNICEF Danmark for alle verdens børn

DU FÅR SKATTEFRADRAG PÅ DONATIONER

UNICEF Danmark er godkendt som indsamlings-organisation af SKAT. Det betyder, at du kan trække hele dit bidrag fra i skat, når du donerer til UNICEF.