Støt

Hjælp børn

ramt af katastrofer

Støt nu

Millioner af børn har akut brug for hjælp

Jordskælv i Afghanistan, hvor det fulde omfang af ødelæggelserne endnu er ukendt. Oversvømmelser i Libyen, som har ramt knap 300.000 børn. Ødelæggelserne efter det enorme jordskælv, der fornyeligt ramte Marokko. Naturkatastrofer, der har efterladt børn alene og uden tag over hovedet. De har desperat brug for hjælp!

Afghanistan, Libyen og Marokko er blot nogle af de mange katastrofer, som vi har været vidne til de seneste år. Krig i Ukraine, jordskælv i Syrien & Tyrkiet og sultkatastrofe på Afrikas Horn har sat millioner af børns liv i fare.

Når katastrofen pludselig rammer, er børn særligt udsatte, og hjælpen de modtager lige efter en katastrofe indtræffer er altafgørende.

Støtter du UNICEFs katastrofeberedskab, sikrer du, at vi kan rykke hurtigt ud med nødhjælp til børnene, når en katastrofe rammer. 

Mere end 400 mio. børn lever i konfliktområder; næsten 1 milliard børn lever i lande, der er ekstremt sårbare over for klimaændringerne; mindst 36,5 mio. børn er blevet fordrevet fra deres hjem; og omkring 8 mio. børn under 5 år på tværs af 15 kriseramte lande er i fare for at dø af underernæring.

Hurtig hjælp er afgørende

Børn er særligt udsatte, når katastrofen pludselig rammer og de første dage efter en katastrofe indtræffer er helt afgørende. Vores fokus er at hjælpe og beskytte børnene, og det allerførste vi gør i en katastrofesituationer, er:

  • Sørge for husly til de mange familier, som har fået ødelagt deres hjem
  • Forene bortkomne børn med deres familier
  • Sikre rent vand til de ramte familier

Støtter du UNICEFs katastrofeberedskab, er du med til at sikre, at vi kan rykke ud med akut hjælp til børnene. Og du er med til at sørge for medicin, ly, varme tæpper og beskyttelse.

For 414 kr. kan du fx give to førstehjælpspakker, der kan hjælpe børn, som er kommet til skade under en katastrofe.

Vidste du at…

Vi er helt afhængige af frivillige gaver og donationer

UNICEF er ikke finansieret af FN. Vores livsvigtige arbejde er kun muligt ved hjælp af frivillige bidrag fra staten, fonde, virksomheder og privatpersoner.

Ud af én doneret krone går 3 øre til administration

Når du donerer går 85,3% til arbejdet for børn, 8,7% til indsamlingsaktiviteter, som sikrer at vi får samlet så meget ind som muligt og 3% til administration.

Du får skattefradrag på donationer

UNICEF Danmark er godkendt som indsamlings-organisation af SKAT. Det betyder, at du kan trække hele dit bidrag fra i skat, når du donerer til UNICEF.

Sådan bruger vi pengene

Se hvad din støtte går til