Viden om børn & unges
rettigheder i Danmark


 

Vi står på FN's Børnekonvention

Rettighederne i Børnekonventionen gælder for alle børn under 18 år, men det er langt fra alle børn, der ved det. Derfor arbejder vi kontinuerligt med at sikre viden om, hvordan børns kendskab til egne rettigheder udvikler sig over tid. Og vi arbejder systematisk med at dokumentere den forandring, som vores initiativer skaber.

Børn og unges relation til influencere
UNICEF Danmark har for første gang udarbejdet en analyse, om børn og unges relation og holdning til influencere. Dataindsamlingen er foretaget af Verian (tidligere Kantar Public).
Download analysenotat

Børn kender ikke deres rettigheder
Nye tal fra Kendskabsundersøgelsen 2023 viser, at det går den forkerte vej med børns kendskab til og respekt for deres rettigheder. Analysen er udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder og UNICEF Danmark.
Download undersøgelse

Lov om ændring af databeskyttelsesloven
UNICEF Danmarks bemærkninger angår justering af aldersgrænsen fra 13 til 15 år for samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med informationssamfunds-tjenester (SoME m.v.).
Se høringssvar

Klimakrisen og børns rettigheder i Danmark
UNICEF Danmark gennemgår i denne undersøgelse af klimakrisen og børns rettigheder, de seneste tendenser på området. Vi kortlægger igangværende og afsluttede sager i lande vi sammenligner os med.
Læs mere og download rapport

Husk børns rettigheder i ny læreruddannelse
Lærere i grundskolen spiller en nøglerolle i at fremme børns rettigheder. Kommende lærere bør derfor klædes på til at undervise i børns rettigheder og skabe et miljø, der er funderet i børns ret til beskyttelse, og inddragelse.
Download policy brief

Barnets Lov
Selvom barnets lov indeholder gode intentioner, er der også områder, hvor Danmark bør være mere ambitiøse på børnenes vegne – bl.a. ift. børneinddragelse og endnu stærkere retssikkerhed.
Download høringssvar

Børns kendskab til egne rettigheder
Kantar Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført en undersøgelse med fokus på børns viden om og holdning til rettigheder. Deres viden har stort set ikke rykket sig siden 2009.
Læs mere om undersøgelsen

UNICEF Danmarks valgmanifest
Som et af de mest velstående lande i verden har vi forudsætninger for at skabe gode børneliv, men vi har indrettet et samfund, som ikke er tilstrækkeligt børnevenligt. UNICEF Danmarks valgmanifest fra 2022 giver forslag til forandringer.
Læs mere om valgmanifestet

Inkorporering: FN's Børnekonvention bør være dansk lov
UNICEF Danmark opfordrer Folketinget til at fremme beskyttelsen af børn ved at inkorporere FN’s Børnekonvention i dansk lov. Det gør vi på linje med FN’s Børnekomité og menneskerettighedseksperter og børneorganisationer.
Download policy brief

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine
UNICEF Danmark anbefaler blandt andet en monitorering af de potentielt negative konsekvenser, der kan opstå, hvis det bliver en langvarig udbredt praksis at undervise ukrainske elever i klasser adskilt fra andre børn i Danmark.
Se høringssvaret

Færøerne og Grønland i folkeskolens historiekanon
Det er helt centralt, at børn og unge i højere grad arbejder med de positive aspekter for alle tre lande i Rigsfællesskabet. UNICEF peger på det vigtige i at skabe et større fokus på positive fortællinger og vores interesser i at være en del af et Rigsfællesskab.
Se høringssvaret

UNICEF Danmark for alle verdens børn