Børn skal beskyttes mod vold & overgreb

Vi bekæmper
seksuel udnyttelse


 

Seksuel vold mod børn

Hvert år udsættes millioner af piger og drenge over hele verden for seksuelt misbrug og udnyttelse. Seksuel vold forekommer overalt – i alle lande og på tværs af alle dele af samfundet.

 

Mange ofre fortæller aldrig om overgrebet

Seksuel vold dækker over mange forskellige former for overgreb – fra seksuelle beskeder, over digitale krænkelser til fysiske overgreb som fx voldtægt.

På verdensplan er 120 millioner piger under 20 år – omkring 1 ud af 10 – blevet tvunget til at deltage i sex eller udføre andre seksuelle handlinger. Det faktiske tal er sandsynligvis langt højere. Omkring 90% af de unge piger, der rapporterer tvangssex, siger, at deres første gerningsmand var en, de kendte – normalt en kæreste eller en mand. Men mange ofre for seksuel vold, herunder også millioner af drenge, fortæller aldrig om det.

Selvom seksuel vold forekommer overalt, stiger risiciene i nødsituationer. Under væbnede konflikter, naturkatastrofer og andre humanitære nødsituationer er kvinder og børn særligt sårbare over for seksuel vold – herunder konfliktrelateret seksuel vold, partnervold og handel med henblik på seksuel udnyttelse – samt andre former for kønsbaseret vold.

Seksuel udnyttelse af børn
Omkring 1 ud af 10 piger under 20 år er blevet tvunget til at deltage i sex eller udføre andre seksuelle handlinger.

Seksuel vold som våben eller økonomisk vinding

Seksuelle overgreb og voldtægt bliver ofte anvendt som våben i krig og konflikt – bl.a. som en belønning til soldater.

Det bliver også brugt som tortur eller som en strategi til at sprede hiv/aids i et lokalsamfund – og så bruges seksuel vold som en strategi til at nedbryde og kontrollere familie- og samfundsstrukturer i en befolkning.

Mens seksuel vold grundlæggende er en magtforbrydelse, er den i stigende grad drevet af økonomiske motiver. Internettet har åbnet et hastigt voksende globalt marked for produktion, distribution og forbrug af seksuelt misbrug af børn, såsom fotografier og videoer. Når børn er online, kan de være modtagelige over for seksuel tvang og seksuelt misbrug i kontakt fra lovovertrædere, der forsøger at afpresse dem for indhold for økonomisk vinding.

Seksuelle overgreb

Nogle børn er særligt udsatte for seksuel vold & prostitution

Hovedparten af ofrene for seksuel udnyttelse er piger mellem 13-18 år i slumkvarterer og landområder i de fattigste lande. Der er også større chance for, at børn ender i prostitution, hvis de kommer fra fattige hjem med mange børn og uden uddannelse. UNICEF vurderer, at der er flest børn, der bliver udnyttet til prostitution i asiatiske lande.

Andre gange er børn blevet lokket bort fra hjemmet med løftet om et rigtigt arbejde – i stedet er de blevet låst inde, og andre har tjent penge på at sælge børnene til sex.

Nogle voksne mænd tror fejlagtigt, at sex med børn mindsker risikoen for, at de bliver smittet med sygdomme som fx Hiv/Aids, hvorfor sexindustrien bruger unge piger og drenge, uanset hvilke konsekvenser det får for børnene.

Sådan påvirker seksuelt misbrug børn

Seksuel vold resulterer i alvorlig fysisk, psykisk og social skade.

Af fysiske konsekvenser er bl.a. en øget risiko for hiv og andre seksuelt overførte infektioner, smerter, sygdom og uønsket graviditet. Det kan også give skader i underlivet eller endetarmen der gør, at virus har gode betingelser for at få adgang til kroppen. Også fertilitetsproblemer kan være en konsekvens.

Af psykisk karakter, er det almindeligt, at voldsofre føler sig skyldige og tror, at overgrebet kunne have været undgået. Nogle ofre kan ty til risikabel adfærd som stofmisbrug for at klare traumer, og efterhånden som børneofre bliver voksne, kan seksuel vold reducere deres evne til at drage omsorg for sig selv og andre. Mange bliver også ramt af depression, posttraumatisk stress eller angst.

Børn der er ofre for seksuelle overgreb kan i nogle kulturer bliver afvist af familiemedlemmer, og nogle samfund ydmyger voldtægtsofre. Det kan føre til social isolation.

Hvad gør UNICEF?

UNICEF sigter mod at yde rettidig bistand til ethvert barn, der er offer for seksuel udnyttelse og misbrug. Det gør vi bl.a. med sikkerhed og beskyttelse, lægehjælp, psykosocial støtte, uddannelse og materiel bistand, desuden juridisk bistand og støtte til børn født som følge af seksuel udnyttelse og misbrug.

UNICEF arbejder også med forebyggelse af seksuel udnyttelse og prostitution gennem oplysningskampagner, der fortæller om børns rettigheder, og hvad seksuel udnyttelse gør ved børn og ved at få piger i skole. Med en uddannelse er pigerne bedre rustede til at sige fra, fordi de kender deres rettigheder, og de kan nemmere få et arbejde og ikke tvunget ud i fx prostitution for at skaffe penge til mad.

Hjælp UNICEF med at bekæmpe vold mod børn

Støt nu

 

Læs mere om UNICEFs arbejde for
beskyttelse af børn