Rettigheder, klima og hva’ så?

Rettigheder, klima og hva’ så?

Man skal forstå de bagvedliggende årsager til en udfordring for at kunne tage stilling til den. For at kunne reagere på klimakrisen skal børn og unge have mulighed for at kunne forstå den.
Når elever lærer om aktivisme, styrker vi direkte den demokratiske dannelse i skolen. Eleverne får kendskab til værktøjer til at være aktive medborgere i samfundet.

Derfor er det vigtigt, at vi som voksne hjælper dem til at forstå baggrunden for disse og til at forstå, at deres handlinger kan være med til at skabe positive forandringer.

At lære børn og unge at kæmpe for en sag, som de netop brænder for, på demokratisk vis, lægger grobunden for, at de kommende generationer aktivt kæmper for at få opfyldt deres rettigheder. Her sår Rettigheder, klimakrise og hva’ så? de første frø hos folkeskolens elever ved at skabe et grundlæggende kendskab til aktivisme, og hvordan den kan udøves i praksis.

Et eksempel på, at man som barn kan gøre en enorm forskel og at ens stemme bliver hørt, er indsatsen fra svenske Greta Thunberg. Se hele videoen med hendes tale til verdens ledere på FN’s klimatopmøde. Talen er på engelsk og med engelske undertekster.

Benyt talen som inspiration til undervisningen. Eller bliv inspireret til selv at holde en tale om de klimaforandringer, du ønsker. Husk, du skal også vælge, hvem du vil tale til.

Den 20. september 2019 gik demonstranter på gaden i New York for at opfordre til global handling i klimakampen.

”I har stjålet mine drømme og min barndom med jeres tomme ord. Alligevel er jeg en af de heldige. ”

Greta Thunbergs tale til FN's klimatopmøde

Rettigheder, klima og hva’ så?
Materialet sætter fokus på klima, børns rettigheder og aktivisme ved at lade eleverne selv komme til orde i netop de klimaforandringer, de synes, er uretfærdige, og som de synes, der skal handles på. Formålet med materialet er at give børnene ordet og styrke deres selvtillid og kompetencer i at udøve aktivisme.
Klimakrisen er et godt eksempel på en problematik, der optager og bekymrer mange børn og unge, da deres generation i endnu højere grad skal leve med konsekvenserne af tidligere generationers handlinger, men også af deres egne. Det er vigtigt, at vi som voksne ikke bare fortæller, men også tilskynder børnene til at forstå, at der kan skabes en forandring – og at de er vigtige aktører, hvis forandringen skal ske.

Læs lærervejledningen her.

Climate Changemakers
Arbejd med klima og retten til at udtrykke sin holdning og mening på engelsk.
Climate Changemakers er UNICEFs bud på en times undervisning i forbindelse med Verdenstimen (Worlds Largest Lesson).
Materialet passer til 6.-9. klasse og består af små tekster, quiz og en mindre skriftlig opgave.

Forestil dig, hvad du kunne gøre, hvis vi alle lærte om klima- og miljøkrisen, og vores skole lærte os, hvordan vi skulle være Climate Changemakers. Du kan gøre en forskel ved at deltage i undervisningen.

Skriv en besked på 100 ord, der forklarer, hvorfor klimaundervisning betyder noget for dig.

Læs om Climate Changemakers her.

Social Media Influencer Rasmus ”Lakserytteren” Kolbe deltog i LEGOs Six Blocks sessionen.

Lakserytteren om rettigheder og klimakrise
Bliv smittet med god energi og gå på mod til at skabe den forandring, du ønsker.
Lyt til UNICEF Danmarks ambassadør Lakserytteren, når han fortæller, hvorfor det er vigtigt, du skal gøre noget for klimaet, og dermed også noget for børns rettigheder.
For hvordan er det lige, at rettighederne i FN’s Børnekonvention hænger sammen med klimaet og klimakrisen?
Og hvad kan du gøre for kloden, eller hvordan kan du være med til at skabe opmærksomhed omkring klimakrisen, så vi kan passe bedre på verden – og verdens børn?
Husk aktivisme kan være mange ting.
Det kræver blot at du er villig til at tænke kreativt, når du skal fortælle verden, hvad du gerne vil ændre.
God fornøjelse med ”Rettigheder, klimakrise og hva’ så?”
Se videoen her

Hjælp børn ramt af klimaforandringer

Støt nu