KLIMAKRISEN ER NU!

Hver måned kan dine 299 kr. sende en nødhjælpspakke afsted til mindst 2 børn.

Hver måned kan dine 199 kr. sørge for vandrensningstabletter nok til at give rent vand til mere end 500 børn i fire uger.

Hver måned kan dine 99 kr. sørge for nøddemos, som sikrer 2 børn mad i en uge.

Dine 499 kroner kan sørge for vandrensningstabletter nok til at give rent vand til mere end 1000 børn i fem uger.

Dine 299 kr. kan sende en nødhjælpspakke afsted til mindst 2 børn.

Dine 99 kr. kan sørge for nøddemos, som sikrer 2 børn mad i en uge.

 

BØRNENE STÅR FORREST, NÅR
KLIMAKRISEN RAMMER

Flere skybrud, sneløse vintre, hyppigere og længere hedebølger. Vi ser flere og flere eksempler på det ekstreme vejr,
som klimaforskerne har advaret os om
i årtier. Klimaforandringerne har konsekvenser i hele
verden. Særligt hos dem, der har haft mindst indflydelse på de høje temperaturer - nemlig børnene.

 
 

Klimakrisen kræver akut nødhjælp

Små børn, der hverken har vand eller mad i tørkeramte Somalia og Etiopien. Voldsomme vandmasser, der sluger familiernes huse og hele byer i Pakistan. Millioner af verdens børn er i dag udsat for hyppigere, mere intense og destruktive farer som følge af klimaforandringerne. Der er tørt, hvor der skal være vådt og vådt, hvor der skal være tørt.

Klimakrisen er her og nu, og den har sat et rekordhøjt antal børn og unge i en katastrofesituation, som kræver akut nødhjælp. UNICEF knokler for at afbøde de værste konsekvenser af klimaforandringerne overalt i verden – og vi har brug for din hjælp.

Tørken er ekstrem i Etiopien. Som en del af Afrikas Horn er børnene på billedet ramt af en giftig cocktail af knastørre regntider og stigende fødevarepriser på grund af krigen i Ukraine.

Klimaforandringerne truer børns chance for at overleve. Det ekstreme vejr tvinger millioner af børn på flugt, ødelægger vand- og sanitetsfaciliteter med sygdom og underernæring til følge.

PROBLEMERNE ER STØRST
FOR DE MINDSTE

Klimakrisen smadrer børnenes fremtid. Det ekstreme vejr tvinger millioner af familier på flugt, ødelægger vand- og sanitetsfaciliteter med sygdom og underernæring til følge. Og det går altid værst ud over dem, der har haft mindst indflydelse på problemernes størrelse, nemlig børnene. De små kroppe har mindre at stå imod med og bliver lettere syge.

Børnene fra landsbyen Rajar i Pakistan, har måttet flygte fra deres hjem til højereliggende områder på grund af oversvømmelser.
De bor nu i midlertidige telte uden mulighed for skolegang, effektivt ly for vejret eller adgang til rent vand.

   

Tørke & oversvømmelse

Det ekstreme vejr har mange former, men to af de allerværste og hyppigste
klimakatastrofer er tørke og oversvømmelse.

FAKTA OM TØRKE

• I 2040 vil 1 ud af 4 børn leve med ekstrem vandmangel.
• Tørke ødelægger afgrøder og får madpriser til at stige, hvilket kan betyde udbredt undernæring og lede til øget migration og optrapning af konflikter.
• Klima-relaterede katastrofer forårsager alvorlige fødevarekriser. 80% af al landbrugsskade er forårsaget af tørke.

BØRNENES FREMTID TØRRER UD PÅ AFRIKAS HORN

Læg mærke til de indtørrede ådsler forrest i billedet, hvor kvinder og børn vandrer gennem støvskyer i Etiopien. Køer, får, geder og æsler dør i massevis. Selv kamelerne – der jo er kendt for deres evne til at tolerere ekstremt varme og tørre forhold – kæmper for at overleve.

Landene på Afrikas Horn er midt i den værste tørke i 40 år. Søer, kilder og vandhuller tørrer ud overalt, millioner af kvæg dør af tørst og følgesygdomme, og høsten slår fejl. 15 millioner børn på Afrikas Horn er allerede droppet ud af skolen. Familier bliver flået fra hinanden, små børn bliver tvunget i arbejde og teenagepigers risiko for at blive gift væk er steget eksplosivt.

UNICEF knokler for at hjælpe alle de børn, der har allermest brug for os og give familierne adgang til vand. Vi giver akut livreddende behandlinger med både ernæring og medicin og etablerer nye grundvandsboringer.

FAKTA OM OVERSVØMMELSE

• Omkring 503 millioner børn bor i øjeblikket i områder med ekstrem høj risiko for oversvømmelser.
• Oversvømmelserne sker hyppigere i takt med det mere ekstreme vejr og stigende vandstande forårsaget af globale klimaforandringer.
• Vand-relaterede katastrofer øger også risikoen for at piger ikke fuldfører deres skole, men i stedet indgår i tvangsægteskab, bliver offer for trafficking, seksuel udnyttelse eller overgreb.

Landsbyen Rajar forsvinder for øjnene af os

Det, der ligner en sø på billedet, er landsbyen Rajar i Pakistan, der drukner i vand. Byens indbyggere har måttet flygte til højereliggende områder, hvor familierne nu bor i midlertidige telte. Børnene har hverken mulighed for skolegang, effektivt ly for vejret eller adgang til rent vand.

Store dele af Pakistan er ramt af voldsomme oversvømmelser. Der er faldet tre gange så meget regn som normalt i 2022. Vandet smadrer byer, hjem, veje, hospitaler og børnenes tryghed. Omkring 16 millioner børn er ramt af oversvømmelserne.

23.900 skoler og 1460 hospitaler er indtil videre ødelagt i større eller mindre grad. UNICEF har været til stede fra starten og nået 250.000 mennesker i Pakistan med mobile hospitaler, medicin og rent drikkevand, men millioner af børn har stadig brug for akut hjælp.

 

Grarup x UNICEF

UNICEF har allieret med den verdenskendte fotograf Jan Grarup, for at sætte fokus på de voldsomme konsekvenser, der følger i kølvandet på klimaforandringerne.

 

KLIMAFORANDRINGERNE ØDELÆGGER BØRNS FREMTID

Gennem tre år skal Jan Grarup dokumentere, hvordan klimaforandringerne allerede nu ødelægger menneskers liv og gør fremtiden udfordrende for de børn, som skal vokse op under dem. Sydsudan og Madagaskar var de første af i alt seks planlagte missioner til forskellige lande.

Det er ikke børnene, der har skabt klimakrisen, men de er de største ofre. Det er så vigtigt, at vi handler nu, hvis vi skal have forhåbninger om at hjælpe børnene til en mere sikker fremtid.

Se de smukke, men skræmmende billeder

HVAD GØR UNICEF?

 

  • UNICEF er til stede i over 190 lande og territorier, og vi er der både før, under og efter en klimakatastrofe.
  • I katastrofesituationer er det ofte UNICEF, der styrer og koordinerer den fælles indsats med at sikre børnene adgang til rent drikkevand, toiletter, skolegang og mad. Næsten uanset, hvor i verden det brænder på, kan vi typisk pakke, sende og få nødhjælpen frem i løbet af 48 timer.
  • Vi bliver i området. Også efter det mest akutte ved katastrofen er overstået. Det gør vi for at styrke områdets modstandskraft og katastrofeberedskab i fremtiden og for at sikre langsigtede forbedringer, når vi hjælper med genopbygningen. Vi kalder det ’build-back-better’.
   

Flere måder at hjælpe på

UNICEF er til stede i 190 lande og territorier. Derfor kan vi næsten altid sikre, at børnene får rent drikkevand, toiletter, skolegang, mad og medicin inden for 48 timer, når klimakatastroferne rammer. Uanset om problemet er tørke, hvor der burde være vand, eller oversvømmelser, hvor der burde være tørt. Men vi har brug for din hjælp. Der er stadig tid, men handlingen skal ske NU!

Klimakassen

STØT MED EN KLIMAPAKKE
Giv en gave med livreddende forsyninger som bl.a. en solcellelampe og vandrensningstabletter.
Hjælp katastroferamte børn - fra 289 kr.

KØB SMUKKE GRARUP PLAKATER
Jan Grarup har dokumenteret klimaforandringerne på en tur til Sydsudan i september '21.
Støt med et billede - fra 199 kr.

GIV POSER MED MIRAKLER
Send nøddemos til børn ramt af tørke. Mosen er fuld af de vitaminer og kalorier, som børnene har brug for.
Hjælp underernærede børn - fra 180 kr.