Støt

Pandora sætter fokus på

empowerment, uddannelse og ligestilling

 

Samarbejdet mellem Pandora og UNICEF, der blev etableret i 2019, fokuserer på FN’s verdensmål #3, #4, og #5, der omhandler sundhed og trivsel, kvalitetsuddannelse, og ligestilling mellem kønnene. Partnerskabet har fokus på empowerment, uddannelse og ligestilling – især blandt unge piger.

Pandora for UNICEF-partnerskabet har verden over støttet mere end 1,2 millioner børn og unge, især piger, med uddannelsesindsatser. Støtte af pigers ret til uddannelse er med til at transformere lokalsamfund, nationer og verden. Piger, der modtager en uddannelse, har mindre risiko for at ende i tidligt ægteskab og større sandsynlighed for at leve sunde, produktive liv. De opnår højere indkomster, har indflydelse på beslutninger, der påvirker dem, og spiller en nøglerolle i at skabe en bedre fremtid – både for dem selv og for deres familier.

I 2023 fornyede Pandora og UNICEF deres globale partnerskab. Partnerskabet allokerer halvdelen af midlerne til uddannelsesindsatser i Vietnam, Thailand, og Kina, mens den resterende halvdel gives som frie midler. Dette giver UNICEF frihed til at anvende disse ressourcer, hvor behovet er størst, uden nogen form for restriktioner. Den ubegrænsede finansiering testamenterer Pandoras tillid til UNICEF og vores forståelse for vigtigheden af at kunne reagere hurtigt på skiftende behov og udfordringer på globalt plan. Gennem brugen af de frie midler kan UNICEF sikre stabil støtte til børn og deres familier både før, under og efter kriser.

Pandora har ydet vigtig støtte i uventede kriser

Jordskælv i Mellemøsten

I Februar 2023 var Pandora den første partner, der tilbød humanitær støtte til UNICEFs jordskælvsindsats i Tyrkiet og Syrien med en donation på over 1,5 millioner kroner.

Krigen i Ukraine

I 2022 var Pandora den første virksomhedspartner til at støtte UNICEFs nødhjælpsarbejde i Ukraine efter den russiske invasion. Pandora donerede cirka 7 millioner kroner til sundhedsindsatser for 4,5 millioner børn og kvinder, samt psykosocial støtte til 2,2 millioner børn og deres omsorgspersoner i Ukraine og nærområder.

COVID-19

I 2020, midt i den globale udfordring forårsaget af COVID-19 pandemien, trådte Pandora til med en vigtig donation på omkring 7 millioner kroner for at støtte UNICEF’s indsats under krisen.

Flere partnerskaber

    Novo Nordisk vil forebygge overvægt og fedme blandt børn

      LEGO Fonden og LEGO Koncernen

        Hempel Fonden kæmper for kvalitetsuddannelse