Støt

DBU fodboldskole

for trænere og frivillige

For DBU Fodboldskole trænere & frivillige

DBU og UNICEF vil sammen gøre sommerens fodboldskoler til en endnu sjovere fodboldfest for børnene, uanset ambitionsniveau og driblefærdigheder. Vores mål er, at alle børn på fodboldskolerne skal opleve det unikke sammenhold og fællesskab, som fodbold kan give.

Som træner på årets fodboldskoler spiller man som voksen en vigtig rolle!

Med udgangspunkt i Børnekonventionen har DBU og UNICEF udviklet en række materialer til trænerne med inspiration, viden og konkrete værktøjer om børns rettigheder og børnesyn.

Reflektionsøvelse #1: Som opvarmning inden du går videre her på sitet. Prøv at tænke tilbage på din egen barndom og en voksen, som havde indflydelse på nogle gode og trygge sportsoplevelser for dig som barn. Prøv at beskrive vedkommendes opførelse, og hvorfor du følte dig tryg ved vedkommende. Hvordan blev du mødt og opmuntret?

 

De bedste rammer for børnene

Som fodboldtræner kan det være en udfordring at stå med ansvaret for, at børn har det sjovt, føler sig hørt, og samtidig udvikler deres fodboldfærdigheder. For alle børn er nu en gang forskellige.Vi vil derfor hjælpe til at skabe de bedste rammer for børnene på fodboldskolen. For hvad gør man, hvis nogle børn i gruppen ikke vil spille videre? Og er straf og ydmygelse af taberholdet vejen frem til at skabe vindermentalitet eller styrke fællesskabet i gruppen?

Podcast: Rettighedsbaseret børnesyn på fodboldbanen

En podcast om børns rettigheder i en fodboldsammenhæng, som blandt andet tager udgangspunkt i konkrete og mulige konflikter, som kan opstå på fodboldbanen. Hør UNICEF’s eksperter i børneinddragelse, forklare og reflektere over, hvordan man kan agere og løse konflikter ud fra rettighedsbaseret børnesyn.

 

Explainer-video: Børns rettigheder på fodboldskolen

Denne explainer-video giver en introduktion til børns rettigheder og et rettighedsbaseret børnesyn – find ud af, hvad det konkret betyder for voksne, der arbejder med børn og fodbold.

Reflektionsøvelse #2: Efter at du nu har bevæget dig rundt på sitet, så tænk igen over minder fra barndommen. Hvilket syn på børn tænker du, denne voksne var præget af. Hvordan kommer dit syn på børn og unge til udtryk på fodboldskolen? Hvilke ligheder og forskelle er der mellem vedkommendes børnesyn, dit eget syn på børn og det børnesyn du netop er blevet præsenteret for?

Dilemmaer på fodboldskolen

På en fodboldskole vil du som voksen møde mange forskellige fodboldglade børn. Din opgave er at samle dem. Her er 4 cases med helt konkrete eksempler, hvor frivillige trænere og ledere står i et rettighedsdilemma ude på fodboldbanen. Formålet er at give værktøjer til, hvordan man kan agere med udgangspunkt i barnets bedste og reflektere over eget børnesyn.

Dilemma 1: “Træner – må jeg spille med min veninde?“

En af spillerne er 10 år gammel og blender godt ind i træningen på fodboldskolen. Hun deltager aktivt, og du synes som træner, at hun fremstår som en spiller i trivsel. Efter nogle dage spørger hun dig imidlertid, om hun må være med hos den gruppe af spillere, der er 12 år gamle, fordi dér spiller hendes bedste veninde.

UNICEF Danmarks overvejelser:

  • Når en spiller kommer med et konkret ønske som dette, er det vigtigt at lytte grundigt til barnet ‘; også selvom du vurderer, at hun ikke ender med at få sit ønske opfyldt. Børn har ret til at blive inddraget og anerkendt, uanset om deres ytringer imødekommes eller ej.
  • Tætte venskaber er ikke nødvendigvis det samme som dét, at passe ind på et hold. Hvis du kan tage en dialog med spilleren, hvor du spørger nysgerrigt ind til ønsket, men samtidig holder fast i det, du mener vil være til barnets bedste, så kan situationen få et godt udfald.

Dilemma 2: Skal mor med en tur på banen?

Fodboldskolen har været igang i et par dage, men en 6-årig spiller virker utryg ved at deltage i træningen. Spillerens mor har været med på sidelinjen de første par dage, og spilleren giver nu tydeligt udtryk for, at han allerhelst bare vil have sin mor med ind på banen.

UNICEF Danmarks overvejelser:

  • Spillerens utryghed skal anerkendes af dig som træner. Der kan ligge mange ting bag en følelse af utryghed – også ting, man måske ikke umiddelbart kan få øje på.
  • Børn har ret til, at der træffes de valg, som er det bedste for det enkelte barn. Hvis du vurderer, at det kan føre til en potentiel succesoplevelse, at mor ikke står på sidelinjen, så kan du overveje at snakke med hende om dette og måske endda lave en aftale med hende om, hvordan hendes søns følelse af utryghed kan tages alvorligt – også når moderen ikke er til stede.

Dilemma 3: “Skrid træner – det er jo ikke dig der er på fodboldskole, vel?!”

Gruppen for de 12-årige spillere har haft et par fede træningsdage, og du vurderer som træner, at der er en god stemning og holdånd i gruppen. Træningen slutter med en straffesparkskonkurrence, og du tænker, at du selv vil deltage for at gøre træningen sjovere. Du banker den ene kasse ind efter den anden, og langt de fleste af spillerne er dybt imponerede over dine evner. En enkelt spiller giver dog udtryk for, at det er unfair, og at du bør smutte, fordi du tager tid fra spillerne: “Skrid nu med dig, træner. Det er ligesom ikke dig, der er på fodboldskole, vel?”.

UNICEF Danmarks overvejelser:

  • Som voksen er man rollemodel – især når man er træner på en fodboldskole. Husk at minde dig selv om din rolle, og husk at det er tilladt at fortælle spillerne, hvis du fortryder en måde, du har tilrettelagt træningen på. Også voksne begår fejl.
  • På en fodboldskole er et af de vigtigste formål at sikre fællesskabet. Før alle træningstyper skal du huske at overveje grundigt, om du bidrager til at samle eller splitte gruppen.

Dilemma 4: Den tydelige niveaudeling

Spillerne i gruppen er 9 år gamle, og midtvejs i træningen er der en konkurrence, hvor spillerne i par skal klare en opgave. Efter første runde vælger du som træner at justere udfordringen, så det bliver sværere for de par, der klarede sig godt i første runde, mens det bliver lettere for de par, der klarede sig dårligt. Du er helt tydelig og åben omkring justeringen af øvelsen, så spillerne ved, hvad der sker.

UNICEF Danmarks overvejelser:

  • Børn har ret til værdighed. Hvis niveaudelingen bliver gjort så tydlig som i eksemplet her, og tilmed suppleres med motivationsfaktorer som straf og belønning, så risikerer du at et eller flere børn oplever situationen som uværdig for dem.
  • Transparens og tydelighed er i mange sammenhænge godt, når man som voksen arbejder med børn. Men måske du i dette tilfælde med fordel kan overveje, om du kan opnå samme effekt ved at italesætte gode og mindre gode måder at klare øvelsen på i generelle vendinger, uden at differentiere for de enkelte par. Måske nogle af spillerne har en anden oplvelse af, hvor gode de selv er, end det du som træner vurderer?

Reflektionsøvelse #3: Hvad blev du særlig optaget af i de dilemmaer, du er blevet mødt med? Hvilken pointe vil du være særlig opmærksom på i løbet af dagene på fodboldskolen? Hvad vil du konkret gøre for at du og andre voksne inddrager børnene og møder dem ligeværdigt og respektfuldt?

 

Læs mere om samarbejdet mellem DBU og UNICEF

DBU Partnerskab

DBU Fodboldskole

Guide til børneindragelse