Støt
standard standardbillede

Topmøde: Børn og unge mødes i FN Byen for at diskutere retten til fritid

I dag samles 300 elever til UNICEFs børnetopmøde i FN Byen i København. Her skal de diskutere fritid og børnerettigheder. Det er børnene selv, der har valgt årets tema. På mødet deltager også tv-vært Sofie Østergaard og landsholdstræner Kasper Hjulmand, der begge er ambassadører for UNICEF.

Hvad er et godt fritidsliv? Og hvordan kan børn og voksne bidrage til at skabe endnu bedre rammer for børns fritid – både frikvartererne i skolen og fritiden efter skole?

Det er nogle af de spørgsmål, cirka 300 elever og 100 voksne vil diskutere, når de i dag samles til UNICEFs årlige børnetopmøde i FN Byen i Københavns Nordhavn. 

Årets tema er valgt af børnene selv, og det tager afsæt i FNs Børnekonventions artikel 31: Børns ret til fritid, der handler om retten til hvile, retten til leg, retten til at deltage i kulturelle aktiviteter og retten til fri tid. 

UNICEF Danmarks generalsekretær Susanne Dahl glæder sig over den store tilslutning: 

“Overalt på kloden har børn brug for fritid. Børn skal ikke altid være på og præstere. De har ret til at holde fri og deltage i kulturelle aktiviteter. Det gælder også i Danmark. Derfor er jeg spændt på at høre deres perspektiver og se, hvad det er for nogle konkrete forslag, de kommer frem til,” siger Susanne Dahl. 

Fritid med vennerne
En undersøgelse af Kantar Public foretaget for UNICEF Danmark viser, at hvert andet barn i 6. – 10. klasse synes, at det dårlige ved deres fritid er, at de skal bruge den på at lave lektier. 

61 procent af de adspurgte børn kan godt lide at bruge deres fritid på at være sammen med deres venner. Derudover peger 46 procent peger på, at de kan lide at gå til en fritidsaktivitet.  

På topmødet vil eleverne fremsætte forslag til, hvordan rammerne for deres fritid kan blive bedre. Forslagene vil i løbet af dagen blive udarbejdet i nogle konkrete handlingsplaner, som eleverne tager med tilbage til deres skoler. 

13-årige Sofie Lehman Bahl er glad for, at emnet i år er børns ret til fritid:  

”Jeg synes, det er vigtigt at tale om, hvordan vores fritidsliv kan blive bedre. For eksempel kunne det være godt med nogle flere gratis fritidsaktiviteter i kommunerne, så fritidsaktiviteter ikke kun er for de børn, der har råd,” siger Sofie Lehmann Bahl, der er en af de mange deltagere på Børnetopmødet. 

Kasper Hjulmand og Sofie Østergaard på scenen
Om formiddagen vil landsholdstræner og UNICEF-ambassadør, Kasper Hjulmand være på scenen, hvor han vil fortælle om, hvordan holdsport og fysisk aktivitet kan samle fællesskaber.  

Tv-vært, danser og UNICEF-ambassadør, Sofie Østergaard, styrer deltagerne igennem dagens aktiviteter og vil desuden stå for en danseworkshop for børnene. 

Børnetopmødet afsluttes med, at børn fra Det Nationale Rettighedsråd (DNR) præsenterer en resolution med anbefalinger til, hvordan beslutningstagere, skoler og fritidsklubber kan bidrage til at skabe bedre rammer for børns fritid. 

FAKTA: UNICEFs Børnetopmøde 

  • UNICEFs børnetopmøde er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor børn og skoleledere, lærere og pædagoger diskuterer skiftende udfordringer for børns rettigheder. Mødet afholdes i år for sjette gang. 

  • Ca. 300 elever og ca. 100 voksne fra UNICEFs rettighedsskoler deltager på mødet i FN Byen. De deltagende elever kommer fra UNICEF’s 43 rettighedsskoler og er en del af deres skoles rettighedsråd, hvis vigtigste opgave er at sætte rammen for skolens arbejde med børnerettigheder i hverdagen. På mødet vedtager rettighedsrådene handlingsplaner for deres videre arbejde. 

  • Se hele programmet for dagen her:  UNICEF Børnetopmøde 2023 (conferencemanager.dk) og læs mere om UNICEF’s rettighedsskoler og rettighedsråd her:  Rettighedsskoler (unicef.dk) 

Maria Westh

  • Head of External Communications, UNICEF Danmark