Støt

Mere om

Børnenes Nytårstale

Hvorfor Børnenes Nytårstale?

Hvert eneste år sidder danskerne bænket til Dronningens nytårstale. Men hvordan ville en nytårstale se ud, hvis man spurgte børn i Danmark? Hvilke tanker og oplevelser sidder de tilbage med på bagkanten af året? UNICEF Danmark og TV 2 samarbejder om et nyt børneinddragelsesprojekt – Børnenes Nytårstale.

Rettighedsbaseret børneinddragelse

UNICEF arbejder for styrket børneinddragelse og kendskab til rettigheder. Inddragelse er at sige sin mening om emner, der er vigtige for én eller om forhold der vedrører én selv. Inddragelse er også at opleve at blive lyttet til og taget alvorligt.

I dag oplever børn og unge i ringe grad at blive taget med på råd af voksne beslutningstagere. Det gælder i politik, hvor børn ikke inddrages tilstrækkeligt. Eksempelvis oplever kun 7% af børn og unge, at voksne lytter, når der træffes beslutninger, der vedrører dem i kommunen.

Men også på de arenaer, hvor børn typisk færdes, fx i skolen og i fritidslivet, halter det med inddragelsen – og i medierne fylder børns perspektiver også for lidt. Kun 0,4% af artiklerne i danske nyhedsmedier bruger børn eller unge under 18 år som kilder.

Børnenes nytårstale har til hensigt at sikre børns stemmer gennem en rettighedsbaseret børneinddragelse.

De tre ben i projektet

Den overordnede målsætning med Børnenes Nytårstale er at understøtte meningsfuld børneinddragelse og motivere børn og unge til at engagere sig i demokratiske samtaler, samt at påvirke den brede befolkning i retning af større anerkendelse af værdien af børns perspektiver.

UNDERVISNINGSFORLØB: Børnenes Nytårstale – ordet er dit!
Formålet med forløbet er at styrke børns kendskab til deres rettigheder og motivere dem til at tage del i den demokratiske samtale ved at inspirere og guide til, hvordan man forholder sig til årets begivenheder og formidler sine perspektiver i en tale.

Undervisningsmaterialet udvikles i to versioner målrettet elever på hhv. grundskolens mellemtrin- og udskoling.

Undervisningsmaterialet til eleverne indeholder konkrete øvelser, aktiviteter og inspiration til arbejdet med Børnenes Nytårstale i klassen, herunder inspiration og værktøjer til, hvordan man finder sit emne, opbygger sin tale og leverer sine budskaber.

Materialet har en didaktisk progression og kan bruges samlet i en temauge, men lærerne kan også plukke i materialet efter behov og udvælge moduler og forløb med særskilte temaer og læringsmål.

EVENTS: Børnenes Nytårstale – på tur
For at engagere børn og unge samt understøtte, at skoler arbejder med undervisningsmaterialet, afvikler UNICEF Danmark seks events om året i udvalgte kommuner.

Undervisningsmaterialet vil blive en integreret del af eventsene og betone muligheden for at børn og unge kan indsende en tale til Børnenes Nytårstale. Til eventsene vil børn og unge i en mere underholdende kontekst kunne opleve, at deres stemme er vigtig.

Børnenes Nytårstale – TV-udsendelse
Selve tv-produktionen af Børnenes Nytårstale foregår på TV 2. Formålet med tv-produktionen er at løfte børn og unges stemmer direkte ind på en platform, hvor voksne normalt bestemmer, og give dem taletid 1. januar.

Med TV-udsendelsen af Børnenes Nytårstale skaber UNICEF Danmark i samarbejde med TV 2 en ny tradition, hvor udvalgte børn og unge får ordet på årets første dag.

For når børnene får mulighed for – uden afbrydelser – at give deres version af verdens tilstand, kreerer vi et samtalerum for voksne og børn på den anden side af skærmen. Alle børn og unge får mulighed for at indsende deres tale og en komité bestående af både børn og voksne deltager i udvælgelsen.

Undervisningsmaterialer og outreach-events er støttet med midler fra Nordea-fonden og TrygFonden.