Støt

Vi bekæmper

børnefattigdom

Alt for mange børn lever i fattigdom

Børn er mere tilbøjelige til at leve i fattigdom end voksne. De er også mere sårbare over for dets virkninger. Omkring 333 millioner børn i verden lever i ekstrem fattigdom.

En farlig realitet

Omkring en milliard børn lever i forskellige grader af fattigdom, heraf omkring 333 millioner i ekstrem fattigdom. Selvom børn udgør en tredjedel af verdens befolkning, udgør de halvdelen af dem, der lever i ekstrem fattigdom. Og det er en farlig realitet. Børn i de fattigste hjem har fx næsten dobbelt så stor risiko for at dø inden de fylder fem år end børn i de rigeste hjem.

Fattigdom er en udfordring over hele verden, selvom Sydasien og Afrika syd for Sahara er hjemsted for de fleste børn, der lever i ekstrem fattigdom.

For børn handler fattigdom ikke kun om penge. Det omfatter ofte helt basale afsavn som mad, sanitet, husly og sundhedspleje. Børn i de fattigste husstande er også mindre tilbøjelige til at gå i skole og mere tilbøjelige til at blive gift som børn og ende i børnearbejde.

Fattigdoms betydning for børn

For børn ramt af fattigdom, er hver dag en kamp mod sult. Fattigdom kan betyde, at forældre er tvunget til at sende deres børn på arbejde for at tjene penge, i stedet for at sende dem i skole – mere end 240 millioner børn i verden går ikke i skole.

Når fattige børn ikke ikke går i skole, får de svært ved at få et ordentligt job og – senere i livet – problemer med at forsørge egne børn. Således er fattigdom en ond cirkel, som tit går i arv. Skolegang spiller derfor en afgørende rolle i at reducere ekstrem fattigdom og fremme sociale forandringer.

Fattigdom i al sin kompleksitet fratager børn deres rettigheder og påfører langvarige skader. Det påvirker deres vækst, deres hjerners udvikling, deres uddannelser og begrænser deres potentiale. Bekæmpes fattigdom og ulighed ikke i barndommen, fastholder det en række afsavn i generationer og skaber forhindringer for social og økonomisk udvikling.

1 mia.

af verdens børn lever i fattigdom

Hvad gør UNICEF?

UNICEF arbejder målrettet for at bidrage til at nå FN-fattigdomsmålet for 2030: At udrydde ekstrem fattigdom og at halvere antallet af børn, der lever i fattigdom.

I alle lande, rige som fattige, opfordrer UNICEF myndigheder til at stille skarpt på børnefattigdom, måle udviklingen og omfanget af børn ramt af fattigdom og opstille klare mål og planer for, hvordan det kommes til livs. UNICEF mener, at et klart og nuanceret indblik i fattigdom, både omfanget og konsekvenser for de marginaliserede børn, er afgørende for en positiv udvikling, ikke bare for det enkelte barn, men for hele samfund.

Bekæmpelse af fattigdom kræver innovative og integrerede socialsystemer, der reagerer på de mange sårbarheder, børn og familier kan stå overfor. UNICEF støtter for eksempel programmer med pengeoverførsler, der giver et sikkerhedsnet for forældreløse, sårbare børn og husstande med små børn i udsatte lokalsamfund.

UNICEF støtter også skoleprojekter i hele verden, hvor vi leverer skolematerialer og uddanner lærere, så de bliver bedre til at undervise børnene.

 

Læs mere om UNICEFs arbejde for ligestilling

  Gadebørn

   Registrering af børns fødsel

    Udstødte børn

     Lige muligheder uanset køn