Støt

Fødselsregistrering

– en børnerettighed

Fødselsregistrering sikrer barnets rettigheder

Alle børn har ret til et navn og nationalitet. Det står i FN’s Børnekonvention. Alligevel er hvert fjerde barn i verden under fem år ikke blevet registreret ved fødslen. Denne manglende anerkendelse fra staten, hvor barnet bliver født, betyder, at barnet ikke kan få et fødselscertifikat. Det betyder, at barnet kan blive nægtet sundhedspleje eller uddannelse.

Betydningen af manglende registrering

Manglen på officielle identifikationsdokumenter kan senere i livet for eksempel betyde, at et barn kan indgå i ægteskab eller blive indkaldt til de væbnede styrker inden den lovlige alder. I voksenalderen kan fødselsattester kræves, for at man kan få social bistand eller arbejde i den formelle statsregulerede sektor. Desuden købe eller bevise retten til at arve ejendom, stemme og få et pas.

Registrering af børn ved fødslen er det første skridt med henblik på at sikre dem anerkendelse for loven, sikre deres rettigheder og sikre at enhver overtrædelse af disse rettigheder ikke går ubemærket hen.

“I am very thankful to God for giving me this baby because it has been very hard since I lost my son.”Bertha Andrews Ndikwege lives in a small one-roomed house in the Mtoni District in Dar Esalaam, Tanzania. She lives with her husband and her two children. Bertha is living with HIV, but she was able to prevent transmission of HIV to her baby through PASADA and UNICEF.

Børn skal registreres, når de er født, og de skal have et navn. Børn skal også have en nationalitet, altså høre hjemme i et land. Børn skal kende deres forældre og passes af dem, hvis det på nogen som helst måde er muligt.

 • Børnekonventionen: Artikel 7

Hvor bliver man ikke fødselsregistreret?

Der er stor forskel på, hvor mange børn der bliver fødselsregistreret i de forskellige dele af verden. Vesteuropa og Nordamerika har de højeste niveauer af fødselsregistrering med 100 procent af børn under 5 år registreret.

Dette efterfølges af Østeuropa og Centralasien med 99 procent, og Latinamerika og Caribien med 95 procent. De laveste registreringsniveauer findes i Afrika syd for Sahara. Her registreres kun 43 procent af alle børn.

Regionale estimater tyder på, at der ikke er stor forskel på, om piger og drenge bliver fødselsregistreret. Men der ses meget stor forskel på fødselsregistrering af børn med forskellig social og økonomisk baggrund.

En væsentlig hindring for fødselsregistrering er afstanden til nærmeste registreringsmyndighed. Tilgængelighed påvirkes af beliggenhed og terræn, eksisterende infrastruktur og tilgængelighed af transport.

Jo større afstanden til registreringscenteret er, desto højere er de økonomiske omkostninger for familien. Globalt er børn, der bor i byområder mere end dobbelt så tilbøjelige til at blive registreret som børn i landlige egne.

Doumbia-familien viser børnenes fødselscertifikater frem. De bor i regionen Ségou i Mali, hvor UNICEF har støttet op om en kampagne, der skal give familier information om hvorfor fødselsregistrering er vigtigt.
A UNICEF doctor (foreground) conducts an awareness session during an antenatal session for pregnant women and their partners at the Rubare referral health centre, 65 kilometres north of Goma, North Kivu Province, Democratic Republic of Congo, Tuesday 6 June 2017.In spite of its vast physical size and limitless natural resources, the Democratic Republic of Congo (DRC) is one of the poorest countries in the world, ranking 176th out of 188 countries in the 2015 human development report. Despite sustained growth in recent years, the size of DRC’s economy remains far too small to provide enough government revenue to meet the basic needs of the population, children in particular. In 2016, political instability, the persistence of conflicts in the East and the sharp fall in global commodity prices have been aggravating factors.As of June 2017, partnership efforts to improve decentralized health governance to boost effective coverage of high impact interventions in the area of reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health made further progress in the 26 provinces. In provinces featuring very high child mortality, UNICEF helped scale up family kits and community case management of child illnesses, reaching 1 million children under five.In DRC, still too few children fully enjoy the right to an identity. In 2016, with UNICEF support, a drive to massively increase birth registration saw the registration of 1,037,469 children, a 30% increase compared to 2015.

Hvad gør UNICEF?

UNICEF arbejder for børns rettigheder i 190 lande og territorier verden over. En af de helt grundlæggende rettigheder er retten til en identitet. Til et navn, en nationalitet og et fødselscertifikat.

UNICEF samarbejder med mindre lokale organisationer om at oplyse kommende mødre og familier om vigtigheden af at få deres børn registreret. På billedet her ser du en UNICEF-læge fortælle en gruppe kommende forældre om fødselsregistrering, amning og hygiejne.

Det gør en forskel, men alt for få børn verden over bliver stadig ikke registreret ved fødslen.

Læs mere om UNICEFs arbejde for ligestilling

  Børnefattigdom

   Lige muligheder uanset køn

    Gadebørn

     Udstødte børn