På Børnenes Dag sætter vi fokus på de rettigheder alle børn har ifølge FNs Børnekonvention. Vi afholder for eksempel en større konference for 450 mennesker, der arbejder med eller har indflydelse på børn og deres trivsel og vilkår i Danmark.

Børnenes Dag den 20. november

Hjem » Børnenes Dag den 20. november hos UNICEF Danmark

Børnenes Dag

Den 20. november hvert år er det Børnekonventionens fødselsdag og Børnenes Dag. Du kan se mere om eventet her.

Den dag sætter vi ekstra fokus på de rettigheder, som alle verdens børn har ifølge FN’s Børnekonvention. Vi samler alle, der arbejder for og med børn på tværs af faggrænser og brancher til en stor konference i FN Byen. Hensigten er, at vi sammen bliver endnu bedre til at sætte børns rettigheder, vilkår og udvikling på agendaen. Altid med udgangspunkt i Børnekonventionen og Verdensmålene. Børnenes Dag blev afholdt første gang den 20. november 2015 på årsdagen for FN’s Børnekonvention. Nu er dagen blevet en tradition.

Foto: Lise Balslev/2017. Fornemt besøg af H.K.H. Kronprinsessen på Børnenes Dag, 2017.

Om årets tema ’Børns rettigheder – Børnekonventionen Live’

I år på Børnenes Dag 2019 fejrer vi at FNs Børnekonvention har 30-års jubilæum. Vi vil støve konventionen af, eksemplificere artiklerne og gøre dem levende! Børnekonventionen er den mest ratificerede traktat i historien. Der er universel opbakning om børns rettigheder. Men konventionen er stadig langt fra virkelighed for alle børn, og børns rettigheder brydes hver dag.

Barndommen i dag ser meget anderledes ud end i 1989: globale tendenser som digitale teknologier, klimaforandringer, langvarige konflikter, migration, urbanisering og nye forventninger til børn og unge ændrer barndommen hurtigt. Ser vi 30 år frem i tiden, vil nye udfordringer og muligheder sætte rammerne om børnenes liv. Men børns rettigheder er der ingen udløbsdato på. De er lige så vigtige og relevante som før.

30-årsdagen giver en unik mulighed for at genskabe håbet, visionen og engagementet, som førte til vedtagelsen af Børnekonventionen i 1989. Give børnene en stemme, lytte og sammen realisere det løfte, som verden har givet til nutidens og fremtidens børn. For alle verdens børn.

I videoerne her kan du få et indtryk af Børnenes Dag, 2017 og 2018.

Derfor skal vi lytte til børn

På Børnenes Dag opfordrer vi børn i hele verden til at tage ordet. Børn har en stemme. Vores opgave som voksne er at lytte til den. Og at give børnene modet og styrken til at turde tage ordet. Det skal vi gøre for børnenes skyld. Men også for vores egen. Og ikke kun på Børnekonventionens fødselsdag, men hver dag.

UNICEF inddrager børn i arbejdet i hele verden. De unge er med som ambassadører. De deler vigtig viden om sundhed og vaccinationer i deres eget lokalområde. De tager del i debatten ved at lave radio for eksempel. De deltager i innovationsworkshops eller får mikrofonen som 16-årige Isabella og Graciela her, der taler i FN’s hovedkvarter i New York.

© UNICEF/UN0146381/Nesbitt. Børn skal både høres og ses. De har ret til at blive hørt, når det handler om ting, der vedrører deres liv og trivsel.
Børnerettighederne viser os vejen til et bedre liv, hvor alle i fællesskab kan have det godt og være trygge.
Sådan siger en klog elev, der har arbejdet med rettigheder.