På Børnenes Dag sætter vi fokus på de rettigheder alle børn har ifølge FNs Børnekonvention. Vi afholder for eksempel en større konference for 450 mennesker, der arbejder med eller har indflydelse på børn og deres trivsel og vilkår i Danmark.

Børnenes Dag den 20. november

Hjem » Børnenes Dag

Børnenes Dag

Den 20. november hvert år er det Børnekonventionens fødselsdag og Børnenes Dag. Du kan se mere om eventet her.

Den dag sætter vi ekstra fokus på de rettigheder, som alle verdens børn har ifølge FN’s Børnekonvention. Vi samler alle, der arbejder for og med børn på tværs af faggrænser og brancher til en stor konference i FN Byen. Hensigten er, at vi sammen bliver endnu bedre til at sætte børns rettigheder, vilkår og udvikling på agendaen. Altid med udgangspunkt i Børnekonventionen og Verdensmålene. Børnenes Dag blev afholdt første gang den 20. november 2015 på årsdagen for FN’s Børnekonvention. Nu er dagen blevet en tradition.

Foto: Lise Balslev/2017. Fornemt besøg af H.K.H. Kronprinsessen på Børnenes Dag, 2017.

Børn i Verdensmålene

I år på Børnenes Dag 2018 har vi valgt at dykke ned i emnet ‘Børn i Verdensmålene’. Vi ser på, hvor det halter , når vi som verdenssamfund skal sikre børnenes fremtid. Hvordan forhindrer vi vold mod børn? Og hvordan går det med børns tidlige udvikling for eksempel? Vi undersøger, hvordan vi bedst inddrager børnene, når vi skal tage beslutninger om ting, der vedrører dem. Og vi spørger børnene, hvad de selv tænker om verdensmålene. I videoen kan du få et indtryk af Børnenes Dag, 2017.

Derfor skal vi lytte til børn

På Børnenes Dag opfordrer vi børn i hele verden til at tage ordet. Børn har en stemme. Vores opgave som voksne er at lytte til den. Og at give børnene modet og styrken til at turde tage ordet. Det skal vi gøre for børnenes skyld. Men også for vores egen. Og ikke kun på Børnekonventionens fødselsdag, men hver dag.

UNICEF inddrager børn i arbejdet i hele verden. De unge er med som ambassadører. De deler vigtig viden om sundhed og vaccinationer i deres eget lokalområde. De tager del i debatten ved at lave radio for eksempel. De deltager i innovationsworkshops eller får mikrofonen som 16-årige Isabella og Graciela her, der taler i FN’s hovedkvarter i New York.

© UNICEF/UN0146381/Nesbitt. Børn skal både høres og ses. De har ret til at blive hørt, når det handler om ting, der vedrører deres liv og trivsel.
Børnerettighederne viser os vejen til et bedre liv, hvor alle i fællesskab kan have det godt og være trygge.
Sådan siger en klog elev, der har arbejdet med rettigheder.