vi bekæmper
mødredødelighed

Hjem » Alle børn skal overleve og trives » Vi bekæmper mødredødelighed

Opdateret 9. september 2020

Mødredødelighed – en konsekvens af fattigdom

Der er sket store fremskridt de sidste årtier, når det kommer til, hvor mange mødre, der dør af komplikationer ved graviditet eller fødsel. Globalt er dødsraten blandt vordende og nye mødre faldet med hele 38 procent fra 2000 til 2017.

Men der skal mere arbejde til, hvis vi skal sikre, at man i dele af verden ikke skal frygte at bære et barn. Mødredødelighed er en konsekvens af fattigdom – af manglende adgang til behandling og pleje, af manglende vand og hygiejne. Mødredødelighed kan og skal forebygges yderligere i de fattigste dele af verden.

En verden til forskel

I 2017 blev det vurderet, at omkring 810 piger og kvinder dør hver eneste dag som resultat af graviditets- eller fødselskomplikationer.

94 procent af verdens dødsfald blandt mødre indtræffer hvert år i verdens fattigste lande. Hele to tredjedele af den globale mødredødelighed sker i afrikanske lande syd for Sahara, hvor høje fertilitetsrater, kombineret med utilstrækkelig adgang til kvalitetspleje med kompetent sundhedsprofessionel tilstedeværelse ved fødslen, forhøjer risikoen for død ved graviditet og fødsel i denne region.

Verden har som hele forbedret adgang til denne form for pleje, og 71 procent af alle kvinder i verden føder i dag med støtte fra en faglært sundhedsprofessionel – sammenlignet med 59 procent i 1990. Men denne fremgang går ikke hurtigt nok. Og der er en tydelig forskel i, hvilke kvinder der har adgang til kompetent støtte og pleje under graviditet og fødsel afhængig af mødrenes indkomst, uddannelse og det land de bor i.

90 procent af kvinderne i de rigeste dele af verden føder med en kvalificeret sundhedsprofessionel til stede, mens færre end halvdelen af kvinderne i de fattigste dele af verden har en jordemoder, læge eller sygeplejerske til stede under fødslen. Denne forskel har ikke ændret sig i de sidste 15 år, og alt for lidt er blevet gjort for at mindske denne store kløft mellem verdens kvinders virkelighed. Risikoen for at dø som konsekvens af komplikationer under graviditet eller fødsel er 1 ud af hver 45 kvinder i lavindkomstlande som fx i Afrika syd for Sahara, mens risikoen kun er 1 ud af hver 5.400 kvinder i de rigeste dele af verden.

Hvor mange mødre dør?

Antallet af piger og kvinder, der dør årligt af komplikationer ved graviditet og fødsel, er faldet fra 532.000 i 1990 til 295.000 i 2017. Disse forbedringer har særligt været bemærkelsesværdige i lyset af den stigende befolkningsvækst i mange af de lande, hvor dødsraten blandt mødre er højest.

Men der dør fortsat over 800 kvinder om dagen af disse komplikationer. Og for hver kvinde, der dør, er der 20 andre, der lider alvorlige skader, infektioner eller handicap. Næsten alle dødsfald, der sker i forbindelse med komplikationer ved graviditet eller fødsel (94 procent), sker i verdens fattigste lande.

UNICEF/2018/Naftalin/Maternal-mortality

Await Said kigger på sit nyfødte barnebarn Ayah, der kun vejer 1300 gram. Awaits datter forblødte kort efter fødslen på hospitalet i Juba, Sydsudan. Sydsudan har en af de højeste rater af både børne- og mødredødelighed i verden.
© UNICEF/Naftalin

bankoverførsel UNICEF Danmark støt

For 217 kroner

kan du give en mor og hendes barn en sikker fødsel

DONER STETOSKOP, SKALPEL, SAKS, TANG, KIRURGISK TRÅD OG HÅNDKLÆDE

Hvorfor dør nybagte mødre?

Forblødning er den største grund til, at mødre dør. 27 procent af de mødre, der dør grundet komplikationer ved graviditet eller fødsel, dør grundet blødning. Et stort antal mødres liv bliver også tabt på grund af blodforgiftning, infektioner, forhøjet blodtryk og usikre aborter.

Disse komplikationer kan forekomme uden varsel på et hvilket som helst tidspunkt under graviditet og fødsel. De fleste af disse dødsfald kan forebygges, hvis sundhedsprofessionelle (læger, sygeplejersker eller jordemødre) er til stede ved fødslen og til rådighed under graviditeten – hvis de har det rette udstyr og forsyninger, både i form af antiobiotika, blodtransfusioner, samt mulighed for at henvise kvinderne til akut obstetrisk pleje ved alvorlige komplikationer.

Hvad gør UNICEF?

UNICEF arbejder benhårdt på at reducere uligheden i adgangen til pleje, styrke sundhedssystemer globalt og på at fokusere på reduktionen af ungdomsgraviditeter.

UNICEF fremmer en rettighedsbaseret tilgang til mødres og børns sundhed. Med henblik på dette søger UNICEF at styrke kvindernes rolle, at forebygge børneægteskab, øge pigernes uddannelse samt at støtte udviklingen af livskvalifikationer i teenageårene.

UNICEF underviser desuden sundhedspersonale verden over til at blive endnu bedre til deres arbejde, og forældre i basal hygiejne og tegn på fare. Med hjælp fra UNICEFs støtter kan vi sørge for det rette udstyr og forsyninger, så vi kan hjælpe kvinder sikkert igennem graviditet og fødsel samtidig med, at vi kan arbejde mod at udrydde ekstrem fattigdom og halvere antallet af børn, der lever i fattigdom – som FN fattigdomsmålet for 2030 lyder.

Ved at hjælpe familier ud af fattigdom, ved blandt andet at sikre uddannelse og overkommelig sundhedspleje til verdens børn, kan vi redde millioner af fremtidige mødre og børn – og nå FNs Verdensmål om at reducere mødredødeligheden til færre end 70 dødsfald per 100.000 fødsler.

 

UNICEF hjælper børn med at overleve og trives.

En glad og stolt mor, Hawa Diawara, og hendes nyfødte sunde dreng Youssouf Sanogo fra Koumata, Mali.
© UNICEF/2018/Njiokiktjien

Hjælp UNICEF med at beskytte mødre og deres børn

støt nu