UNICEFs arbejde i Danmark

UNICEFs arbejde
i Danmark


 

UNICEF er til for alle verdens børn
- også dem i Danmark

UNICEF kæmper også for børns rettigheder i Danmark. Det gør vi alle de steder, hvor børnene er. I skolerne, daginstitutionerne og på uddannelserne. I kommunernes forvaltninger, hos familierne og på de sociale medier. UNICEF er til stede i hele landet fordi børn i Danmark ikke bare fortjener, men også har ret til, trivsel og beskyttelse.

 

Inddrag børnerettighederne

UNICEF kæmper for børns rettigheder, og vi kæmper for at børn kender deres rettigheder. I UNICEF tror vi på, at børn, der kender deres rettigheder, står stærkere. Derfor forsøger vi, så godt vi kan, at inspirere både lærere og elever til at inddrage børnerettigheder i skolens hverdag. UNICEF Danmark udgiver undervisningsmateriale om børns rettigheder og vilkår i hele verden.

Børneinddragelse giver trivsel
Vi ved, at viden og læring om egne rettigheder udvikler børn og gør dem stærkere. At børnene udvikler en større forståelse for egne og andres grænser, og at man som barn bliver bevidst om at gøre sin stemme gældende. Vi ved, at når børn føler sig hørt og inddraget, så trives de bedre i skolen Derfor arbejder vi for at få mere undervisning i rettigheder ind på danske skoleskemaer. Vi udgiver gratis undervisningsmaterialer om rettigheder, og vi hjælper danske skoler med at blive UNICEF Rettighedsskoler.


 

Undervisningsmateriale om rettigheder

Her på sitet kan eleverne søge information til selvstændige opgaver, og læreren kan ved hjælp af vores materialer planlægge undervisningsforløb om børns vilkår og rettigheder. Se f.eks. vores site omkring børn i Rwanda, hvor der findes en masse spændende forløb med afsæt i FN’s Verdensmål og Børnekonventionen. Man kan også læse om Rettighedsskoler, som er skoler, der bruger FN’s Børnekonvention som grundlag for skolens normer og værdier.

Find undervisningsmateriale her

Fokus på børn i udsatte positioner

UNICEF har fokus på alle børn, med en særlig opmærksomhed på børn i udsatte positioner for eksempel i skolen. Vi er med til at sikre, at myndigheder har korrekt viden og data om børn, når de tager beslutninger om dem. Vi kæmper for, at børn bliver hørt, når det drejer sig om afgørelser, der påvirker deres liv. Vi lytter til børnenes stemme dagligt og på vores årlige Børnetopmøde, og vi hjælper børn med at formulere deres anbefalinger til et godt børneliv, som de deler med politikere og andre beslutningstagere.

Hvert år inviterer vi desuden over 400 politikere og fagpersoner til at tale om børn på Børnenes Dag.

Danmark har underskrevet og forpligtet sig  til at opfylde børns rettigheder som de står beskrevet i FN’s Børnekonvention. Derfor skal den danske stat til eksamen i børnerettigheder hos FN’s Børnekomité i Genève hvert femte år. Vi er, som den ledende børnerettighedsorganisation, med på sidelinjen.

Cecilia Decara

Cecilia Decara
Chef for National Afdeling

Nyhedsbrev

Modtag undervisningsmaterialer og masser af inspiration til dig som lærer.
SKOLE* - Nyhedsbrev til skoler

 

Læs mere om børn og skole