UNICEFs arbejde
i Danmark


 

Mærkesager i Danmark
- mere om vores arbejde for børn i Danmark

Vi arbejder for børns rettigheder. Det gør vi alle de steder, hvor børnene er. Uanset om det er i skolegården, på fodboldbanen eller på TIKTOK. En kendskabsundersøgelse viser at kun 42 % af børn i Danmark fra 6.-10. klasse ikke kan nævne én eneste af de rettigheder, som børn og unge har. Det er et problem, fordi kendskab til egne rettigheder en forudsætning for, at man kan sige fra, hvis rettighederne er i fare for at blive krænket.

BØRN OG UNGE SKAL INDDRAGES I BESLUTNINGER, DER VEDRØRER DEM
Børn har ret til at blive hørt og få medindflydelse på forhold, der har betydning for deres liv og hverdag. Eksempelvis indenfor skole, sundhed og trivsel, fritidsliv, klima og digitale udfordringer. Inddragelsen af børn og unge er en rettighed, der er sikret i Børnekonventionen.


Læs mere

BØRN, UNGE OG VOKSNE SKAL KENDE BØRNS RETTIGHEDER - OG BRUGE DEM!
En kendskabsundersøgelse viser at kun 42 % af børn i Danmark fra 6.-10. klasse ikke kan nævne én eneste af de rettigheder, som børn og unge har. Det er et problem, fordi kendskab til egne rettigheder en forudsætning for, at man kan sige fra, hvis rettighederne er i fare for at blive krænket.


Læs mere

BØRN OG UNGE SKAL HAVE RETSSIKKERHED - LIGESOM VOKSNE!
Voksnes retssikkerhed står højt på dagsordenen, men det halter med respekten for børn og unges retssikkerhed. En indikation på det er, at børn ikke høres i hele 45 % af de kommunale sager, før der træffes en endelig afgørelse om foranstaltning, på trods af, at det er et lovkrav.


Læs mere

UNICEFs Læringsportal

DKBØRN - UNICEF Danmarks Læringsunivers

Mangler du viden om Børnekonventionen, gode eksempler på børneinddragelse eller indsigt i betydningen af et rettighedsbaseret børnesyn?

Vi tilbyder dig inspiration til dit arbejde med børn og unge gennem videoer, podcasts, digitale e-læringsmoduler og hele læringsforløb.

Hvis du er lærer kan du også finde materialer til dine elever, med tilknyttede lærervejledninger. Søg dig frem til netop det du har brug for. God læring!

Gå til dkBørn

 

Vores projekter i Danmark

Gode hensigter er fint. Men børns rettigheder skal fremmes reelt. UNICEF Danmark kæmper for børneinddragelse, investeringer i vores børn og unge samt en gennemgribende justering af de love, der gælder for vores børn. Derfor har vi forskellige initiativer, som har til formål at styrke arbejdet med børns rettigheder i Danmark. Her finder du vores indsatser:

RETTIGHEDSSKOLER
Idéen om UNICEF Rettighedsskoler blev udviklet i England for mere end 15 år siden og er i dag en stor succes i en lang række europæiske lande - også i Danmark. Formålet er at sætte børnenes rettigheder i fokus. Der arbejdes med rettighederne i en proces, som til sidst fører til en certificering som Rettighedsskole.
Læs mere om UNICEF Rettighedsskoler

ALL RIGHT
Børn og unge skal kende deres rettigheder online, og vide hvor de kan få hjælp, hvis deres rettigheder krænkes. De skal også opleve voksne, der engagerer sig i deres digitale liv. Vi klæder personalet på fritidsklubber og influencere på til bedre at kunne anvende børns rettigheder i den digitale verden.
Læs mere om All Right

BØRNEVENLIGE BYER
Alle børn har ret til at vokse op i et trygt, sundt og rent miljø, hvor de bliver værdsat og respekteret. Og de har har ret til at blive inddraget i beslutninger, som har betydning for dem. Derfor arbejder UNICEF Danmark med at certificere kommuner, der vil gøre en ekstra indsats for at fremme børns rettigheder.
Læs mere om Børnevenlige Byer

BØRNENES DAG
Den 20. november er det Børnekonventionens fødselsdag, hvor vi fejrer Børnenes Dag. Det er dagen, hvor vi sætter ekstra fokus på de rettigheder, som alle verdens børn har ifølge FN’s Børnekonvention. I 2022 havde vi fokus på klima.
Læs mere om Børnenes Dag

RETTIGHEDSRÅD
Foruden rettighedsskolernes lokale rettighedsråd er der også et nationalt råd. Det Nationale Rettighedsråd består af elever fra Rettighedsskoler. De har fokus på, at børn og voksne samarbejder om de bestemmelser, der gør sig gældende i Børnekonventionen.
Læs mere om rådet

BØRNETOPMØDE
Børnetopmødet er et unikt event, som afholdes for UNICEF Rettighedsskoler en gang om året. Arrangementet har vundet stor anerkendelse bredt i Danmark. Formålet er at træne børn til at deltage aktivt i beslutninger, som vedrører deres hverdag.
Mere om Børnetopmødet

Børnenes Nytårstale

BØRNENES NYTÅRSTALE
Hvert eneste år sidder danskerne bænket til Dronningens nytårstale. Men hvordan ville en nytårstale se ud, hvis man spurgte børn i Danmark? UNICEF Danmark og TV 2 samarbejder om et nyt børneinddragelsesprojekt.
Læs mere om Børnenes Nytårstale

UNICEF Danmark for alle verdens børn
UNICEF Danmark for alle verdens børn
 

Viden om børn & unges rettigheder i Danmark

 

Børn kender ikke deres rettigheder

Nye tal fra Kendskabsundersøgelsen 2023 viser, at det går den forkerte vej med børns kendskab til og respekt for deres rettigheder. Analysen er udarbejdet af Institut for Menneskerettigheder og UNICEF Danmark.

Download og læs undersøgelsen.

Få mere viden om børn og unges rettigheder i Danmark.