Målebånd der bruges til at undersøge børns grad af underernæring. Salman er påvirket af sultkatastrofen og målebåndet viser, at det er alvorligt. Børn skal ikke sulte - lad os stå sammen for at undgå det. Sult, katastrofe og børn.

SULTKATASTROFE!

Underernæring truer 13,6 millioner børns liv

Hver måned kan dine 299 kr. sende en ernæringspakke afsted til mindst 2 børn.

Hver måned kan dine 199 kr. sikre højenergimælk i en uge til 4 alvorligt underernærede børn.

Hver måned kan dine 99 kr. sørge for nøddemos, som sikrer 2 børn mad i en uge.

Dine 501 kr. kan sørge for en komplet livreddende behandling af et alvorligt underernæret barn.

Hver måned kan dine 299 kr. sende en ernæringspakke afsted til mindst 2 børn.

Dine 99 kr. kan sørge for nøddemos, som sikrer 2 børn mad i en uge.


 

Hjælp børn der sulter

Verden står overfor en global sultkatastrofe. 45 millioner børn under 5 år er lige nu ramt af underernæring, og mindst
13,6 millioner er så alvorligt underernærede, at de er i akut fare for at dø af sult.

Stigende fødevarepriser og tørke

Det står særligt slemt til på Afrikas Horn, Afghanistan og Yemen, hvor børn mister livet hver dag.

Krigen i Ukraine, eftervirkningerne af coronakrisen og vedvarende tørke i mange lande på grund af klimaforandringer har forværret situationen yderligere.

Og børnene bliver de største ofre, når katastrofen rammer. De er ikke kun i overhængende fare for at miste livet til sulten, men deres fremtid i form af uddannelse og den langsigtede adgang til mad kommer også på spil.

Derfor er det også ekstremt vigtigt, at du bakker op om UNICEFs generelle arbejde, når katastrofen rammer.

Èt årige Ali, er ekstremt underernæret. Lad os stå sammen og hjælpe de børn der er ramt af sultkatastrofer. Sult, katastrofe og børn.

Red et barns liv

Når du støtter UNICEF, støtter du børn i hele verden. Både med at overleve, men også med at få et værdigt liv.

Med din støtte kan vi f.eks. give livreddende behandling til et alvorligt underernæret barn for kun 501 kr.

Prisen inkluderer behandling med højenergimælk og beriget jordnøddemos, medicin, et tæppe, en uges mad til en forælder eller anden omsorgsperson og hospitalsudstyr som termometer, kanyler, handsker, utrintest, kateter og slanger til intubering og intravenøs behandling.

Prisen er lille, men effekten stor. Sidste år behandlede vi sammen 5 millioner børn med nøddemos. Sammen kan vi nå endnu flere børn i år!

En 12 måneder lille dreng der er ekstremt underernæreret. Sammen kan vi forebygge at børn sulter. Sult, katastrofe og børn.

Hjælp os med at hjælpe børnene

Støt nu!

 

Afrikas Horn er særligt
hårdt ramt

Flere lande i verden står over for historisk mange tilfælde af alvorlig underernæring. På Afrikas Horn er mere end 1,7 millioner små børn
under 5 år lige nu så underernærede, at de risikerer at dø, hvis de ikke får akut behandling – og hvis den fjerde regnsæson
udebliver, vil yderligere 300.000 børn komme i akut livsfare i løbet af de kommende uger. Det er et kapløb mod tiden.

En underernæret dreng på et stabilitionscenter i Etiopien. Børn skal ikke sulte. Sult, katastrofe og børn.
”Hvis vi ikke handler nu, vil vi se tusindvis af børn dø i løbet af få uger.”

Mohamed M. Fall, UNICEFs regionaldirektør for Øst- og Syd-Afrika.


 

Vi kan redde 9 ud af 10 børn

Med en særlig mælk og mos rig på vitaminer, mineraler og kalorier, kan vi på
otte uger redde underernærede børns liv.

UNICEF står for næsten 80% af forsyningerne til verdens børn.

For millioner af børn hvert år gør de små poser med nøddemos forskellen mellem liv og død, men lige nu får mindst 10 millioner alvorligt underernærede børn – eller 2 ud af 3 – ikke den livreddende behandling, de så desperat har brug for.

UNICEF er verdens største indkøber og distributør af nøddemos og står for mellem 75 og 80 procent af forsyningerne til verdens børn. Sidste år behandlede vi 5 millioner børn med nøddemos. I år kan og skal vi nå flere!

Når du donerer til UNICEF, anvender vi støtten til nødhjælp og udvikling de steder, hvor børnene har størst behov for hjælp.

Din støtte kan derfor gå til både ernæring, men også til fx sundhed, beskyttelse af børn eller andre livreddende aktiviteter.

En lille dreng spiser nøddemos. Nøddemos er godt til underernærede børn og i kampen mod sult. Katastrofe, sult og børn.

Giv børn i hele verden en værdig fremtid

Støt nu

 

Sådan bruger vi dine penge

 
 
I 2022 gik 85,3 % af UNICEF Danmarks indsamlede midler til arbejdet for børn i udsatte positioner overalt i verden, mens 3 % blev brugt på administration.

Oversigt over UNICEFs samlede midler. Sult, katastrofe og børn.

 

Vidste du at...

UNICEF Danmark for alle verdens børn

VI ER HELT AFHÆNGIGE AF FRIVILLIGE GAVER OG DONATIONER

UNICEF er ikke finansieret af FN. Vores livsvigtige arbejde er kun muligt ved hjælp af frivillige bidrag fra staten, fonde, virksomheder og privatpersoner.

UNICEF Danmark for alle verdens børn

UD AF ÉN DONERET KRONE GÅR 3 ØRE TIL ADMINISTRATION

Når du donerer går 85,3% til arbejdet for børn, 8,7% til indsamlingsaktiviteter, som sikrer at vi får samlet så meget ind som muligt og 3% til administration.

UNICEF Danmark for alle verdens børn

DU FÅR SKATTEFRADRAG PÅ DONATIONER

UNICEF Danmark er godkendt som indsamlings-organisation af SKAT. Det betyder, at du kan trække hele dit bidrag fra i skat, når du donerer til UNICEF.