Støt
A child suufering from malnutrition is awaiting treatment in the health center of Tshinyama, a village near Miabi, located 30 km north-west of Mbuji-mayi, in the direction of Kananga, in the province of Kasai Orientale, in the south Of the Democratic Republic of the Congo, a region plagued by conflict between the militia of the traditional leader Kamuina Nsapu and the Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo (FARDC) since June 2016. – Un enfant souffrant de malnutrition attend des soins au centre de santé de Tshinyama, un petit village proche de Miabi, situé à 30 km au nord-ouest de Mbuji-Mayi, en direction de Kananga, dans la province du Kasaï Orientale, au sud de la République Démocratique du Congo, une région en proie aux conflits entre les miliciens du chef traditionnel Kamuina Nsapu et les Forces Armées de la République démocratique du Congo (FARDC) depuis juin 2016. In August 2016, fighting broke out in one of the Democratic Republic of Congo’s (DRC) poorest regions – Kasai – after a traditional leader was killed in clashes with security forces. The situation deteriorated in 2017, unleashing a wave of violence that has now engulfed nine of the country’s 26 provinces. UN073302

Sultkatastrofe!

Flere millioner børn er i livsfare

Støt nu!

Sult koster alt for mange børneliv!

Millioner af børn kæmper mod akut underernæring i en af de mest alvorlige sultkatastrofer i vores generation. Særligt slemt står det til i Østafrika, hvor børn hver dag bukker under for underernæring og de sygdomme, der følger i kølvandet.

Området er ramt af den længste og hårdeste tørke i mere en 40 år. Den desperate situation har tvunget familier på flugt i jagten på mad og vand. Børnene risikerer at dø, hvis de ikke får hjælp nu. Men hjælpen haster, hvis vi skal nå børnene i tide.

Gør en forskel i dag og red børneliv!

Du kan også sende et valgfrit beløb på MobilePay til 700016.

Tidligere var der tørke ca. hvert 10. år – nu sker det hver 2. til 3. Vi ved, at det typisk tager 5-7 år for samfund at komme sig over en tørke. Den tørke, vi ser nu, er den længste og hårdeste, vi har oplevet de sidste 40 år!

 • Rania Dagash
 • UNICEF’s Regionsdirektør for Øst- og Sydafrika

Børnene er i akut livsfare

I Etiopien, Kenya og Somalia er mere end 1,5 millioner børn under fem år lige nu i livsfare på grund af livstruende underernæring. Situationen er så kritisk, at børnene risikerer at dø, hvis de ikke får hjælp.

Sult gør sygdomme værre

Guyo er alvorligt underernæret og ramt af malaria og lungebetændelse på samme tid. Hospitalet i Etiopien, hvor han er indlagt, er proppet til randen med børn, der har brug for hjælp.

Når børnene er underernærede, er de også meget mere sårbare over for andre sygdomme som diarré, malaria og lungebetændelse.

Guyo er blandt de heldige børn, der lige nu får hjælp. Men behovet er enormt, og vi har brug for din hjælp til at nå endnu flere børn.

Sammen kan vi redde 9 ud af 10 børn

Med en særlig mælk og nøddemos rig på vitaminer, mineraler og kalorier kan vi på seks til otte uger redde langt de fleste børns liv ‘; men børnene har brug for hjælp nu!

Nøddemos kan gøre forskellen mellem liv & dødUNICEF er verdens største indkøber og distributør af nøddemos og står for næsten 80 % af forsyningerne til verdens børn. De små poser gør, for millioner af børn hvert år, forskellen mellem liv og død. Men flere millioner alvorligt underernærede børn får lige nu ikke den livreddende behandling, som de så desperat har brug for.

Prisen er lille, men effekten stor. For 199 kr. kan vi fx sørge for nøddemos, som sikrer 4 børn mad i en uge.

Giv den mest effektive hjælp!

Alle bidrag gør en kæmpe forskel, men vælger du at støtte vores arbejde fast, giver du den bedst tænkelige hjælp. Den faste støtte gør nemlig, at vi har mulighed for at planlægge og effektivisere hjælpearbejdet. Den faste støtte gør også …

 • … at vi kan være til stede i mere end 150 lande, og derfor kan rykke hurtigt ud med nødhjælp, når en katastrofe rammer. Vi er allerede til stede i Østafrika og arbejder hårdt for at redde så mange børneliv som muligt.
 • … at der frigives flere penge til selve hjælpearbejdet, fordi UNICEF kan spare på udgifterne til at samle penge ind. Det kan være helt afgørende i en sultkatastrofe som denne, som allerede har stået på længe.
 • … at vi kan arbejde langsigtet med vores indsatser og løse de grundlæggende årsager til fødevarekriser i stedet for at reagere på deres virkninger, når de opstår. Det kræver tid, hvis vi skal opbygge lokalsamfund, der er mere modstandsdygtige mod fremtidige tørke- og fødevarekriser.
 • … at vi kan gøre en livsforandrende forskel for rigtig mange børn i hele verden, også børn ramt af en sultkatastrofe, selv hvis verdens medier ikke har fokus på dem.

 

Vidste du at …

Vi er afhængige af frivillige gaver & donationer

UNICEF er ikke finansieret af FN. Vores livsvigtige arbejde er kun muligt ved hjælp af frivillige bidrag fra staten, fonde, virksomheder og privatpersoner.

Af én doneret krone går 3 øre til administration

Når du donerer går 85,3% til arbejdet for børn, 8,7% til indsamlingsaktiviteter, som sikrer at vi får samlet så meget ind som muligt og 3% til administration.

Du får skattefradrag på donationer

UNICEF Danmark er godkendt som indsamlings-organisation af SKAT. Det betyder, at du kan trække hele dit bidrag fra i skat, når du donerer til UNICEF.

Læs mere om, hvordan UNICEF Danmark anvender de indsamlede midler.

Mere om sultkatastrofen i Afrikas Horn

Afrikas Horn er en geografisk region i det østlige Afrika, som omfatter landene Somalia, Etiopien, Eritrea, Kenya og Djibouti.

Kort over Østafrika

Sult i Afrikas Horn skyldes flere faktorer. Nedenfor er nogle af de primære årsager, der spiller en afgørende rolle:

 • Klimaforandringer og gentagne perioder med tørke er en af hovedårsagerne til sult i Afrikas Horn. Denne region er særdeles sårbar over for stigende temperaturer og uregelmæssig nedbør, hvilket resulterer i tab af afgrøder og dyrebesætninger. Dette fører til alvorlig fødevaremangel og livstruende underernæring blandt børn og deres familier.
 • Tørken er yderligere forværret af år med socioøkonomiske konsekvenser af COVID-19 og stigende fødevare- og brændstofpriser, delvist på grund af krigen i Ukraine.
 • Langvarige konflikter og politisk ustabilitet har en ødelæggende indvirkning på fødevaresikkerheden i Afrikas Horn. Bevæbnede konflikter mellem forskellige grupper og politisk ustabilitet har ført til ødelæggelse af landbrugsinfrastruktur og tvunget mennesker på flugt. Disse forhold forhindrer effektiv fødevareproduktion og distribution samt begrænser adgangen til fødevarer og humanitær hjælp.
 • Fattigdom spiller en væsentlig rolle i sultkatastrofen i Afrikas Horn. En betydelig del af befolkningen i regionen lever i ekstrem fattigdom og har begrænsede økonomiske ressourcer til at skaffe tilstrækkelig mad.
 • Begrænset adgang til fødevarer og ernæringsressourcer er en anden kritisk faktor i sultkrisen i Afrikas Horn. Dårlig infrastruktur, høje fødevarepriser, økonomiske begrænsninger og manglende transportmuligheder forværrer problemet. Begrænset adgang til vand og landbrugsarealer forhindrer også effektiv fødevareproduktion og forværrer sultkrisen.

For at bekæmpe sulten i Afrikas Horn er det nødvendigt med en omfattende indsats, der adresserer alle disse årsager. Implementering af nødhjælp, langsigtede udviklingsprogrammer og politiske tiltag er afgørende for at tackle klimaforandringer, konflikter, fattigdom og mangel på adgang til fødevarer og ressourcer.

23 millioner mennesker står lige nu over for en alvorlig fødevareusikkerhed i Afrikas Horn. Antallet af børn, der lider under alvorlige tørkeforhold i Etiopien, Kenya og Somalia stiger, og flere end 20 millioner børn stod i december 2022 over for truslen om akut underernæring, tørst og sygdomme, sammenlignet med 10 millioner i juli 2022.

Det skyldes klimaforandringer, konflikter, global inflation og mangel på korn. Næsten to millioner børn i Etiopien, Kenya og Somalia havde i december 2022 brug for omgående behandling for alvorlig akut underernæring ‘; den mest dødelige form for underernæring.

Det vurderes at over to millioner mennesker i Afrikas Horn er fordrevet internt på grund af tørken.

Vandusikkerhed er mere end fordoblet, og flere end 25 millioner mennesker står lige nu over for alvorlig vandmangel.

Derudover går ca. 2,7 millioner børn ikke i skole på grund af tørken, mens omkring 4 millioner børn er i risiko for helt at droppe ud af skolen.

Mens familier presses til kanten og håndterer øget stress, står børn over for en række beskyttelsesrisici, herunder børnearbejde, børneægteskab og kvindelig kønslemlæstelse. Kønsbaseret vold, herunder seksuel vold, udnyttelse og misbrug, stiger også på grund af udbredt fødevareusikkerhed og mennesker på flugt.

Der er flere måder, hvorpå du kan hjælpe med at bekæmpe sultkatastrofen i Afrikas Horn ‘; bl.a. donere til velgørende organisationer, der arbejder i regionen.

UNICEF yder livreddende hjælp til børn og familier på tværs af Afrikas Horn. I 2022 gjorde donorstøtte det muligt for os at yde tjenester til forebyggelse af underernæring til over 30 millioner børn og mødre og vi behandlede næsten 1,3 millioner børn under 5 år for alvorlig akut underernæring.

I år vil yderligere fleksibel finansiering skulle bruges til at hjælpe børn med at komme sig efter en krise af denne størrelse, men skal også bidrage til at udvikle mere modstandsdygtige, bæredygtige systemer for børn i regionen, der kan modstå fremtidige klimapåvirkninger og andre ydre faktorer, som fx krig i Ukraine.

Med de ekstreme vejrforhold, vi ser i dag i Afrikas Horn, kan den næste krise ramme, før børn og familier har haft mulighed for at komme sig – de har derfor brug for hjælp NU.

Sådan bruger vi pengene