UNICEF Danmark for alle verdens børn

UNICEF Danmark Årsberetning 2012

VI TALER BØRNENES SAG BÅDE UDE OG HJEMME

Det er nok velkendt for de fleste, at UNICEF arbejder hver dag for børn i nød i verdens fattigste lande. Vaccinationer, sundhedsprogrammer, skolegang, rent vand – det er alt sammen eksempler på vigtige opgaver, som UNICEF-ansatte pukler med i dagligdagen.

Men et andet og måske lidt mindre kendt element i vores arbejde for børn er vores fortalervirksomhed – altså, når UNICEF taler børnenes sag i forhold til regeringer, myndigheder, samarbejdspartnere, erhvervslivet med flere. Det kan handle om bedre beskyttelse af børn gennem bedre lovgivning. Det kan handle om at afsætte flere penge på et lands budgetter til uddannelse og sundhed. Eller det kan handle om særlige udfordringer for en udvalgt gruppe af børn, for eksempel etniske minoriteter, børneslaver eller handicappede børn. Det kan også handle om vilkårene for de børn, som bliver adopteret fra et land til et andet. Det var et tema, som fyldte meget i de danske medier i sidste halvdel af 2012 og et tema, hvor UNICEF i høj grad udfyldte sin rolle som fortaler for børnenes rettigheder og børnenes tarv. Det skal nemlig i bund og grund kun være, når det er i hvert enkelt barns tarv, at international adoption kommer på tale. Det gav vi højt og tydeligt udtryk for i forbindelse med konkrete sager fra Etiopien – så højt, at Danida bevilgede fem millioner kroner til UNICEFs arbejde i Etiopien for at styrke kontrollen med international adoption.

Vi er meget taknemmelige over, at Danida – ud over sin i forvejen omfattende støtte til UNICEFs arbejde – også valgte at give ekstra midler til dette vigtige arbejdsområde. Vi er også stolte af, at fortalervirksomhed kan føre til mere fokus på at forbedre forholdene for børn. Når det handler om børn, som adopteres fra et andet land til Danmark, er det jo fortalervirksomhed, som kommer både børn i det andet land og her i Danmark til gode.

Også i Grønland står UNICEF Danmark stærkt i en fortalerrolle. I samarbejde med Grønlands Selvstyre står vi i spidsen for det femårige projekt ‘Nakuusa’ (lad os være stærke sammen), som blandt andet handler om at sætte vilkårene for grønlandske børn på dagsordenen både hos politikerne, i medierne og helt ud i de enkelte familier. Efter bare to års arbejde i Grønland kender mere end 60 procent af befolkningen til vores indsats for børnene, og der er i høj grad fokus på børns vilkår og muligheder i hele det grønlandske samfund. Dette er bare to eksempler på fortalervirksomhed, som har ført til konkrete resultater. Og netop fordi UNICEF er en FN-organisation og dermed har direkte adgang til et lands regering og myndigheder, så står vi som organisation stærkt, også når det gælder at tale børnenes sag.

Uanset om vi driver fortalervirksomhed, eller om vi arbejder direkte med sundhed, skolegang med mere, så gør vi det baseret på frivillige bidrag til UNICEFs arbejde. Tusind tak
til alle, der i 2012 støttede UNICEFs arbejde for børn i nød.

Årsberetning 2012
Download

Læs vores årsberetning for 2012 her

Download