UNICEFs
mission

 

  • UNICEF har mandat fra FN’s Generalforsamling til at tale for børns rettigheder, sikre børns basale behov og hjælpe børn med at udvikle sig, så de kan nå deres fulde potentiale.
  • UNICEF arbejder for, at Børnekonventionen implementeres både som etiske principper og internationale standarder for enhver behandling af børn.
  • UNICEF insisterer på, at børns overlevelse, beskyttelse og udvikling er helt centralt for verdens udvikling og fremskridt.
  • UNICEF mobiliserer politisk vilje og ressourcer, så lande – særligt udviklingslande – kan løfte opgaven med at beskytte børn, både når det gælder at nedskrive politikker og give den rette hjælp til børn og deres familier.
  • UNICEF har altid fokus på de mest udsatte børn; børn som er ramt af krig, katastrofer, ekstrem fattigdom, alle former for vold og udnyttelse samt børn med handicap.
  • UNICEF træder til i nødsituationer, så børn beskyttes. UNICEF går forrest med unikke kompetencer og hurtig respons for – i samarbejde med resten af FN og andre humanitære organisationer – at redde børn og deres familier, når krig eller katastrofer rammer.
  • UNICEF arbejder upolitisk og diskriminerer ikke. Fokus er altid på de mest udsatte børn og de lande, hvor nøden er størst.
  • UNICEF promoverer lige rettigheder for piger og kvinder, så de kan deltage på lige fod i deres samfunds politiske, sociale og økonomiske udvikling.
  • UNICEF arbejder for verdenssamfundets mål for bæredygtig udvikling og for at realisere FN’s vision om fred og sociale fremskridt.

Hjælp os med at forandre verden

Støt UNICEF fast