Støt

UNICEFs mission

 

 • UNICEF har mandat fra FN’s Generalforsamling til at tale for børns rettigheder, sikre børns basale behov og hjælpe børn med at udvikle sig, så de kan nå deres fulde potentiale.
 • UNICEF arbejder for, at Børnekonventionen implementeres både som etiske principper og internationale standarder for enhver behandling af børn.
 • UNICEF insisterer på, at børns overlevelse, beskyttelse og udvikling er helt centralt for verdens udvikling og fremskridt.
 • UNICEF mobiliserer politisk vilje og ressourcer, så lande – særligt udviklingslande – kan løfte opgaven med at beskytte børn, både når det gælder at nedskrive politikker og give den rette hjælp til børn og deres familier.
 • UNICEF har altid fokus på de mest udsatte børn; børn som er ramt af krig, katastrofer, ekstrem fattigdom, alle former for vold og udnyttelse samt børn med handicap.
 • UNICEF træder til i nødsituationer, så børn beskyttes. UNICEF går forrest med unikke kompetencer og hurtig respons for – i samarbejde med resten af FN og andre humanitære organisationer – at redde børn og deres familier, når krig eller katastrofer rammer.
 • UNICEF arbejder upolitisk og diskriminerer ikke. Fokus er altid på de mest udsatte børn og de lande, hvor nøden er størst.
 • UNICEF promoverer lige rettigheder for piger og kvinder, så de kan deltage på lige fod i deres samfunds politiske, sociale og økonomiske udvikling.
 • UNICEF arbejder for verdenssamfundets mål for bæredygtig udvikling og for at realisere FN’s vision om fred og sociale fremskridt.

Læs mere om UNICEFs arbejde

  Overlevelse og sundhed

   Læring og uddannelse

    Beskyttelse af børn

     Klima og bæredygtighed

      Ligestilling

       Børnekonventionen

        FN’s Verdensmål