Støt

Novo Nordisk og UNICEF fortsætter fælles global indsats for at forebygge overvægt blandt børn

Novo Nordisk og UNICEF forlænger deres globale partnerskab, og fortsætter dermed den fælles indsats for at forebygge overvægt og svær overvægt blandt børn – en stigende sundhedskrise, der påvirker millioner af børn verden over.

I alt investerer Novo Nordisk USD 8 mio. over de næste tre år, der primært går til at skabe og udvikle sundere miljøer for børn, særligt i byområder. Konkret indebærer det øget adgang til sundere mad samt bedre muligheder for leg og fysisk aktivitet.

Partnerskabet styrker den nuværende indsats i Latinamerika og Caribien og udvider herudover til Østasien og Stillehavsregionen. Udover programmatiske aktiviteter i Colombia, Mexico, Brasilien og Indonesien er målet at dele viden og resultater globalt. Over de næste tre år forventes partnerskabet at nå mindst 10 millioner børn gennem direkte programmatiske indsatser.

– ”Forebyggelse af overvægt og svær overvægt blandt børn er virkelig afgørende på grund af den nuværende udvikling, der er med til at sætte pres på lande over hele verden. UNICEF og Novo Nordisk står sammen om, at forebyggelse af overvægt kræver systemiske forandringer og dermed er et fælles samfundsansvar. Med udvidelsen af ​​vores partnerskab er vi glade for at fortsætte vores arbejde, der bidrager til at skabe sundere miljøer for børn”, siger Katrine DiBona, Novo Nordisk Corporate Vice President, Global Public Affairs & Sustainability.

Siden lanceringen i 2019 har partnerskabet gået forrest i bestræbelserne på at skabe de nødvendige systemiske forandringer for at forbygge overvægt og svær overvægt blandt børn. I løbet af partnerskabets første tre år har de programmatiske indsatser haft en positiv indflydelse på mere end 2,6 millioner børn og deres omsorgspersoner i Latinamerika. Herudover har partnerskabet også spillet en afgørende rolle i at forbedre lovgivninger inden for børns ernæring og sundhed i Mexico og Colombia.

– “Jeg er rigtig glad for, at Novo Nordisk og UNICEF fortsætter den fælles indsats til fordel for millioner af børns ernæring, sundhed og udvikling. Forlængelsen af vores​​ partnerskab med Novo Nordisk styrker således den globale indsats for at forebygge og dermed bremse den stigende udvikling af overvægt og svær overvægt blandt børn. Vi ved, at det kræver systemiske forandringer i børns miljøer, og det kommer vi sammen til at opnå via vores programmer, som blandt andet fokuserer på at styrke lovændringer og reguleringer”, siger Susanne Dahl generalsekretær i UNICEF Danmark.

Ved at bygge på den viden, som er opnået gennem de seneste tre år, vil Novo Nordisk og UNICEF blandt andet sætte fokus på at forbedre fødevaresystemer i byområder, der har stor indflydelse på børns sundhed og trivsel – fx ved at bistå lokale og nationale regeringer med at implementere bæredygtige løsninger, der skal sikre bedre adgang til sunde, sikre og prismæssigt overkommelige fødevarer samt bedre muligheder for leg og fysisk aktivitet.
Herudover vil UNICEF fortsætte med at producere ny viden, der skal bidrage til at rykke fokus og opfattelser af overvægt blandt børn fra et individuelt problem til et strukturelt samfundsmæssigt problem.  

Konkrete programindsatser inkluderer:

• Bistå ændringer i lovgivningen i Brasilien for at regulere salg og markedsføring af skadelige ultraforarbejdede fødevarer i skolerne.

• Udvikling af monitorering af online markedsføring af fødevarer til børn i Mexico.

• Nye og innovative pilotprojekter til at forbedre fødevarer i detailhandlen i byer i Indonesien.

• Styrke reglerne for fødevaremærkning i Colombia.

Tal fra blandt andet WHO viser, at overvægt og svær overvægt påvirker op mod 40 millioner børn under 5 år globalt, og yderligere 340 millioner børn og unge i alderen 5-19 år. Heraf bor alarmerende tre fjerdedele af de berørte børn i lav- og mellemindkomstlande og alene i Latinamerika og Caribien og Østasien og Stillehavsregionerne bor næsten halvdelen af ​​verdens børn under 5 år, der lever med overvægt eller svær overvægt.

Om Novo Nordisk:
Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed, der blev grundlagt i 1923 med hovedkontor i Bagsværd. Vores formål er at drive forandring for at bekæmpe diabetes og andre alvorlige kroniske sygdomme som svær overvægt og sjældne blodsygdomme og endokrine sygdomme. Det gør vi ved at stå i spidsen for videnskabelige gennembrud, udvide adgangen til vores lægemidler og arbejde på at forebygge og i sidste ende helbrede de sygdomme, vi behandler. Vi beskæftiger mere end 59.000 personer på 80 kontorer rundt om i verden og markedsfører vores produkter i 170 lande.

Om UNICEF:
UNICEF er FNs Børnefond og vores vigtigste opgave er at skabe varige forandringer for børn og beskytte deres rettigheder. Som verdens største børneorganisation, og en vigtig del af FN, har vi en unik gennemslagskraft i over 190 lande. Vi kæmper for at redde børns liv, beskytte de mest udsatte og bygge en bedre fremtid for alle verdens børn. UNICEF Health & Nutrition’s formål er at støtte og hjælpe lande og regeringer indenfor fejlernæring, herunder underernæring, ernæringsmæssige mangler samt overvægt og svær overvægt. UNICEF arbejder udelukkende med forebyggelse af overvægt og svær overvægt hos børn. Herudover er al forskning og viden, der genereres i dette partnerskab, udelukkende kontrolleret af UNICEF for at garantere neutralitet. UNICEF støtter ikke virksomheder, produkter, varemærker eller tjenester.

Morten Bredal

  • Partnership Communications Manager