Støt

GLADSAXE ANERKENDES SOM BØRNEVENLIG BY

Gladsaxe Kommune udnævnes lørdag 26. august til ‘UNICEF Børnevenlig By & Kommune’. Dermed har indtil videre tre byer i Danmark indskrevet sig i det internationale netværk af byer, der vil gøre en ekstra indsats for at styrke børns rettigheder.

Gladsaxe Kommune har de seneste fire år arbejdet sammen med UNICEF Danmark for at blive dygtigere til at styrke børn og unges indflydelse på beslutninger i kommunen, herunder at skabe gode tilbud på børne- og skoleområdet og i byen generelt. Nu bærer arbejdet frugt og Gladsaxe certificeres officielt af UNICEF Danmark som Børnevenlig By & Kommune.

Det sker på Gladsaxedagen 26. august kl. 14.15 på Musikscenen i Rådhushaven. Her vil UNICEF Danmark markere, at Gladsaxe som den tredje kommune i Danmark anerkendes som Børnevenlig By & Kommune. De to andre kommuner er Billund og Aalborg.

Generalsekretær i UNICEF Danmark, Susanne Dahl, er glad for at kunne indskrive Gladsaxe Kommune på den voksende listen af Børnevenlige Byer:

”Børn og unge er eksperter i deres eget liv, og vi har derfor en forpligtelse til at inddrage dem i beslutninger, der vedrører deres liv. At inddrage børn og unge er uden tvivl mere krævende for en kommune, end at undlade at lytte til dem. Derfor er det glædeligt, når Gladsaxe som den tredje kommune i landet har valgt at kaste sig ind i arbejdet og forpligte sig på at gøre en ekstra indsats for kommunens børn og unge, og vi glæder os til det fortsatte arbejde med Gladsaxe,” siger generalsekretær i UNICEF Danmark, Susanne Dahl.

FLERE INDSATSER HAR BANET VEJEN

Gladsaxe Kommune har siden samarbejdet med UNICEF Danmark startede i 2019 iværksat forskellige indsatser og initiativer for at inddrage børn og unge i kommunens udvikling. Det inkluderer blandt andet ungebyvandringer, uddannelse af medarbejdere i børne- og ungeinddragelse og samarbejde med De Anbragtes Vilkår for at forbedre forholdene for anbragte børn i Gladsaxe.

Efter selve anerkendelsen som Børnevenlig By skal Gladsaxe fortsætte arbejdet med at give børn og unge medbestemmelse og indflydelse. Det skal ske med afsæt i en række fokusområder, som kommunen har udviklet i samarbejde med børn og unge.

– Jeg er meget stolt af, at vi som bare en af tre kommuner i landet kan kalde os Børnevenlig By. Det er samtidig en anerkendelse, der forpligter. Vi skal fastholde og udvikle vores fokus på, at børn og unge oplever, at de bliver inddraget, at der bliver lyttet til dem, og at de kan gøre en forskel. Børn og unge har nemlig en unik viden om, hvordan det er at være barn og ung. Vi har en vision om, at børn og unge vokser op i tryghed og med en tro på, at de er med til at forme deres eget liv og den fremtid, de bliver en del af. Når vi kender og forstår børn og unges perspektiver, har vi bedre mulighed for at skabe en fælles virkelighed, hvor børn og unge trives og udvikler sig, siger borgmester Trine Græse.

Yderligere information:

Borgmester Trine Græse via kommunikationschef Ulla Baden, mobil: 22 76 56 22


FAKTA:
UNICEF’s Børnevenlige byer har eksisteret i Danmark siden 2018. En kommune der certificeres som børnevenlig af UNICEF, skal som minimum leve op til følgende:

  • Kommunen skal iværksættes tiltag, som fremmer lige muligheder for alle grupper af børn.
  • Kommunen skal dokumentere resultater, der sikrer barnets ret til at blive respekteret, hørt og føle sig tryg samt barnets ret til et godt fritidsliv og kernevelfærdsydelser.
  • Kommunens børn og unge skal inddrages systematisk og reelt i alle relevante lokale anliggender.

Maria Westh

  • Head of External Communications, UNICEF Danmark