Støt

Børnenes Dag i skyggen af krige og konflikter

Når Børnenes Dag markeres på mandag sker det på et bagtæppe af voldsomme udfordringer for verdens børn. Krige og konflikter har kostet tusindvis af børn livet og fordrevet endnu flere. Oversvømmelser og tørker har frataget millioner af børn deres faste holdepunkter i hverdagen – et trygt hjem, de daglige måltider og skolegang.

Aktuelt er verdens øjne rettet mod Gaza, hvor mindst 4500 børn er blevet dræbt, og flere end 700.000 er fordrevet fra deres hjem. Børnene her står i en humanitær krise med akutte behov, der sjældent er set lige, om som er svære at møde. UNICEF er netop kommet med en ny vurdering af, hvor mange penge, der skal bruges for at imødekomme de akutte behov. Og denne såkaldte appel er næsten 8-doblet, siden krigen blev indledt for godt en måned siden.

Men også i Ukraine har millioner af børn fået frataget deres normale liv som følge af krig – for ikke at tale om krigene i Sudan, Syrien, Yemen og Etiopien for blot at nævne nogle. Ikke siden Anden Verdenskrig har der været så mange væbnede konflikter i verden, viser tal fra FN.

Også klimakrisen rammer verdens børn hårdt – og den rammer uretfærdigt. For det er særligt børn i de lande, der er mindst skyld i klimaforandringerne, der rammes hårdest af ekstremt vejr. Følgerne heraf kan betyde mangel på adgang til rent vand og knaphed på fødevare. Nye tal fra UNICEF viser, at hvert tredje barn i verden bor i områder, hvor klimakrisen har ført til alvorlig mangel på rent vand.

Samtidig står det klart, at næsten 90 pct. af dem, der rammes af sygdomme, der kan tilskrives klimakrisen, er børn under 5 år.

Det forandrede vejr som følge af klimakrisen fører også til skolelukninger og forhindrer børn i at komme i skole, fordi vejene er blokerede.

Det seneste årti er der sket fremskridt i forhold til at øge adgang til uddannelse og skole på alle niveauer. Og især et stigende antal piger, der er kommet i skole, er noget at glædes over. Men COVID-19 pandemien udfordrede dette fremskridt, og mange lande har fortsat en del at indhente. Pandemien har dermed været medskyldig i, at to tredjedele af børn i verdens lav- og mellemindkomstlande i dag ikke kan læse og forstå en simpel tekst, når de fylder 10 år.

Også på sundhedsområdet er udviklingen gået den forkerte vej. Ser vi på antallet af børn verden over, der går glip af livsvigtige vacciner, har vi oplevet det største tilbageslag i 30 år, viste tal fra UNICEF tidligere på året.

Vi er halvvejs mod 2030, hvor FN’s 17 Verdensmål efter planen skal være indfriet – og det går mildest talt ikke godt. Kun 15 procent af målene er på rette vej. Og zoomer vi ind på de Verdensmål, der omhandler børn og unges rettigheder, sundhed og trivsel, er to tredjedele af målene uden de nødvendige fremskridt.

Hvis det nuværende tempo fortsætter, vil kun 60 lande – hvor kun en fjerdedel af verdens børn bor – have opfyldt deres mål i 2030. Det betyder, at 1,9 milliarder børn i 140 lande ikke vil nyde godt af de fremskridt, som verdenssamfundet stillede dem i udsigt, da verdensmålene blev vedtaget i 2015.

Børnenes Dag i FN-Byen
Mandag den 20. november samler UNICEF Danmark og UNICEF Supply Division erhvervsledere, politiske beslutningstagere, eksperter, meningsdannere, unge stemmer, civilsamfundet og ikke-statslige organisationer til et event i FN-Byen for at markere årsdagen for børnekonventionens vedtagelse i 1989.

På hovedscenen vil den britiske økonom Kate Raworth, forfatter til bogen ’Doughnut-økonomi’, give sit syn på verdens mange kriser med et særligt fokus på implikationerne for børn. Derefter vil Selma de Montgomery fra Den Grønne Ungdomsbevægelse og Maya-Natuk Rohmann Fleischer, der er klimaaktivist i Grønland, fortælle om deres kamp for klimaet.

Sidsel Marie Kristensen, CEO i LEGO Fonden, vil fra scenen give sit bud på, hvorfor Verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse kan være nøglen til at lykkes med mange af de andre verdensmål.

UNICEFs Børnepris
Traditionen tro uddeles UNICEFs Børnepris på Børnenes Dag. De nominerede til årets pris har været Den Grønne Ungdomsbevægelse, ’Lær for Livet’ og Spejderne, alle kendt for deres utrættelige arbejde med at berige livet for børn og unge i Danmark. Vinderen offentliggøres fra scenen omkring kl. 14.30.

Go Blue
Når mørket falder på mandag aften, vil en lang række bygningsværker blive oplyst i blåt for at markere Børnenes Dag og opbakningen til børnerettighederne.

I år vil følgende bygningsværker blive lyst op:

  • Storebæltsbroen
  • Industriens Hus
  • Kulturtårnet på Knippelsbro
  • Herning Kongrescenter
  • Jyske Bank Boxen
  • Messecenter Herning
  • UNICEFs Verdenslager i København
  • Pandoras hovedkontor i København

Maria Westh

  • Head of External Communications, UNICEF Danmark