Støt

43 millioner børn fordrevet af vejrrelaterede katastrofer de seneste seks år

Ifølge en ny rapport fra UNICEF har vejrrelaterede katastrofer de seneste seks år drevet 43 millioner børn på intern flugt i 44 lande. I løbet af de næste 30 år forventes alene oversvømmelser af floder at fordrive 96 millioner børn fra deres hjem.

UNICEF-rapporten ”Children Displaced in a Changing Climate” er den første globale analyse af antallet af børn, der er fordrevet fra deres hjem på grund af vejrrelaterede katastrofer som oversvømmelser, storme, tørke og naturbrande. Tallene baserer sig på perioden fra 2016 til 2021, men ser også på fremskrivninger for de næste 30 år.

Oversvømmelser og storme er skyld i godt 41 millioner – eller 95 procent – af de tilfælde, hvor børn er blevet drevet på flugt i deres land i den pågældende periode, mens tørke har resulteret i 1,3 millioner fordrevne børn med Somalia blandt de hårdest ramte lande. Skovbrande har i den seksårige periode medført, at 810.000 børn har måtte flygte fra deres hjem; de fleste i Canada, Israel og USA.

”Hver gang et barn er tvunget til at flygte fra sine trygge omgivelser på grund af den ene eller anden naturkatastrofe, er der stor risiko for at barnet bliver påvirket negativt på flere punkter. Situationen skaber ofte frygt for barnets og familiens akutte situation og bekymring for fremtiden, ligesom det påvirker negativt og kan give mistrivsel, når hverdagen forstyrres og skolegang ofte afbrydes i kortere eller længere tid,” siger Susanne Dahl, generalsekretær i UNICEF Danmark.

Stort behov for handling

Efterhånden som klimaforandringerne eskalerer og verden oplever flere ekstreme vejrfænomener og rekorder, som vi har set det med temperaturerne denne sommer, så vil også antallet af børn, der er tvunget til at migrere, stige. Det anslås i den nye rapport, at oversvømmelser kan risikere at drive næsten 96 millioner børn på flugt i løbet af de næste 30 år, baseret på nuværende klimadata.

”Der er ingen tvivl om, at klimakrisen kommer til at sætte et afgørende aftryk på vores børns fremtiden. Den gode nyhed er, at vi har værktøjerne og den viden, der skal til for at vi kan reagere på den voksende udfordring. Den dårlige nyhed er, at vi handler alt for langsomt. Vi er både nødt til at styrke indsatsen for at bremse og mindske klimaforandringerne, hvor vi stadig kan. Men lige så vigtigt, så skal vi forberede udsatte lokalsamfund bedst muligt på at beskytte børn, når vejrrelaterede katastrofer rammer”, siger Susanne Dahl, generalsekretær for UNICEF Danmark.

Rapporten fastslår, at børn er mindre udsatte, når regeringer er i stand til at varsle om klimakatastrofer tidligt og dermed iværksætte en sikker evakuering inden katastrofen sætter ind. Derfor er regeringers evne til at respondere til klimakatastrofer essentiel for børns sikkerhed.

UNICEFs opfordring op til COP28

Mens verdens ledere forbereder sig på at mødes på COP28 i Dubai i november, opfordrer UNICEF derfor indtrængende regeringer, donorer, udviklingspartnere og den private sektor til at iværksætte følgende tiltag for at beskytte børn og unge, der er i risiko for at opleve migration pga. vejrrelaterede katastrofer:

BESKYT børn og unge mod virkningerne af klimaforandringer, naturkatastrofer og fordrivelse ved at sikre, at uddannelse, sundhed, ernæring, social beskyttelse og børnebeskyttelse er bæredygtige, hårdføre og inkluderende, herunder for dem, der allerede er fordrevet fra deres hjem.

FORBERED børn og unge til at leve i en klimaforandret verden ved at forbedre deres tilpasningsevne og modstandsdygtighed og muliggøre deres deltagelse i at finde inkluderende løsninger.

PRIORITER børn og unge – også dem, der allerede er flyttet fra deres hjem – i katastrofe- og klimaindsats og finansiering, humanitær og udviklingspolitik og investeringer for at forberede en fremtid, der allerede sker.

Maria Westh

  • Head of External Communications, UNICEF Danmark