Støt

Link til Børnetopmøde 2022 (ID:58850)

Børnetopmøde 2022

 

Årets tema: Klima og børns rettigheder

Børnetopmødet er et unikt event, som afholdes for UNICEF Rettighedsskoler. Arrangementet harvundet stor anerkendelse bredt i Danmark. Formålet er at træne børn til at deltage aktivt ibeslutningsprocesser, som vedrører deres hverdag ud fra et rettighedsperspektiv.

 

https://youtu.be/yfY0Fyeo_FI

Se eller gense den gode dag på Børnetopmødet i FN Byen 2022.

Et tema med både bekymring og håb

Børns rettigheder handler også om klima. Alle børn har ret til at vokse op i et trygt og sikkert klima og til at have et sundt og godt liv, og børn har ret til at blive hørt og inddraget i klimadebatten.

Det er et tema, som mange børn og unge er engagerede i, og som både kan give anledning til bekymringer, men heldigvis også til håb.

Er din skole bæredygtig?

På Børnetopmødet 2022 vil vi kigge nærmere på nærmiljøet. Er din skole, din by og dine lokale omgivelser bæredygtige, og hvordan kan vi blive endnu bedre til at tage klimavenlige valg i hverdagen?

Børn og voksne har et fælles ansvar for at debattere klima og for at finde bæredygtige løsninger frem gennem samarbejde. Det vil vi arbejde med på årets Børnetopmøde.

Sammen vil vi få ideer og finde løsninger, så alle kan få deres helt egen og konkrete handlingsplan med.

Det Nationale RettighedsrådDet Nationale Rettighedsråd er det øverste talerør for Rettighedsskolerne. De sammensættes på ny hvert efterår, og præsenteres på Børnetopmødet.

Støt vores arbejde for børns rettigheder

Læs mere om børnetopmødet