Støt

Link til Børnetopmøde 2021 (ID:58923)

Børnetopmøde 2021

 

Årets tema: Rettigheder Online

Børnetopmødet er et unikt event, som afholdes for UNICEF Rettighedsskoler. Arrangementet har vundet stor anerkendelse bredt i Danmark.Vi forventer i alt ca. 400 børn og voksne fra UNICEF´s Rettighedsskoler deltagere.

 

https://youtu.be/3YbrKaAMg8E

Rettigheder Online

Børn og unge er vant til at begå sig på nettet. De shopper, de chatter, de undervises, de deler og de søger. De går ikke på nettet – de ER på nettet. Deres platform er digital. FNs Børnekonvention gælder også, når de er online. Børnene har ret til beskyttelse, til privatliv, til information og meget mere.

Formålet med Børnetopmødet er at træne børn til at deltage aktivt i beslutningsprocesser, som vedrører deres hverdag ud fra et rettighedsperspektiv.

https://youtu.be/3YbrKaAMg8E

Ved årets Børnetopmøde vil vistille skarpt på …

 

Børns rettigheder

– gælder også online

Adfærden på nettetAdfærden på nettet kan hæmme den demokratiske dannelse af børn og udgøre en trussel mod børns rettigheder. Nogle ytringer kan udløse en viral “shitstorm”, andre kan give anledning til hadefulde kommentarer og digitale krænkelser.

De bagvedliggende algoritmerMange børn er ikke opmærksomme på, de fodspor (cookies), de afsætter og er ikke bekendt med de bagvedliggende algoritmer. Nettet kan opleves gratis, men børnene betaler i form af at afgive deres data, som bruges kommercielt.

Den demokratisk dannelseDe sociale medier og internettet er en kæmpe søgemaskine, en database for alverdens information og viden, en mulighed for at netværke og opretholde sociale og vigtige relationer og udvikle sig. Men de resultater, børn får, når de søger, er afhængige af de fodspor, de har sat. Hvad betyder det for deres demokratiske dannelse?

DEN GODE VEN ONLINEPå årets Børnetopmøde vil vi lave handlingsplaner for, hvordan man er DEN GODE VEN ONLINE

						
							

acf_layout_infographics

stdClass Object ( [type] => code_block [element] => acf_layout_infographics [content] => )

Arrangementets forløb

Årets tema, vinkler og perspektiver besluttes med bidrag fra børn fra Rettighedsskolerne. Ud fra det fastlagte tema, beslutter deenkelte skoler sig for noget, de gerne vil ændre på i skolen eller i lokalområdet- fx at en skole vilgøre noget ved negative beskeder på nettet, krænkende adfærd eller oplevede digitale overgreb.

 

Vi har fokus på tre væsentlige elementer under Børnetopmødet

• Træning i modet til at udtrykke sig • Udvikling gennem refleksion og samskabelse • Visioner fører til konkrete handlingsplaner og resolutioner

Struktur og planlægning

Vi anvender 4H-modellen og processen med, at hver skole laver en færdig plan, man efterfølgende tager med hjem til sin skole. Med denne tidlige invitation opfordrer vi alle Rettighedsskoler til at få både Børnetopmøde og Børnenes (kamp)dag med i årets planlægning.

Hjemmearbejde

Som optakt til Børnemødet skal Rettighedsrådet på skolerne sætte sig ind i årets tema og beslutte, hvad der kan gøres på skolen og i lokalsamfundet. Beskriv deres idéer og mål – med andre ord skal eleverne forberede Hvad i 4H-modellen. De skal tage udgangspunkt i et af følgende tre undertemaer:

  1. Dine og mine grænser.
  2. Hvorfor er intet gratis selvom SoMe ikke koster noget?
  3. Den gode online ven. Gode vs dårlige dage på nettet.

Det er vigtigt, at eleverne bliver klædt på til at være på topmøde. Det er godt, hvis skolerne på forhånd har talt om, hvor de kan gøre på deres skole for at imødekomme nogle af temaerne ovenfor.

Det Nationale Rettighedsråd

Det Nationale Rettighedsråd er det øverste talerør for Rettighedsskolerne. De sammensættes på ny hvert efterår, og præsenteres på Børnetopmødet.

Støt vores arbejde for børns rettigheder

Læs mere om børnetopmødet