Arv og testamente

- Del din arv med verdens børn"Det er en stor beslutning at skrive testamente.
Det er også en vigtig beslutning og noget, der kan få stor betydning for andre.
Mange betænker naturligt børn og nærmeste familie, men et testamente giver også mulighed for at være med til
at skabe en bedre fremtid for alle verdens børn, når du ikke selv er her længere."


- Susanne Dahl, generalsekretær i UNICEF Danmark

Der er mange situationer, hvor det kan være en god idé at oprette et testamente - bl.a. så du selv bestemmer, hvordan din arv bliver fordelt.
Et testamente er desuden en stor hjælp for dine efterladte.

Tag stilling til din arv
Dette skal du overveje

I dit testamente tager du stilling til, hvem der skal arve. Opretter du ikke et testamente, bestemmer arveloven.

Dette skal du tage stilling til

Få styr på arvereglerne

Hvem arver efter dig, hvis du er gift? Hvad hvis du ikke har nogle arvinger? Hvad er 30%-løsningen?

Bliv klogere på reglerne

Guide: Opret testamente

Det er hverken svært eller dyrt at oprette et testamente - og giver du noget af din arv til UNICEF, betaler vi for oprettelsen.

Gode råd til testamentet

 

Få gode råd til oprettelse af et testamente og arvedonationer

Få gratis information her

Hvis du vælger at give en del af din arv til UNICEF, går pengene som regel til vores langsigtede arbejde for børn i hele verden.
UNICEF kæmper for børns liv og rettigheder, forbørn har ret til et værdigt liv og skal ikke dø af sygdomme, der let kan behandles.
Børn må ikke udnyttes eller udsættes for overgreb. De har ret til at være trygge, og de har ret til at komme i skole.
For millioner af børn er UNICEF den hjælpende hånd, der gør, at de overlever og får en værdig start på livet.

 

Din arv kan redde liv

At donere en del af din arv til et humanitært formål kan være dit personlige præg på, hvad der skal ske med din arv. Det koster dig ikke noget at give en del af din arv til UNICEF, men det viser stor omsorg for verdens børn. Du er for eksempel med til at sikre børn rent vand, livreddende vacciner eller en tryg skolegang. Det er altafgørende for, hvordan deres liv former sig. Sådan fordeler vi hjælpen 

Støt UNICEF og giv dine arvinger mere

Ved at give 30% til velgørenhed kan dine pårørende faktisk ende med at få f lere penge udbetalt. Hvis du skriver i dit testamente, at en organisation skal arve 30% af din arv på betingelse af, at organisationen til gengæld betaler bo- og tillægsboafgift for de øvrige arvinger, får dine arvinger de sidste 70% uden at skulle betale den boafgift, som de ellers skal. Det betyder, at de i sidste ende får flere penge udbetalt, end hvis de alene arvede alt efter dig og selv skulle betale boafgiften.
Læs mere om 30%-reglen.

Lad begravelsen redde liv


Send et valgfrit beløb på MobilePay til 123406. Så giver du en livreddende gave i stedet for blomster.

Husk at skrive afdødes navn i kommentarfeltet inde i MobilePay.

.

GRATIS: HØR MERE OM ARV OG TESTAMENTE

I UNICEF Danmark arrangerer vi løbende informationsmøder om arv og testamente rundt omkring i landet – det hele er gratis, og du er inviteret!

På møderne fortæller en lokal advokat alt om arv og testamente, herunder arveloven, arveregler og om vigtigheden af at få skrevet et testamente samt alt det praktiske i denne forbindelse. Til sidst informerer advokaten om muligheden for at donere til velgørenhed.

Du får desuden mulighed for at høre mere om UNICEFs arbejde for børnene og for at stille de spørgsmål, du måtte have til ovenstående, så du føler dig tryg ved hele processen, når du tager hjem fra mødet.

Det plejer at være en hyggelig dag eller aften, og du kan samtidig møde os og en masse andre deltagere, der ligesom dig går med spørgsmål og tanker om arv og testamente.

Vi glæder os til at møde dig!

Læs mere og se tid og sted her

Kontakt vores arveansvarlige for mere information
Tine Christoffersen
UNICEF Danmark
T: 35 27 38 38
M: tchristoffersen@unicef.dk

Giv mere til dine arvinger

Ved at give 30% til velgørenhed kan dine pårørende faktisk ende med at få flere penge udbetalt.

Hvis du skriver i dit testamente, at en organisation skal arve 30% af din arv på betingelse af, at organisationen til gengæld betaler bo- og tillægsboafgift for de øvrige arvinger, får dine arvinger de sidste 70% uden at skulle betale den boafgift, som de ellers skal. Det betyder, at de i sidste ende får flere penge udbetalt, end hvis de alene arvede alt efter dig og selv skulle betale boafgiften.

Dette er en god idé, hvis:

 • Du er enlig
 • I er et par uden børn
 • Du ikke har børn eller børnebørn

For har man ikke en partner eller børn, vil man i stedet ofte efterlade arven til søskende, niecer, nevøer, venner m.fl. som alle skal betale den høje boafgift på 36,25%. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl eller ønsker at høre nærmere om 30%-løsningen.

Hvem arver efter dig, hvis du er gift? Hvad hvis du ikke har nogle arvinger? Hvad er 30%-løsningen?
Test dig selv og bliv lidt klogere på reglerne...

.

Hanne Lisbeth Gravgaard

“Det betyder noget for mig, at jeg ved, at jeg i mit liv har bidraget til at gøre en forskel” siger Hanne Lisbeth Gravgaard

Hun har selv mistet en søn og har gennem hele sit professionelle liv arbejdet for og med børn. Nu har hun skrevet et testamente, så hun er sikker på, at en del af hendes arv kommer til at gå til børn gennem UNICEF.

Læs hele interviewet her

 

Et trygt samarbejde

UNICEF Danmark er en del af Det Gode Testamente, som er et samarbejde mellem 44 af Danmarks velgørende organisationer. Det Gode Testamente samarbejder med advokater, som alle er medlemmer af Danske Arveretsadvokater eller Danske Familieadvokater. Advokaterne er fordelt bredt ud over hele landet, så du kan altid finde en lokal advokat med speciale i familieformue, arv og testamenter.

Læs mere om Det Gode Testamente

Det Gode Testamente

 

Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Det er afgørende at oprette et testamente, hvis du ønsker, at din arv ikke udelukkende bliver fordelt efter arveloven. Dette kan været tilfældet, hvis du:

 • Ønsker at gøre dine børns arv til særeje, så de i tilfælde af skilsmisse ikke skal dele med deres ægtefælle.
 • Ønsker at stille din ægtefælle bedre, end hvis arveloven alene følges.
 • Ønsker, at din partner skal arve, selvom I ikke er gift.
 • Ønsker, at dine børnebørn eller oldebørn skal arve.
  Selv vil bestemme, hvad der skal ske med dine værdier.
 • Ønsker, at en ven eller en velgørende organisation skal modtage en del af din arv

Hvad koster det at oprette et testamente?

Hvis du betænker UNICEF i dit testamente og får advokaten til at sende et eksemplar af det til os, så betaler vi advokatomkostningerne – dog er tilskuddet skattepligtigt. Og når testamentet skal underskrives hos notaren, skal du betale 300 kr.

Hvad kan jeg bestemme over i mit testamente?

Har du ægtefælle og/eller børn, har de ifølge arveloven ret til 25 procent af arven. De resterende 75 procent kan du selv råde over og for eksempel vælge at betænke andre slægtninge, en ven eller en god sag.

Hvad skal et testamente indeholde?

De formelle krav til et testamente er, at det skal være skriftligt og underskrives af en notar eller to vidner, der ikke selv er betænkt i testamentet. Du kan i princippet selv skrive dit testamente, men der kan være forhold, som du ikke selv har tænkt på, og som kan have stor betydning for testamentet – ikke mindst for de efterladte. En forkert formulering kan i værste fald føre til, at dine ønsker ikke bliver opfyldt. Derfor anbefaler vi, at du får hjælp fra en advokat.

Hvordan kan jeg testamentere til UNICEF?

Hvis du ønsker at give en del af din arv til UNICEF, skal du oprette et testamente. Du kan vælge at give et bestemt beløb eller en procentdel af din samlede formue. Hvis du ikke efterlader dig ægtefælle eller børn, der automatisk er arveberettigede, er det også muligt at betænke UNICEF med hele din arv.

Du er altid velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak med vores arveansvarlige, Tine Christoffersen, på tlf. 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk

Hvad er minimumsbeløbet?

Intet beløb er for småt! Selv en lille arv gør en stor forskel for børnene. Du behøver heller ikke vælge et konkret beløb, du kan blot skrive en procentdel af din arv ind. Vi er taknemmelige uanset beløb.

Hvad er boafgift, og hvem betaler boafgift af arven?

Boafgift hed tidligere arveafgift og er en afgift, som arvinger skal betale til staten, når de arver. Afgiften afhænger af arvens størrelse og din relation til den enkelte arving. Som hjælpeorganisation skal UNICEF ikke betale boafgift, når vi arver. Vælger du at betænke UNICEF i dit testamente, går hele beløbet således til vores arbejde for børn i nød. Ægtefæller betaler heller ikke nogen afgift.

Børn, børnebørn, oldebørn og forældre skal betale 15% i boafgift for den del af arven, der er større end 321.700 kroner (2023). Alle andre skal også betale 15 procent i boafgift for den del af arven, der er større end 321.700 kroner (2023) og desuden en tillægsboafgift på 25 procent af hele arven.

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarvinger er din ægtefælle og dine børn. Har du børnebørn og går et barn bort før dig, vil barnets børn (dine børnebørn) indtræde som tvangsarvinger i stedet. Disse skal arve en vis del af arven efter dig. Dette kaldes tvangsarven.

Hvem er mine legale arvinger?

Dine legale arvinger er dine nærmeste familiemedlemmer. Deres ret til at arve er efter arveloven fordelt i 3 arveklasser:

 1. Arveklasse: Ægtefælle, børn og børnebørn
 2. Arveklasse: Forældre, søskende og søskendes efterkommere
 3. Arveklasse: Bedsteforældre og deres børn

Er der ingen arvinger i 1. Arveklasse, går arven videre til arvinger i 2. Arveklasse. Er der ingen arvinger i hverken 1., 2. eller 3. Arveklasse, går hele arven til staten, medmindre der er oprettet et testamente.

Kan jeg ændre eller fortryde et testamente?

Ja! Du kan til enhver tid ændre dit testamente. Det kan blandt andet være relevant, hvis din livssituation forandrer sig.

Skal mine arvinger underrettes om mit testamente?

Nej. Du behøver ikke underrette dine arvinger om, at du har skrevet testamente.

Hvis jeg testamenterer til UNICEF, hvad bliver pengene så brugt til?

Hvis du vælger at give en del af din arv til UNICEF, går pengene som regel til vores langsigtede arbejde for børn i hele verden.

Vi arbejder med langsigtede udviklingsprojekter og nødhjælp i mere end 150 af verdens fattigste lande, hvor børns rettigheder og muligheder i livet ikke er, som de burde være.

Vi redder børns liv, fra de er inde i deres mors mave, til deres voksenliv begynder. Vi samarbejder med regeringer og beslutningstagere, og fordi UNICEF er en del af FN, har vi gennemslagskraft og mulighed for at sidde med ved forhandlingsbordet og få afgørende indflydelse på børns levevilkår.

UNICEF er til stede i over 190 lande og territorier, og derfor kan vi både arbejde med akut nødhjælp og med langsigtet udvikling. Vi prioriterer børn i udsatte positioner, uanset hvor de er, og hvor svære de er at nå. Børn har ret til at leve og overleve, og derfor arbejder vi på at nedbringe børnedødeligheden og forbedre børns sundhed. Børn har ret til et trygt liv og en lovende fremtid. Derfor arbejder vi for at beskytte børn mod overgreb og for at give dem adgang til uddannelse.

Ønsker du at vide mere om at give en del af din arv til UNICEF, er du altid meget velkommen til at kontakte vores arveansvarlige, Tine Christoffersen, på tlf. 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk

Brænder du for et særligt formål eller område, så siger du bare til – så finder vi selvfølgelig ud af det.

Hvad med andre værdier som smykker, møbler og andre genstande?

Vi anbefaler, at du opretter et indbotestamente, hvis du har personlige genstande, som skal gå til en person eller organisation