Børn sidder på ladet af en bil og griner i aftensolen

Arv og testamente

- en lille del kan gøre en stor forskel

 

Det er en stor beslutning at skrive testamente. For med et testamente sikrer du, at din arv bliver fordelt efter dine ønsker.
Mange betænker naturligt børn og nærmeste familie. Men et testamente giver også mulighed for at
skabe en bedre fremtid for verdens børn.

 

Der er mange situationer, hvor det kan være en god idé at oprette et testamente - bl.a. så du selv bestemmer hvordan din arv bliver fordelt.
Selvom du ikke er formuende, er et testamente også en stor hjælp for dine efterladte.

Tag stilling til din arv
Hvad skal du overveje?

I dit testamente tager du stilling til, hvem der skal arve? Opretter du ikke et testamente, bestemmer arveloven.

Hvad skal du tage stilling til?

Har du styr på arvreglerne?

Hvem arver efter dig, hvis du er gift? Og hvad hvis du ikke har nogle arvinger? Hvad er 30% løsningen?

Bliv klogere på reglerne

Oprettelse af et testamente

Det er hverken svært eller dyrt at oprette et testamente. Giver du en arvedonation betaler UNICEF en del af oprettelsen.

Gode råd til testamentet

 

Få gode råd til oprettelse af et testamente og arvedonationer

Bestil arvefolder
 

UNICEF kæmper for børns liv og rettigheder. De har ret til et værdigt liv. De må ikke dø af sygdomme, der let kan behandles.
De må ikke udnyttes eller udsættes for overgreb. Børn har ret til at være trygge, og de har ret til at komme i skole.
For millioner af børn er UNICEF den hjælpende hånd, der gør, at de overlever og får en ordentlig start på livet.

 

 

Din arv kan redde liv

At donere en del af din arv til et humanitært formål, kan være dit personlige præg på, hvad der skal ske med din arv. At betænke UNICEF i dit testamente koster dig ikke noget nu, men vil være en stor gave og omsorg for verdens børn fremover. Du kan for eksempel sikre børn rent vand, livreddende vacciner eller en tryg skolegang, der er altafgørende for, om de får en chance her i livet.

 

Fordele ved arvedonationer

Ved at give 30% til velgørenhed, kan dine pårørende faktisk ende med at få flere penge udbetalt. Hvis du skriver i dit testamente, at en organisation skal arve 30% af din arv på betingelse af, at organisationen til gengæld betaler bo- og tillægsboafgift for de øvrige arvinger, får dine arvinger de sidste 70% uden at skulle betale den boafgift, som de ellers skal. Det betyder, at de i sidste ende får flere penge udbetalt, end hvis de alene arvede alt efter dig og selv skulle betale boafgiften.

UNICEF er verdens mest udbredte og indflydelsesrige børneorganisation. Vi arbejder i flere lande og redder flere børns liv end nogen anden humanitær organisation.

Lad begravelsen redde liv


Send et valgfrit beløb på MobilePay til 123406. Så giver du en livreddende gave i stedet for blomster.

Husk at skrive afdødes navn i kommentarfeltet inde i MobilePay.
 

 

UNICEF Danmark afholder løbende arrangementer rundt omkring i landet, hvor du kan møde os.

Fælles for arrangementerne er, at en medarbejder fra UNICEF Danmark, holder et oplæg om UNICEFs vigtige arbejde. Et af emnerne vil omhandle mulighederne for at donere en del af sin arv til velgørende formål. Giver man en del af sin arv til UNICEF, er man blandt andet med til at sikre børn rent vand, livreddende vacciner eller en tryg skolegang, hvilket er altafgørende for en god fremtid.

Efter oplægget vil en lokal advokat med indsigt i arveret og testamente fortælle om alt det praktiske, og til sidst får du og de andre deltagende mulighed for at stille spørgsmål.

Læs mere om arrangementerne.

Kontakt vores arveansvarlige for mere information
Tine Christoffersen
UNICEF Danmark
T: 35 27 38 38
M: tchristoffersen@unicef.dk

 

Hvem arver efter dig, hvis du er gift? Og hvad hvis du ikke har nogle arvinger? Hvad er 30% løsningen?
Test dig selv og bliv lidt klogere på reglerne ...

 
 

Hanne Lisbeth Gravgaard

“Det betyder noget for mig, at jeg ved, at jeg i mit liv har bidraget til at gøre en forskel”, siger Hanne Lisbeth Gravgaard

Hun har selv mistet en søn, og har gennem hele sit professionelle liv arbejdet for og med børn. Nu har hun skrevet et testamente, så hun er sikker på, at en del af hendes arv kommer til at gå til børn gennem UNICEF.

Læs hele interviewet her
 

Et trygt samarbejde

UNICEF Danmark er en del af Det Gode Testamente, der er et samarbejde skabt i fællesskab af 44 velgørende organisationer, som er gået sammen for at være bedre til at hjælpe og støtte dig, der overvejer at testamentere til velgørenhed.

Læs mere om Det Gode Testamente.

Det Gode Testamente

 

Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Hvis du gerne vil have indflydelse på, hvad der skal ske med arven efter dig.
Hvis du ønsker, at bestemte personer, organisationer eller formål skal arve.
Hvis du er ugift og vil sikre din samlever.

Hvordan kan jeg testamentere til UNICEF?

Hvis du ønsker at testamentere en del af din arv til UNICEF, skal du oprette et testamente. Du kan vælge at testamentere et bestemt beløb eller en procentdel af din samlede formue. Hvis du ikke efterlader dig ægtefælle eller børn, der automatisk er arveberettigede, er det også muligt at betænke UNICEF med hele din arv. Få en uforpligtende snak om, hvad du skal gøre, ved at kontakte arveansvarlig Tine Christoffersen hos UNICEF Danmark på telefon 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk.

Hvad kan jeg bestemme over i mit testamente?

Har du ægtefælle og/eller børn, har de ifølge arveloven ret til 25 procent af arven. De resterende 75 procent kan du selv råde over og for eksempel vælge at betænke andre slægtninge, en ven eller en god sag.

Hvad koster det at oprette et testamente?

Der er ikke nogen fast pris for, hvad det koster at få oprettet et testamente hos en advokat. Det afhænger af den tid, advokaten skal bruge på det. I langt de fleste tilfælde er det helt enkelt og kun en lille udgift i forhold til den tryghed, det er at vide, at du har sikret, at din arv går til det, du ønsker. Vælger du at betænke UNICEF i dit testamente, betaler vi gerne omkostningerne til advokaten ved oprettelse af et almindeligt testamente.

Hvad skal et testamente indeholde?

De formelle krav til et testamente er, at det skal være skriftligt og underskrives af en notar eller to vidner, der ikke selv er betænkt i testamentet. Du kan i princippet selv skrive dit testamente, men UNICEF anbefaler, at du henvender dig til en advokat for at sikre, at dit testamente bliver udformet korrekt.

Hvad er boafgift, og hvem betaler boafgift af arven?

Boafgift kaldes også arveafgift og er en afgift, som arvinger skal betale til staten, når de arver. Afgiften afhænger af arvens størrelse og af, hvordan man er i familie. Som hjælpeorganisation skal UNICEF ikke betale boafgift, når vi arver. Vælger du at betænke UNICEF i dit testamente, går hele beløbet således til vores arbejde for børn i nød. Ægtefæller betaler heller ikke nogen afgift.

Den nærmeste familie skal betale 15 procent i boafgift for den del af arven, der er større end 312.500 kroner (2022). Alle andre skal også betale 15 procent i boafgift for den del af arven, der er større end 312.500 kroner (2022) og desuden en tillægsboafgift på 25 procent af hele arven.

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarv er den del af ens formue, som man ikke selv kan råde over i testamentet, fordi ens arvinger har krav på at få den. Tvangsarven udgør 25 procent af din formue. Det er kun ægtefælle, børn og børns efterkommere, der er tvangsarvinger.

Hvem er mine legale arvinger?

Dine legale arvinger er dine nærmeste familiemedlemmer. Deres ret til at arve er efter arveloven fordelt i 3 arveklasser:

  1. Arveklasse: Ægtefælle, børn og børnebørn
  2. Arveklasse: Forældre, søskende og søskendes efterkommere
  3. Arveklasse: Bedsteforældre og deres børn

Er der ingen arvinger i 1. Arveklasse, går arven videre til arvinger i 2. Arveklasse. Er der ingen arvinger i hverken 1., 2. eller 3. Arveklasse, går hele arven til staten, medmindre der er oprettet et testamente.

Kan jeg ændre eller fortryde et testamente?

Du kan til enhver tid ændre dit testamente. Det kan blandt andet være relevant, hvis din livssituation forandrer sig.

Hvordan bliver pengene brugt?

Din støtte går til UNICEFs arbejde for børns liv, trivsel og udvikling. UNICEF er verdens største humanitære børneorganisation. Vi arbejder med langsigtede udviklingsprojekter og nødhjælp i mere end 150 af verdens fattigste lande, hvor børns rettigheder og muligheder i livet ikke er, som de burde være. Vi prioriterer de mest udsatte børn, uanset hvor de er, og hvor svære de er at nå. Børn har ret til at leve og overleve, og derfor arbejder vi målrettet på at nedbringe børnedødeligheden og forbedre børns sundhed. Børn har ret til et trygt liv og en lovende fremtid. Derfor beskytter vi børn mod overgreb og sørger for, at de får en uddannelse.

UNICEF er verdens mest indflydelsesrige børneorganisation. Vi har gennemslagskraft og samarbejder med beslutningstagere lige fra de enkelte landes regeringer til lokale græsrødder. UNICEF arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Når vi går ind i et projekt, sikrer vi, at landets regering tager ansvar, ligesom vi uddanner den lokale befolkning til at udføre det praktiske arbejde og køre projektet videre.

UNICEFs arbejde er baseret på bidrag fra regeringer, virksomheder, fonde og private.

Ønsker du at vide mere om at testamentere til UNICEF, er du meget velkommen til at kontakte arveansvarlig Tine Christoffersen hos UNICEF Danmark på telefon 35 27 38 38 eller på arv@unicef.dk