Vi bekæmper børnearbejde

Hjem » Alle børn skal lære og uddanne sig » Vi bekæmper børnearbejde

Børnearbejde

Børnearbejde må ikke gå ud over børns helbred og skolegang. Lidt mere end hvert fjerde barn mellem 5 og 17 år arbejder i dag på verdensplan.

Hjælp os med at bekæmpe skadeligt børnearbejde, der forhindrer, at børn trives og får en chance for at skabe sig en fremtid!

HVORFOR ARBEJDER BØRN

Fattigdommens onde cyklus

Det er typisk fattigdom, der driver børn ud i skadeligt arbejde. Og jo fattigere en familie er, jo mere er den tvunget til at gøre for at tjene penge.

Når børnene ikke kommer i skole, lærer de ikke at læse og skrive, og så kan de måske kun få et farligt og dårligt lønnet arbejde. På den måde holdes familierne fast i fattigdommen.

 

FAKTA

Børnearbejde er skadeligt når…

  • børn lever og arbejder på gaden under dårlige forhold
  • lønnen er alt for lav
  • arbejdet gør børnene syge
  • arbejdet skader børns værdighed og selvværd, som for eksempel tvangsarbejde og seksuel udnyttelse
  • arbejdet er farligt for børnene
  • børnene arbejder så meget, at de ikke kan komme i skole

 

HVAD ER KONSEKVENSERNE?

Så skadeligt kan børnearbejde være

Arbejde på fabrikker kan give børnene forbrændinger, sygdomme i hals og næse, øjen- og øreskader samt hovedpine og hudsygdomme på grund af de kemikalier, som børnene arbejder med.

Det er også almindeligt, at børn brækker ben og arme og for eksempel får revet en finger af, når de passer farlige maskiner, hvor de kan sidde fast. Nogle børn bliver også slået og truet af deres arbejdsgivere.

Piger sælger frugt på gaden i Korhogo, Elfenbenskysten. Det er ofte fattigdom, der tvinger børn til at arbejde.

Piger sælger frugt på gaden i Korhogo, Elfenbenskysten. Det er ofte fattigdom, der tvinger børn til at arbejde.
© UNICEF/2017/Dejongh

15-årige Nurul Amin arbejder i en brøndboring i Cox Bazar, Bangladesh.

15-årige Nurul Amin arbejder i en brøndboring i Cox Bazar, Bangladesh. Mange af arbejderne er børn. Arbejdet er hårdt og kan være farligt for børnene.
© UNICEF/2017/Brown

13-årige Ahmad fra Gaza, Palæstina, arbejder hver dag med at samle murbrokker i stedet for at gå i skole.

13-årige Ahmad fra Gaza, Palæstina, arbejder hver dag med at samle murbrokker i stedet for at gå i skole. Han var nødt til at droppe ud af skolen, fordi hans far blev arbejdsløs.
© UNICEF/2017/El Baba

Ahmad og hans brødre forsørger nu familien. Det er forskelligt, hvor meget han tjener på en dag.

Ahmad og hans brødre forsørger nu familien. Det er forskelligt, hvor meget han tjener på en dag. Det kommer an på, hvor heldig han er, og hvor længe han kan holde til at arbejde.
© UNICEF/2017/El Baba

"Det er hårdt arbejde," fortæller Ahmad og fortsætter: "Jeg håber, at jeg en dag kan leve normalt uden at skulle tænke på penge og arbejde."
© UNICEF/2017/El Baba

HVAD GØR UNICEF?

Skolegang er vejen frem

UNICEF arbejder sammen med regeringer for at stoppe skadeligt børnearbejde. Blandt andet ved at deltage i lovgivningsprocesser, hvor vi bliver brugt som en vigtig sparringspartner, der taler børnenes sag.

Et af de vigtige tiltag, UNICEF altid fremhæver over for regeringerne, er at gøre skolegang gratis for alle børn. Så kan selv de fattigste børn få sig en uddannelse og bryde med den fattigdomscyklus, de ellers er fanget i, og som tvinger mange af dem ud i skadeligt børnearbejde.

UNICEF støtter også centre, der tager sig af tidligere børnearbejdere. De voksne på centrene finder børnearbejderne for eksempel på fabrikker, og så tager de dem med sig hen til centrene, hvor børnene blandt andet kommer i skole.

 

HVAD KAN DU GØRE?

Vær med til at bekæmpe skadeligt børnearbejde!

Skadeligt børnearbejde kan bekæmpes – og du kan være med!

En dreng skriver på tavlen i sit klasseværelse på en UNICEF-støttet skole i Somalia.

En dreng skriver på tavlen i sit klasseværelse på en UNICEF-støttet skole i Somalia. Skolegang er vigtigt for børns fremtid, og kan hjælpe dem med at bryde en cyklus af fattigdom. Derfor arbejder UNICEF for at få børnearbejdere tilbage i skolen.
© UNICEF/2017/Knowles-Coursin

Hjælp UNICEF med at give børn en god skolegang

Støt nu