Støt

FN’s Børnekomité: Alle lande har pligt til at sikre, at børn vokser op i rene og sunde omgivelser

Børn kan påberåbe sig en reel ret til et rent, sundt og bæredygtigt miljø. Og Danmark og andre stater skal iværksætte initiativer, der sikrer håndhævelse af denne rettighed. Så klart lyder det nu fra FN’s Børnekomité.

FN’s Børnekomité fastslår, at alle lande har en forpligtelse til at sikre børns ret til et rent, sundt og bæredygtigt miljø. Retningslinjerne er blevet offentliggjort i dag og er nummer 26 i rækken af såkaldte General Comments fra FN’s Børnekomité, som træffer afgørelser på grundlag af Børnekonventionen.

”Kort og godt sætter General Comment 26 en tyk streg under, at børn kan påberåbe sig en reel ret til et rent, sundt og bæredygtigt miljø, og at Danmark og andre stater skal iværksætte initiativer, der sikrer håndhævelse af denne rettighed. Dermed har vi nu sort på hvidt, at klimakrisen er en børnerettighedskrise,” siger Susanne Dahl, generalsekretær for UNICEF Danmark og fortsætter:

”Det er glædeligt – selvom jeg dog må minde om, at retningslinjerne hverken er overraskende eller bindende for stater. Men jeg håber, at den signalværdi, der ligger i retningslinjerne, alligevel vil være en styrkelse af børn og unges rettigheder på klimaområdet,” siger hun.

Budskabet i General Comment 26 er helt på linje med de anbefalinger, som UNICEF Danmark fremkom med i rapporten Klimakrisen og Børns Rettigheder i juli 2023, hvor UNICEF Danmark blandt andet anbefaler, at børn i langt højere grad skal inddrages i beslutningsprocesserne på både lokalt og nationalt niveau, samt at der skal laves en vurdering af aftrykket på børns rettigheder, når co2-reduktionsnedsættende initiativer indføres. Ligeledes bør der være mere bevågenhed på adgangen til at få prøvet klimaspørgsmål i konkrete retssager.

Ifølge de nye retningslinjer fra Børnekomiteen fastslås det desuden, at stater ikke kun er forpligtet til at beskytte børn og unge mod de konsekvenser af klimaforandringerne, som er mærkbare i dag – men også mod skader i fremtiden, som skyldes staters handling eller mangel på handling. Ligeledes fastslås det, at stater kan holdes ansvarlige for skader uden for egne grænser. Og så nævnes det, at børn i udsatte positioner skal have et særligt fokus og beskyttelse.

Samtidig indeholder retningslinjerne en indtrængende opfordring til alle stater om øjeblikkeligt at indlede en udfasning af kul, olie og naturgas og i stedet overgå til vedvarende energikilder, sikre en forbedring af luftkvaliteten og adgang til rent vand, omlægning af industrielt landbrug og fiskeri til produktion af sunde og bæredygtige fødevarer.

Fakta om FN’s Børnkomité

FN’s Børnekomité består af 18 uafhængige eksperter, som vælges af deltagerstaterne. Deres opgave er blandt andet at holde øje med, at de lande, der har tiltrådt Børnekonventionen og tillægsprotokollerne, opfylder deres forpligtelser.

Komitéen vurderer, om de enkelte lande gør fremskridt i forhold til at forbedre børns rettigheder, og om de overholder konventionen i landets love og praksis. Sidst Danmark blev eksamineret, var i 2017. 

Danmark tiltrådte FN’s Børnekonvention i 1991. Men konventionen er ikke ratificeret i dansk lovgivning.

Maria Westh

  • Head of External Communications, UNICEF Danmark