Stop sult!

17 millioner børns liv er i fare

Hver måned kan dine 95 kr. sørge for 19.000 liter rent vand til verdens mest udsatte børn.

Hver måned kan dine 120 kr. sørge for 50 pakker nøddemos, som redder livet for verdens mest udsatte børn.

Hver måned kan dine 270 kr. hjælpe 10 af verdens mest udsatte børn i skole med en skoletaske, kladdehæfte og blyant.

Dine 153 kr. kan købe 6 dåser mælkepulver, som giver 15 liter højenergimælk til alvorligt underernærede børn.

Dine 336 kr. kan købe 140 pakker nærende nøddemos, som redder livet for alvorligt underernærede børn.

Dine 501 kr. kan sørge for en komplet livreddende behandling af et alvorligt underernæret barn.

SULT: 17 mio. børn er i livsfare!

Lige nu er 17 millioner børns liv truet på grund af underernæring.

Vi skal handle NU for at redde deres liv.

Det står særligt slemt til i Afrika syd for Sahara, hvor børn mister livet hver dag. Tørke, sygdomme, vold og et liv på flugt gør livet utrolig vanskeligt for familierne og betyder, at alt for mange små børn dør af underernæring, inden de fylder fem år.

Den globale coronakrise har forværret situationen yderligere. Mange lande kæmper nu med fødevaremangel i kølvandet på pandemien. Børn som Aissata strømmer lige nu ind på vores klinikker. 10.000 børn under 5 år sulter ihjel hver eneste måned pga. coronakrisen, og yderligere 6,7 millioner børn vil være akut underernærede inden året slutter. Forældrene ser magtesløse til, mens deres børn langsomt forsvinder.

INGEN børn skal dø af sult! Børn som Aissata kæmper lige nu for at overleve. Men de har brug for DIN hjælp. Hurtigt!

Da Aissata på 6 måneder ankom til vores klinik i Mali, var hun så udsultet, at hun ikke længere bevægede sig. Den lille pige var ved at dø. ”Jeg var helt fortvivlet,” husker hendes far. “Jeg forberedte mig mentalt på at miste mit barn.”

Red et barns liv

For kun 501 kr. kan vi gennemføre en komplet livreddende behandling af et alvorligt underernæret barn i Etiopien. Prisen inkluderer 24-40 dages behandling med højenergimælk og beriget jordnøddemos, medicin, et tæppe, en uges mad til en forælder eller anden omsorgsperson og hospitalsudstyr som termometer, kanyler, handsker, utrintest, kateder og slanger til intubering og intravenøs behandling.

Prisen er lille, men effekten stor. Vi kan redde 9 ud 10 alvorligt underernærede børn med behandling med livreddende højenergimælk og nærende jordnøddemos.

Gemechu er 2 år gammel. Hun kommer fra Etiopien og lider af underernæring. Her får hun behandling med nærende nøddemos, så hun kan blive rask igen. © UNICEF/UN0141389/Sewunet

Her er sultkatatrofen værst for børn

Her er flest børn under 5 år alvorligt akut underernærede:

  • DR Congo: over 1 million
  • Afghanistan: 780.000
  • Sudan: 700.000
  • Etiopien: 555.000
  • Nigeria: 490.000
  • Yemen: 368.000
  • Niger: 380.000
  • Sydsudan: 292.000

Sult rammer børn og deres fremtid

Der er ingen, der rammes hårdere af sult end børn. Jo længere et sultende barn er underernæret, des større er faren for, at barnets hjerne, vækst og indlæringsevner tager permanent og uoprettelig skade.

Når vi sørger for akut hjælp, løser vi ikke bare et akut problem. Vi redder børns liv, men arbejder også langsigtet på at gøre landene mere modstandsdygtige, så de er stærkere næste gang krisen rammer.

Situationen er katastrofal for det enkelte barn, men risikerer også at sætte de ramte landes fremtid på spil. Hjælpen til børn nu og her er første skridt til at ruste børn og voksne til en bæredygtig fremtid.

Det går pengene til

Vidste du at…

UNICEF Danmark for alle verdens børn

Vi er helt afhængige af frivillige gaver og donationer

UNICEFs arbejde er ikke finansieret af FN. UNICEFs livsvigtige arbejde er kun muligt på grund af frivillige bidrag fra regeringer, fonde, virksomheder og private personer.

UNICEF Danmark for alle verdens børn

Ud af én doneret krone går kun 3 øre til administration

Når du donerer, går 78 procent til arbejdet for børn, 3 procent til administration, og resten bliver investeret i at skabe større indtægter til børn.

UNICEF Danmark for alle verdens børn

Du får skattefradrag på donationer

UNICEF Danmark er godkendt som indsamlings-organisation af SKAT. Det betyder, at når du donerer til UNICEF, kan hele dit bidrag trækkes fra i skat.

Du kan læse mere om, hvordan UNICEF Danmark anvender de indsamlede midler her.