Krig i Gaza - det gør UNICEF

GAZA-KRISEN

- det gør unicefSådan hjælper UNICEF
i Gaza

Hundredtusinder af børn er berørt af optrapningen af fjendtlighederne i Gaza og har desperat brug for humanitær hjælp. Vi er til stede i de berørte områder. UNICEF tager ikke stilling i en konflikt. Vi er altid på børnenes side og det er vi også i denne konflikt.

Situationen lige nu

Situationen er voldsom og kaotisk. Mens geværild og missiler skaber død og ødelæggelse, kæmper UNICEF for at børnene ikke skal ende som de uskyldige ofre i den drabelige konflikt. Vi arbejder målrettet for at beskytte børns rettigheder og opfylde deres basale behov i form af bl.a. medicin, mad, vand og psykosocial støtte.

Rent vand er ved at slippe op i Gazastriben, og folk er nu tvunget til at bruge beskidt vand fra brønde, hvilket øger risikoen for vandbårne sygdomme. Der rapporteres allerede om tilfælde af skoldkopper, fnat og diarré, som kan tilskrives dårlige sanitære forhold og usikkert drikkevand. Vi forventer, af situationen bliver værre og at smitsomme sygdomme spredes, hvilket er en stor trussel mod små børns overlevelse.

Eskaleringen af konflikten i Gaza-striben er katastrofal for børn og familier. Hjem er blevet ødelagt og familier revet fra hinanden. Langt over 1,7 millioner mennesker er lige nu fordrevet – halvdelen af dem børn. Mere end 5.000 børn meldes dræbt og flere tusinder er såret, mens utallige andre er blevet udsat for vold og har mistet familiemedlemmer og venner.

Intet sted er sikkert for børn, mens denne intense kamp fortsætter. For det er, som i alle krige, børnene, der lider først og lider mest.Sådan hjælper UNICEF

Siden 21. Oktober er mindst 100 UNICEF-lastbiler kommet over grænsen med nødhjælp til civilbefolkningen i Gaza. Trods ekstremt svære vilkår, sørger UNICEF og vores partnere for akutte og livreddende aktiviteter. Blandt andet har vi:

 • Genetableret vandforsyningssystemer
 • Skaffet vand til 1 million fordrevne personer, heraf 560.000 børn
 • Leveret medicin og medicinsk udstyr til hospitaler og sundhedsfaciliteter, der kan dække 194.000 patienter i en uge
 • Hjulpet 6.631 børn og omsorgspersoner med psykosocial støtte og beskyttelse

De kommende måneder har UNICEFs planlagt følgende indsatser:

 • Sikre rent drikkevand til 2 millioner mennesker
 • Sørge for medicinske forsyninger til 780.000 mennesker
 • Akut beskyttelse, herunder støtte til mental sundhed og psykosocial støtte, til 850.000 børn og omsorgspersoner
 • Undervisningsmaterialer til 315.000 børn til brug i nødsituationer
 • Kontantoverførsler til 35.000 husstande, så de selv kan anskaffe sig de fornødenheder, de har akut behov for

Hjælp børn ramt af Gaza-krisen - de har akut brug for hjælp!

Støt nu

UNICEF opfordrer på det kraftigste til:

 • At alle fjendtligheder øjeblikkelig ophører og at alle parter betingelsesløst beskytter børn mod overlast og giver dem den særlige beskyttelse, som de er berettiget til i overensstemmelse med international humanitær lov og menneskerettighedslovgivning. Intet sted er sikkert for børn, mens denne intense kamp fortsætter.
 • At alle parter skal værne om alle børns rettigheder, inklusive børn, der tages til fange under operationer. Dette omfatter børn, der opfattes som værende forbundet med parter i konflikten. Børns ret til liv og beskyttelse mod enhver form for vold er altafgørende.
 • At ingen børn bliver bortført part i konflikten. Bortførelse af børn er en alvorlig krænkelse. Børn, der er frihedsberøvet af parterne i konflikten, bør beskyttes og straks og ubetinget løslades.
 • At intet barn bliver udsat for den slags vold, konflikten fører med sig. Børns psykologiske velbefindende vil blive yderligere påvirket i takt med at fjendtlighederne fortsætter. Alle børn i området har allerede gennemlevet mange krige i de seneste år.
 • At der bliver indgået en øjeblikkelig våbenhvile indtil der er fundet en mere langsigtet politisk løsning.
 • At civil infrastruktur, såsom skoler, hospitaler og krisecentre til enhver tid respekteres og beskyttes i henhold til international humanitær lov.
 • UNICEF opfordrer til en humanitær pause og en korridor for at tillade sikker og uhindret humanitær adgang i Gaza-striben.
 • UNICEF opfordrer alle parter i konflikten til at tage øjeblikkelige og afgørende skridt for at de-eskalere situationen, forhindre yderligere tab af menneskeliv og sikre, at børn bliver beskyttet.
 • På trods af den udfordrende humanitære og sikkerhedsmæssige situation er UNICEF og dets partnere på jorden i Gazastriben og leverer øjeblikkelig humanitær støtte, herunder medicinske forsyninger, brændstof samt mental sundhed og psykosocial støtte.

Spørgsmål & svar
om situationen i Gaza

Kan UNICEF overhovedet hjælpe i den svære situation?

Allerede før krisen var mange børn i Gaza afhængige af forskellige former for nødhjælp og hjælp fra FN. Som led i UNICEFs årelange indsats i Gaza arbejdede vi derfor allerede med at give børn akut støtte. Så da krigen eskalerede, kunne vi med det samme levere udstyr til vandrensningsanlæg, medicinske forsyninger til hospitaler og, samt begyndte at yde psykosocial førstehjælp. Situationen ændrer sig løbende og vi justerer derfor hele tiden vores indsats for at nå så mange børn som overhovedet muligt. Situationen inde i Gaza er kritisk, flere end 100 FN-medarbejdere er blevet dræbt, og det er ekstremt vanskelige forhold vores medarbejdere forsat opererer under.

Vi vurderer løbende behov og har ekspertise til at vurdere omfanget af de stigende behov blandt børn. Derfor forbereder og transporterer vi lige nu livreddende forsyninger, så vi udover, hvad der allerede var i Gaza, kan levere alt den nødvendige hjælp. Vi har brug for mere end 1 milliard kr. for at kunne redde børns liv og sikre dem på andre måder fra nu af og de næste tre måneder. I Egypten har vi allerede nær grænsen til Gaza store mængder livreddende forsyninger klar eller planlagt til levering. Vi arbejder konstant på at få forsyningerne frem til børnene og deres familier.

Hvorfor hjælper I ikke israelske børn?

Børn er børn, uanset hvor de er. Og intet barn skal lide på grund af voksnes krig. Derfor taler UNICEF også for alle børn, uanset side – vi har kaldt på sikkerhed og hjælp til berørte børn både i Israel og Palæstina. UNICEF var og er til stede i hele området, både før, nu under og også efter konflikten. I Israel, som er et højindkomstland, er en nødhjælpsindsats fra UNICEF dog ikke efterspurgt af myndighederne. I Gaza og på Vestbredden arbejder vi ud fra børnenes behov og med mandat i international lov samt børnekonventionen.

Når vi siger, at vi hjælper Gaza-krisens børn, altså i hele området, er det, fordi vi er fortalere for alle børn. Og vi har arbejde samt medarbejdere i Israel, under vores mandat om Børnekonventionen, men de fokuserer på påvirkning af politikere, skolearbejde, indsamlinger osv. Det vigtige for os – og for så mange andre lige nu – er at tale for sikker løsladelse af de israelske børn, som er bortført og holdes som gidsler af væbnede grupper i Gaza. En sådan handling er en grov overtrædelse af alt – fra barnets rettigheder til international lov.

Hvorfor bruger I penge på annoncer og ikke bare på børnene?

Det gør vi kun, fordi det er sådan, vi får mest mulig hjælp frem. Reklamerne betyder simpelthen, at vi kan samle flere penge ind til verdens børn, end hvis vi ikke brugte dem. Hos UNICEF Danmark er det en tommelfingerregel, at vi kun bruger en krone på indsamlingsaktiviteter, hvis vi forventer, at vi kan få den fire gange igen samlet set. Og vi holder hele tiden øje med, at vi bruger pengene rigtigt. Via annoncer og andre tiltag får vi vores budskab ud til rigtig mange mennesker, hvilket betyder, at vi tilsvarende får respons og støtte fra rigtig mange. Samlet set er udgiften til annoncer langt mindre end udbyttet. I 2022 gik over 85 kroner per 100 kroner doneret til arbejdet for børnene. Læs mere om, hvordan vi bruger pengene.

Hvor mange børn er påvirket af situationen?

På baggrund af de seneste rapporter fra lokale sundhedsmyndigheder og medier estimerer vi at mindst 5.350 palæstinensiske børn er dræbt og mere end 9.000 palæstinensiske børn er såret. Mindst 1.700 af børn er savnet under murbrokker fra faldne bygninger. Ud af de israelske dræbte, der er offentliggjort, er 35 børn.

Hundredtusinder af børn er berørt af optrapningen af fjendtlighederne i Gaza og har desperat brug for humanitær hjælp og beskyttelse. Før eskalationen havde 1,1 millioner børn allerede brug for humanitær hjælp i Gazastriben og på Vestbredden – hvilket svarer til cirka halvdelen af børnebefolkningen.

Derudover er situationen på Vestbredden, inklusive Østjerusalem, fortsat anspændt. Mindst 45 børn, er blevet dræbt i forskellige områder på Vestbredden siden krigen eskalerede, og mindst 251 børn er såret børn.

Hvor hurtigt kan UNICEF komme frem med hjælpen?

UNICEF var til stede i begge områder, og kunne derfor hurtigt imødekomme de mest akutte behov efter krigen eskalerede. Vi leverede omgående udstyr til vandrensningsanlæg, medicinske forsyninger til hospitaler, læringsforsyninger samt begyndte at yde psykosocial førstehjælp.

Situationen ændrer sig løbende og vi justerer derfor hele tiden vores indsats for at nå så mange børn som overhovedet muligt. Som led i vores årelange indsats i Gaza har vi humanitære indsatser på mange forskellige områder som giver børn akut støtte. I Egypten har vi allerede nær grænsen til Gaza store mængder livreddende forsyninger klar eller planlagt til levering.

Hvordan var situationen i området inden katastrofen?

Inden krigen eskalerede havde 1,1 millioner børn allerede brug for humanitær hjælp i Gazastriben og på Vestbredden – hvilket svarer til cirka halvdelen af børnebefolkningen.

816.000 børn i Gazastriben havde behov for støtte til mental sundhed og psykosocial støtte efter seks perioder med væbnet konflikt siden 2008 og daglige beskyttelsesproblemer.

Dette er forværret af den alvorlige socioøkonomiske og humanitære situation, især for børn – hvilket resulterer i øget sårbarhed og en mærkbar forringelse af befolkningens livskvalitet.

Hvilke konsekvenser har eskaleringen af konflikten for sundhedsvæsenet, skoler mv. i området?

Hundreder af skoler, sundhedsfaciliteter og vandfaciliteter er ramt siden krigen eskalerede. Det fulde overblik har vi ikke lige nu, og situationen udvikler sig hele tiden.

Sundhedsvæsenet i Gaza er under stort pres, og har ikke kapacitet til at behandle alle patienter. Situationen er desperat.

Hvad går donationerne til?

Du støtter UNICEFs igangværende nødhjælpsindsats i Palæstinensiske områder, både i Gaza og på Vestbredden. Dine midler bruges effektivt til at støtte børn med akutte behov.

Årsagen til at vi ikke har en støttemulighed for Israel er, at UNICEF ikke har udviklings- eller humanitære programmer i Israel, da den israelske stat ikke har anmodet om dette fordi staten selv varetager de opgaver, UNICEF udfører i palæstinensiske områder.

Hvor mange penge har I behov for, hvis I skal hjælpe alle?

Det samlede behov for støtte til UNICEFs humanitære indsats i palæstinensiske områder er på lidt mere end 1 milliard kr. Situationen ændrer sig løbende, og behovet for hjælp forventes at stige som omfanget af krisen vokser.

UNICEF har ikke humanitære programmer i Israel, da den israelske stat ikke har anmodet UNICEF om at igangsætte dette.

Hvordan kan du hjælpe?

Du kan støtte her og på den måde bidrage til UNICEFs arbejde. Så hjælper du børn i Gaza-krisen med livreddende nødhjælp.

Bliver UNICEF i området?

Ja. UNICEF var til stede inden eskaleringen, og vi bliver. Vi er til stede både i Gaza og på Vestbredden med humanitære indsatser. UNICEF har siden 2009 haft en Nationalkomité i Israel, hvis formål er at rejse midler til UNICEF’s arbejde over hele verden, samt fremme og øge bevidstheden om børns rettigheder i Israel.

I Gaza Striben har vi adskillige igangværende indsatser herunder indsatser for at sikre sikkert drikkevand til tusindvis af mennesker, yde psykisk førstehjælp til børnene, frembringe livsreddende medicin til hospiter og meget mere.

Hvad er UNICEF's holdning til den nuværende situation?

Den nuværende situation er ekstremt bekymrende. Børn betaler fortsat den højeste pris for volden.

UNICEF opfordrer til øjeblikkelig humanitær våbenhvile, forsatte pauser i kampene og til, at alle parter ubetinget beskytter børn mod overgreb og giver dem den særlige beskyttelse, de har ret til, i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til international humanitær lov og menneskerettighedslovgivning. Ingen steder er sikre for børn, så længe fjendtlighederne i tætbefolkede områder fortsætter.

Hvordan forholder UNICEF sig til, at den danske regering har pauset udviklingsstøtten til palæstinenserne?

UNICEF er altid på børnenes side i alle konflikter og det er altid bekymrende når der er tale om at stoppe bistand. Dog er vi lettede over, at Danmark fastholder den humanitære bistand til palæstinenserne og at det kun er udviklingsbistanden, der pauses for nu.

UNICEF sætter stor pris på den danske støtte til humanitære organisationer, der opererer i Gaza, hvoraf UNICEF har modtaget 30 millioner kr. til vores indsats i Gaza.