UNICEF/2018/Sokol/Ronhingya/Refugee/Children/Boys/School børnekonventionen

1 dag med Børnekonventionen

Hjem » Vores arbejde » UNICEFs arbejde Nationalt » 1 dag med Børnekonventionen

Hvis I kun har en enkelt dag til jeres rådighed, vil vi anbefale, at I koncentrerer jeres indsats om følgende overskrifter:

En lille dreng er sammen med sin mor på vej ind i en UNICEF-støttet mobil sundhedsklinik i Adra, Syrien.

1. Introduktion til UNICEF
 

Elever kigger på en oppustelig globus, som er en del af det undervisningsmateriale skolen har fået af UNICEF. Skolen ligger i Uchiprang flygtningelejren i Bangladesh, hvor et stort antal rohingyaer er flygtet til fra Myanmar.

2. Introduktion til FNs Børnekonvention – verdens børns ”grundlov”

Rohingya børn fra flygtningelejren i Cox Bazaar går hjem fra skole. UNICEF arbejder for at børn skal lære og uddanne sig.

3. Hvad er det for nogle børn UNICEF hjælper og med hvad?

Giv et lærerstyret oplæg om UNICEF eller lad eleverne arbejde med hjemmesiden selv ud fra spørgsmål, som er defineret på forhånd. F.eks. 1. Hvornår blev UNICEF oprettet? 2. Hvad er det helt overordnet UNICEF arbejder med? 3. Giv fire eksempler på UNICEFs arbejde osv. osv. Fremlæg for hinanden efterfølgende.

Uddel Børnekonventionsfolderen

Uddel Børnekonventionsfolderen, som kan bestilles gratis på materialesiden. Giv eleverne noget tid til at kigge den igennem. Tal om regler og love. Skriv elevernes eksempler på regler og love op på tavlen (de fleste vil vide, at vi har en færdselslov og mange har regler for adfærd i hjemmet). Hvorfor har vi regler, hvad skal de gøre godt for? Børnekonventionen skal sikre, at alle børn får opfyldt deres rettigheder og er især skabt for at passe på de skrøbelige og udsatte børn, som der findes millioner af i verden.

Introduktion til Børnekonventionen

Giv en kort lærerstyret introduktion til Børnekonventionen. Bestil Jens Raahauges undervisningshæfte ”Børnekonventionen gir perspektiv i undervisningen” til inspiration.
Fortæl, at konventionen overordnet sikrer børns ret til:

  • At få opfyldt grundlæggende rettigheder som f.eks. mad, sundhed og et sted at bo
  • At udvikles f.eks. gennem skolegang, fritid og information
  • At blive beskyttet f.eks. mod krig, vold, misbrug og udnyttelse
  • At have medbestemmelse f.eks. indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed
UNICEF arbejder for at sikre børns rettigheder til uddannelse i samarbejde med de enkelte landes regeringer. Her ses en pige fra Cambodia, der er glad for at kunne gå i skole.

UNICEF arbejder for at sikre børns ret til uddannelse i samarbejde med de enkelte landes regeringer. Vi arbejder for eksempel for at afskaffe skolegebyrer, så en families økonomi ikke skal afgøre, om et barn kommer i skole.
© UNICEF/2016/Llaurado

Fattige børn leger i et beskridt område i Bilal Nagar, Indien.
Alle børn har ret til ligestilling og beskyttelse mod diskrimination, flygtningebørn har ret til særlig beskyttelse og alle børn har ret til social sikkerhed.

BØRNEKONVENTIONEN, ARTIKEL 2, 22 OG 26.

Gruppearbejde

Lad eleverne diskutere i grupper, hvilke artikler i konventionen, de synes er de vigtigste for danske børn. Vælg for eksempel de 10 vigtigste ud. Vælg derefter de 10 artikler ud, som er vigtigst for udsatte børn i ulandene. Er det de samme artikler, eller er der forskel? Hvorfor/hvorfor ikke? Er der artikler, der mangler? F.eks. en artikel om mobning?
Diskuter i plenum på baggrund af gruppearbejdet, og lad hver gruppe komme med forslag til klassens egen konvention. Tal også om, hvordan man skal sikre, at den overholdes. Kan man f.eks. klage et sted, hvis den overtrædes?

Lad eleverne arbejde to og to foran computeren. Lad dem surfe lidt rundt på www.unicef.dk og bed dem dvæle ved Fakta om børn. Her skal de undersøge, hvad det er for børn, UNICEF hjælper (børnesoldater, børneprostituerede, børnearbejdere osv.) og hvordan. Lad dem gå tilbage til plenum efter en lektion og fremlæg for hinanden.

Dagens afslutning

Evaluer dagen og snak om videre forløb. Skal eleverne evt. fremstille nogen kreative produkter, lave en event, holde oplæg for de mindre klasser eller resten af skolen, samle penge ind eller andet? Børnekonventionen og børns vilkår og rettigheder er også et oplagt emne til en avisuge, en emneuge eller en projektopgave.

Bestil materiale

Læs børnekonventionen

Skoleelever til klasse på en UNICEF-støttet grundskole i Elfenbenskysten.
© UNICEF/2018/DEJONGH