Vi støtter barnets
tidlige udvikling

Barnets udvikling

Sikre, sunde, omsorgsfulde og nærende omgivelser i de tidlige år er afgørende for børns udvikling og muligheder i livet.

Det er nemlig i de første leveår og den tidlige barndom, at barnets indlæring og sociale, følelsesmæssige og fysiske udvikling bliver grundlagt. Et fundament, som barnet kan stå på resten af livet.

Børns hjerner er i barnets helt unge år hypermodtagelige for indtryk og stimulering, og skal et barn have optimale betingelser for at udvikle sig, så skal de have stimulerende omgivelser, næring og social interaktion med opmærksomme omsorgspersoner. Det er fundamentet for, at børn kan udvikle og udfolde deres fulde potentiale i livet.

Alligevel lever mange millioner børn under fem år verden over i risiko for ikke at udvikle sig alderssvarende og nå deres fulde potentiale, fordi de lever i ekstrem fattigdom og ikke får den næring og stimulering, som de har brug for.

UNICEF/2017/Schermbrucker/Woman/Child/Smiles

Happiness Mbewe på 18 år i en glad stund med sin baby, Davis Christopher, der er 1 år gammel. I Malawi støtter UNICEF Mothers2Mothers, der hjælper nye mødre til at komme godt fra start med deres nyfødte børn.

De tidlige øjeblikke er afgørende

UNICEF-rapporten “Early Moments Matter” viser, at flere af verdens regeringer ikke prioriterer at sikre optimale betingelser for børns tidlige udvikling.

Det er et problem, for den tidlige barndom kan faktisk være med til at definere barnets fremtid:

De første øjeblikke af barnets liv rummer lige så store muligheder for at præge udviklingen af barnets hjerne som barnets DNA. Små børns hjerner danner mindst 1.000 nye forbindelser i sekundet – forskning indikerer endda, at det kan være op med 1 million nye forbindelser i sekundet. Det er ubetinget det tidspunkt i livet, hvor der sker mest med hjernen.

Fokus på børns tidlige udvikling betaler sig
Børn, som vokser op med kærlighed, ordentlig ernæring og beskyttelse i et stimulerende miljø i deres tidlige barndom, lærer mere effektivt, når de kommer i skole og vil derfor ofte senere i livet få en bedre uddannelse, en højere indkomst og et sundere helbred som voksne end børn, som ikke har haft de muligheder, som en sådan opvækst giver. Det skaber modstandsdygtige børn, som lærer effektivt og bliver i stand til at skabe stærke, sikre lokalsamfund i deres lande. En sund, kærlighedsfuld og stimulerende opvækst hjælper derfor ikke kun det enkelte barn, men også de lande, de vokser op i, for de får en arbejdsstyrke, der er bedre rustet til at tage sig af fremtidige udfordringer.

Derfor arbejder UNICEF for at oplyse regeringer, forældre og voksne verden over om den nærmest magiske udvikling, som børns hjerner går igennem i de første fem leveår og om vigtigheden af at skabe et trygt, godt og stimulerende miljø om deres børns opvækst.

Download

Læs UNICEF-rapporten "Early Moments Matter".

Download
UNICEF/2018/Sokol/Rohingya/Child/Bangladesh
Barnets ret til at få respekteret den forældrevejledning, som er mest hensigtsmæssig for barnets evner og udviklingsmuligheder.

Børnekonventionen, Artikel 5: Vejledning af forældre

Udviklingen af små børns hjerner

Små børns hjerner er påvirket af:

  • Et sundt helbred med fokus på den rette ernæring (bl.a. gennem amning), vaccinationer, god hygiejne og adgang til behandling.
  • Beskyttelse mod forurening, vold, konflikt og andre voldsomme oplevelser, der vil præge barnet negativt.
  • Stimulering gennem leg, sang, læsning, spil og samspil med omsorgsfulde voksne.

Hvad kan verdens regeringer gøre?

Hvis verdens regeringer vil sikre bedre betingelser for børns tidlige udvikling, skal de sætte ind med tilbud til små børn, der kan være med til at sikre, at de vokser op i et stimulerende miljø.

Og UNICEF-rapporten “Early Moments Matter” vurderer, at investeringen ikke engang behøver at være så stor for at bære frugt.

I gennemsnit bruger verdens regeringer under 2 % af deres uddannelsesbudgetter på førskole-programmer, der stimulerer børns tidlige udvikling. Og det på trods af, at hver eneste investerede kroner i dette område kan komme 17 gange igen, fordi børnene vil klare sig bedre som voksne og tjene mere.

Rapporten peger også på, at det vil koste omkring 3,22 danske kroner om året per indbygger at integrere nye tiltag i eksisterende sundhedstilbud for familier med små børn.

Et stærkt fokus på børns tidlige udvikling er både godt for det enkelte barn og for de lande, som de vokser op i.

UNICEF hjælper udsatte Rohingya piger komme i skole i Bangladesh 2018 Sokol

I verdens største flygtningelejr Balukhali i Cox's Bazar i Bangladesh støtter UNICEF læringscentre, hvor børnene kan lege, synge, og få hjælp til at bearbejde de traumatiske oplevelser, som mange af børnene har været udsat for på flugt.

Gør en livsforandrende forskel for MANGE børn

Bliv fast støtte

Læs mere om UNICEFs arbejde