Støt
Teretia (8) sitting on a toilet near her family house in Bikenibeu village, South Tarawa. UN062304

UNICEF leverer

bæredygtige løsninger

Bæredygtige løsninger hjælper til at sikre udsatte børn

Klimaforandringer og globale miljøudfordringer truer børns liv, helbred og rettigheder alt for mange steder i verden. Og selvom de har bidraget mindst til de underliggende årsager til klimaforandringerne, så er det især de fattigste og mest udsatte børn og familier, det går ud over.

Hvis de børn i fremtiden skal have chancen for at overleve, udvikle sig og leve sunde liv, så er det afgørende at tackle både konsekvenserne af – og årsagerne til – klimaforandringerne.

Innovation og bæredygtige løsninger

Derfor arbejder UNICEF for at hjælpe børn ramt af klimaforandringerne, men også for som organisation selv at minimere vores eget miljøaftryk på den klode og det miljø, som denne og fremtidige generationer af børn arver fra os.

Som et led i den ambition er UNICEF f.eks. stærkt optaget af at sænke sin egen udledning af kuldioxid og arbejder hele tiden på at forbedre sin effektivitet og på at minimere de miljømæssige omkostninger ved sin transport af nødhjælp og udstyr.

16-årige Taronga fra Kiribati må bære sin to-årige lillesøster, fordi deres landsby er oversvømmet. Det sker stadigt oftere, og sommetider må børnene sejle eller svømme i skole. Det er ofte de allerede mest udsatte, der bliver hårdest ramt af klimaforandringer. Derfor er det så vigtigt, at vi skaber bæredygtige løsninger.
On 9 June 2013 in Kosovo*, a smiling boy stands by a wall on a street in the improverished suburb of Fushë Kosovë in Pristina, the capital. The area is home to many families from Roma communities and many returnees from neighbouring countries (who had fled to escape the fighting during 1998–1999 Kosovo* war. *References to Kosovo shall be understood to be in the context of Security Council resolution 1244 (1999) UNI154522

UNICEF arbejder både for at hjælpe børn ramt af klimaforandringer, men også for selv som organisation at minimere sit miljøaftryk på den klode og det miljø, som denne og fremtidige generationer af børn arver fra os.

Grønne forsyningslinjer

De bæredygtige løsninger afspejler sig eksempelvis i UNICEFs bestræbelser på at sikre “grønne” indkøb fra vores leverandører.

Under en budrunde på sikkert indsprøjtningsudstyr i 2017 gjorde UNICEF miljøhensyn til et af de vigtigste parametre, som leverandørerne blev udvalgt efter. Her var bl.a. leverandørernes mål om at reducere spild og mængden af transport centrale.

Og ved at samle produkter fra de samme leverandører kunne antallet af forsendelser skæres ned med 11 procent i perioden 2013-2017, mens mængden steg med 12 procent. Det er forventningen, at denne måde at indkøbe udstyr på kan skære 12 procent af spild fra indsprøjtningsudstyr og 6 procent reduktion i transportmængde sammenlignet med tidligere år.

11%

er det samlede antal af UNICEFs forsendelser faldet med fra 2013 til 2017

Bekæmpelse af underernæring gennem bæredygtige forsyningskæder

UNICEF arbejder også i stigende grad med en lokal tilgang til indkøb af produkter til livreddende behandling af underernærede børn [RUTF] og har på grund af færre internationale flyvninger forbedret sin økonomiske, miljømæssige og sociale bæredygtighed.

I årevis har UNICEF arbejdet for at udvikle lokale markeder for netop de produkter, og indsatsen har båret frugt. Antallet af leverandører er vokset fra en enkelt leverandør i 2000-2006 til næsten 20 producenter i 2017, hvoraf 17 har hjemme i lande, hvor UNICEF er aktive med programarbejde.

Den udvidelse førte til, at 55 procent af UNICEFs indkøb af produkter til behandling af underernærede børn i 2017 blev fremstillet af leverandører i programlande – meget tættere på efterspørgslen og de mange børn, der får gavn af det.

Strategien har forbedret effektiviteten i forsyningskæden i form af nedbragte forsendelsestider, færre omkostninger og mindre udledning af kuldioxid i forbindelse med transport. Samtidig har indkøbene hos lokale producenter støttet de lokale økonomier i de producerende lande. Indkøb fra producenter i regionen har altså både bidraget til mere økonomisk og miljømæssigt bæredygtige resultater.

55%

af UNICEFs indkøb af produkter til behandling af underernærede børn bliver købt af leverandører i programlande

Sådan har grønne indkøb hjulpet på Afrikas Horn

I 2011 var det i forsyningsindsatsen ikke muligt at slippe uden om internationale forsendelsesomkostninger, da der ikke fandtes nogen producenter af produkter til behandling af underernærede børn i nærheden. Til sammenligning blev 48 procent af den type produkter til Afrikas Horn i år 2017 indkøbt fra lande, hvor UNICEF er aktive med programarbejde. Det betød både, at UNICEF nu havde en regional og lokal kapacitet til at reagere på kriser. Og fordi man samtidig kunne undgå internationale flyvninger, så bidrog det til, at man kunne skære 78 procent fra i transportomkostninger per ton, fordi forsyningslinjerne i højere grad foregik ad sø- og landvejen. Ændringen førte samtidig til en 89 procent reduktion i udledningen af kuldioxid.

Indkøb lokalt styrkede også lokale markeder. To leverandører i Etiopien og Kenya havde i 2017 tilsammen øget deres produktion med 125 procent sammenlignet med i 2011, og antallet af medarbejdere steg fra 276 til 487 på seks år.

En lille underernæret pige får jordnøddepuré på et UNICEF-støttet hospital i Somalia, Afrikas Horn. UNICEF køber i dag 48 procent af vores produkter til underernærede børn i Afrikas Horn fra programlande i Afrika. Det styrker den regionale økonomi, og det har reduceret udledningen af CO2 fra transport af nødhjælp til området med 89 procent.

175 mio.

børn påvirkes hvert år af klimaforandringer. Det bliver vi nødt til at ændre, hvis vi skal skabe en tryg opvækst for selv de mest udsatte børn.

Miljøbeskyttende poser til børn

Et sidste eksempel på miljøvenlige løsninger er de bionedbrydelige poser, som er ved at erstatte plasticposer i UNICEFs forsyninger. I 2017 blev der uddelt ca. 20 millioner af den slags poser i sundheds- og uddannelsespakker, som blev sendt til landene Burundi, DR Congo, Nigeria og Sierra Leone. Poserne er gode for miljøet. De forurener ikke, når de bliver smidt væk, fordi de er komposterbare og bliver optaget i jorden og i vand uden at efterlade mikropartikler.

Så når patienter bærer medicin med hjem fra sundhedsklinikker i DR Congo, eller da børn bar deres skolematerialer med sig tilbage på skolebænken i 2017 i Burundi, så var det altså i poser lavet af majsskaller, som er fuldstændigt nedbrydelige.

Selvom prisen for biologisk nedbrydelige poser er højere end for plasticposer, så er den miljømæssige skade meget mindre.

20 mio.

bionedbrydelige poser uddelt i 2017 betyder 20 millioner færre plastikposer. det er godt for miljøet.

Bæredygtighed giver mening

En investering i bæredygtighed og børn er en investering i fremtiden. Når vi hjælper børn ramt af klimaforandringer, og når vi indretter vores eget arbejde efter at gøre så lidt skade som muligt på fremtidige generationers mulighed for at få et godt liv, så hjælper vi børn til at blive mere modstandsdygtige og bedre rustet til fremtiden. For det er bæredygtighed.

UNICEF arbejder ud fra FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Det gør vi for at sikre fremtidens generationer af børn en tryg opvækst.


Ofte stillede spørgsmål omkring bæredygtighed

Bæredygtighed handler om, hvordan der slides på naturgrundlaget. Bæredygtighed har fokus på hvordan vi alle kan passe på jorden, så den ikke tager skade af den måde, mennesker bruger den på. Alle aktiviteter slider på naturens ressourcer i større eller i mindre grad. UNICEF arbejder hele tiden igennem planlægning og handling for at højne bæredygtigheden af vores virke i verden; f.eks. ved at bygge bedre op efter katastrofer eller producere mere lokalt.

En ting eller handling kan være bæredygtig. F.eks. hører man tit begrebet bæredygtig udvikling. Begrebet dækker over en udvikling, der opfylder de eksisterende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Hos UNICEF kæmper vi for alle verdens børn, og en central del af det arbejde er at sikre bæredygtige løsninger.

Læs mere

    Vi leverer nødhjælp til katastroferamte børn