UNICEFs
fokusområder


 

Alle børn har rettigheder

UNICEF arbejder ud fra FNs Børnekonvention, der handler om at sikre nogle helt basale rettigheder for børn.
Det gælder ALLE børn uanset nationalitet, køn, social status, religion, kultur eller andet.

 

 

Indsatsområder

 

Overlevelse & sundhed

Hvert år dør rigtig mange børn af simple sygedomme som underernæring, malaria og diarré. Sygdomme som både nemt og billigt vil kunne behandles og forebygges. UNICEF arbejder målrettet på at nedbringe børnedødeligheden med indsatser som vacciner, sundhedscentre og uddannelse om sundhed. Vi sikrer rent drikkevand og skaber adgang til gode toiletforhold og kendskab til hygiejne. Vi sørger for at en sundhedsprofessionel (læge, sygeplejerske eller jordemor) er til stede ved fødslen og til rådighed under graviditeten.

Mere om børns overlevelse & sundhed

Beskyttelse

UNICEF arbejder for at bekæmpe alle former for vold og overgreb mod børn. Hvert eneste år bliver mere end 1 milliard børn og unge udsat for fysisk, følelsesmæssig eller seksuel vold. I kampen for beskyttelse af børn samarbejder vi bl.a. med verdens regeringer om at forbedre lovgivningen og de sociale systemer, så børn bliver bedre beskyttet. Vi arbejder også for, at børn ikke skal giftes væk, vi bekæmper omskæring af piger og vi hjælper børn der er blevet udstødt – fx på grund af deres etniske tilhørsforhold, fordi de bliver beskyldt for at være hekse eller har et handicap.

Vores arbejde for beskyttelse af børn

Klima & bæredygtighed

Verden over er millioner af børns liv og trivsel truet af klimaforandringer, forurening, vandmangel, naturkatastrofer og utilsigtet tiltagende urbanisering. Et rekordhøjt antal børn og unge befinder sig lige nu i en katastrofesituation, som kræver akut, humanitær nødhjælp. Naturkatastrofer og påvirkning af klimaforandringer tvinger millioner af børn fra deres hjem med risiko for at blive udsat for vold, udnyttelse, underernæring og livstruende sygdomme.

Om vores arbejde for klima & bæredygtighed

Ligestilling

Når børn ikke får en fair chance i livet, får det livslange konsekvenser for dem selv og for samfundet. Det gør det fordi ulighed og afsavn fastholder børn i fattigdom flere generationer ud i fremtiden. Derfor arbejder UNICEF for, at piger har samme rettigheder som drenge. Kun på den måde får de mulighed for at udfolde sig, lære og udvikle sig på linje med drenge. Vi bekæmper Fattigdom, der i al sin kompleksitet fratager børn deres rettigheder og påfører langvarige skader. Det påvirker deres vækst, deres hjerners udvikling, deres uddannelser og begrænser deres potentiale.

Det gør UNICEF i vores arbejde for ligestilling

Læring & Uddannelse

UNICEF hjælper børn med at komme i skole og få en uddannelse, så de kan realisere deres fulde potentiale og skabe sig en god fremtid. Uanset hvem de er, og hvor de bor. Verden over er fattigdom stadig den væsentligste årsag til, at børn ikke kommer i skole. Også børn der lever med politisk ustabilitet, krig, konflikter eller naturkatastrofer, er mere tilbøjelige til at blive afskåret fra skolegang – ligesom dem med handicap eller fra etniske minoriteter. I nogle lande er uddannelsesmulighederne for piger fortsat stærkt begrænsede.

Vores arbejde for børns læring & uddannelse

Gør en livsforandrende forskel for MANGE børn

Bliv fast støtte