Indsatsområder
i Afrika


Millioner af børns liv er i fare

Mange lande i Afrika syd for Sahara kæmper med fattigdom, konflikter og naturkatastrofer, og det bringer millioner af børns liv i fare.
UNICEF bruger mere end halvdelen af sine midler i denne region.

Udfordringerne i Afrika

En vifte af problemer fra epidemier til manglende skolegang plager især de afrikanske lande syd for Sahara.

Til trods for en markant forbedring siden 1990 kæmper regionen stadig med høj børnedødelighed. Et ud af 13 børn dør, før det fylder fem år – ofte af underernæring eller sygdomme som diarré og malaria, der ellers nemt kan forebygges.

Udfordringen er særligt stor i de sværest tilgængelige landområder, hvor børnene har sværere ved at få adgang til fx lægehjælp, rent vand og skolegang. Mange afrikanske lande er samtidig hårdt ramt af klimaforandringer og konflikter, og det skaber migration – både fra land til by og til andre lande.

I Somalia bekæmpes underernæring med jordnøddepure Plumpynut.

1-årige Hassan Mohamed fra Somalia lider af akut fejlernæring. Hans mor Halima holder noget særligt mad til børn, der lider af ernæringsproblemer, som hun har fået udleveret i det UNICEF-støttede center i Dalxiiska.

Hjælp de børn, der har mest brug for hjælp

støt nu

Hvad gør UNICEF?

UNICEF har en lang række projekter i Afrika og arbejder blandt andet sammen med regeringer for at udbygge skolesystemer, sundhedssystemer og lave indsatsplaner for naturkatastrofer.

UNICEF har for eksempel et projekt, der arbejder på at få flere piger til at gennemføre en uddannelse Madagaskar, og i Kenya støtter vi mobile skoler, der følger med de børn, der ofte flytter på grund af tørke og oversvømmelser. Det er nogle af de måder, FNs børneorganisation når ud til børn, der ellers ikke ville få den uddannelse, der kan være vejen ud af fattigdom.

I konfliktramte lande som Den Centralafrikanske Republik og Sydsudan har UNICEF særligt fokus på beskyttelse af børn. Vi arbejder blandt andet kontinuerligt på at få frigivet børnesoldater, og heldigvis lykkes det ofte. Børnene er ofte dybt traumatiserede, så vi giver vi dem læge- og psykologhjælp og sikrer, at de har nogle trygge rammer at vende tilbage til.

Elev i en klasse i Kimbirila-Sud i Côte d’Ivoire, hvor mindre end 7 ud af 10 børn går i skole. I store dele af Afrika prioriterer familier grundet fattigdom at sende drengene i skole, og UNICEF støtter derfor særligt op om pigers skolegang i Afrika.

Elev i en klasse i Kimbirila-Sud i Côte d’Ivoire, hvor mindre end 7 ud af 10 børn går i skole. I store dele af Afrika prioriterer familier grundet fattigdom at sende drengene i skole, og UNICEF støtter derfor særligt op om pigers skolegang i Afrika. © UNICEF/Dejongh

Sandy Chuol er på vej hjem med en dunk vand, som hun har hentet på det UNICEF-støttede vandpunkt i Malakal, Sydsudan. Byens vandsystem blev ødelagt af krigen, og 80.000 mennesker stod uden rent vand, indtil vandpunktet blev oprettet.

Sandy Chuol er på vej hjem med en dunk vand, som hun har hentet på det UNICEF-støttede vandpunkt i Malakal, Sydsudan. Byens vandsystem blev ødelagt af krigen, og 80.000 mennesker stod uden rent vand, indtil vandpunktet blev oprettet. © UNICEF/Rich

En pige får taget sin temperatur i DR Congo. Sammen med partnere har UNICEF udviklet en plan for at standse ebola-smitte. UNICEF har etableret temperatur-målingspunkter strategisk placeret efter tidligere udbrud. Det forhindrer nye tilfælde.

En pige får taget sin temperatur i DR Congo. Sammen med partnere har UNICEF udviklet en plan for at standse ebola-smitte. UNICEF har etableret temperatur-målingspunkter strategisk placeret efter tidligere udbrud. Det forhindrer nye tilfælde. © UNICEF/Naftalin

Statistik over børn i Afrika

  • Befolkning: Der bor ca. 1,2 milliarder mennesker i Afrika, heraf 400 millioner børn.
  • Lande: Der er 54 lande i Afrika.
  • Uddannelse: 1 ud af 5 børn i alderen 6-11 går ikke i skole i subsaharisk Afrika.
  • Børnedødelighed: I subsaharisk Afrika dør 76 ud af 1000 børn inden de fylder 5 år.

Om UNICEFs arbejde i Syd- og Østafrika på vores internationale side.

Om vores arbejde i Vest- og Centralafrika på vores internationale side.

Mange lande i Afrika syd for Sahara kæmper med fattigdom, konflikter og naturkatastrofer, og det bringer millioner af børns liv i fare.

Hjælp de børn, der har mest brug for hjælp

støt nu

Læs mere om UNICEFs arbejde